Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2011-12-21
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2011. december 28.
Vélemény a "Magyar Növekedési Terv" c. konzultációs anyagról
Részletek
Magyar növekedési terv (konzultációs anyag)
Letöltés

2011. december 19.
INNOVÁCIÓ - NÖVEKEDÉS
Részletek

2011. november 30.
A MISZ véleménye "A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatai 2012-ben" c., NGM által készített anyaghoz
Részletek

2011. november 30.
A MISZ észrevételei "A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója" c. tervezetről
Részletek
Koncepció
Letöltés (.pdf)

2011. november 18.
A MISZ észrevételei "A Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV)" című pályázati felhíváshoz
Részletek
Pályázati útmutató
Letöltés (.pdf)
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

2011. október 24.
A MISZ nyílt levele az országgyűlési képviselőknek
Részletek

2011. október 18.
A MISZ véleménye az Ipari Parkokról szóló, a Kormány részére készített előterjesztésről
Részletek

2011. október 3.
A MISZ véleménye "A K+F tevékenységet ösztönző adórendszerben alkalmazandó egységes K+F fogalomrendszer" c. NKITT előterjesztésről
Részletek

2011. szeptember 30.
Vélemények és javaslatok a K+F tevékenységet ösztönző adórendszerben alkalmazandó egységes K+F fogalomrendszer c. NKITT előterjesztéshez kapcsolódóan
Részletek

2011. augusztus 10.
Vélemény a védelmi iparra (repülőgép-űripar, védelmi és biztonsági ipar) vonatkozó iparstratégiai anyagról
Részletek

2011. július 29.
Vélemény "Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása" c. pályázati felhívás tervezethez
Részletek
Az NFÜ válasza
Részletek

2011. július 21.
Vélemény a K+F+I közgazdasági környezetét segítő intézkedésekről
Részletek

2011. július 4.
Vélemény a "2011. évi ...TÖRVÉNY az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" c. törvénytervezetről
Részletek
Előterjesztés tervezet
Letöltés (.pdf)
Előzetes hatásvizsgálati összefoglaló
Letöltés (.pdf)
Elfogadott javaslataink
Részletek

2011. június 24.
A hazai elektronikai ipar jelentősége és erősítésének feladatai / Nemzeti Elektronikai Kerekasztal állásfoglalása
Letöltés (.pdf)

2011. június 8.
A MISZ véleménye a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011-2020 tervezetéről
Részletek

2011. május 18.
A MISZ észrevételei az OTP Hungaro-Projekt felméréséről (Magyarország vállalati innovációs térképe)
Részletek

2011. május 5.
Az V. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Letöltés (.pdf)

2011. május 4.
A MISZ észrevételei az SZTNH "Javaslatok a nemzeti innovációs szféra szabadalmi aktivitásának javítására" c. NKITT-előterjesztéshez
Részletek

2011. május 1.
A MISZ észrevételei az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére szolgáló pályázati felhívás tervezetéről
Részletek

2011. április 22.
A MISZ észrevételei a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP 1.1.1) c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2011. március 9.
Vélemény a Nemzeti Elektronikai Kerekasztal létrehozásával kapcsolatban elkészített IVSZ tanulmányról és állásfoglalási javaslatról
Részletek
NEK állásfoglalás
Letöltés (.pdf)

2011. február 14.
Európa 2020 Stratégiát megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv véleményezése
Részletek

2011. január 31.
Vélemény az Új Széchenyi Terv innovációs tárgyú pályázatairól
Részletek
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

2011. január 14.
A MISZ levele Petykó Zoltán részére
Részletek
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

INNOVÁCIÓ - NÖVEKEDÉS

2010. február 24-én, a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlése a fenti címmel fogadott el állásfoglalást. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy az azóta eltelt időszakban az állásfoglalás nem vesztette érvényét, ezért az alábbiakban - néhány kiegészítéssel - újra közzétesszük. Véleményünk közreadását különösen indokolja, hogy az innováció kiemelt nemzet-felemelkedési szerepére vonatkozó kormányzati megnyilvánulások és a gyakorlati lépések sajnos nincsenek összhangban. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a válság, a megfelelő tudomány- technológia- és innováció (TTI) politika hiányában, felgyorsítja többek között az innováció humán erőforrásának csökkenését, növeli az innovációs eredmények elmaradását, mely probléma - a gazdasági hatások miatt - az egész társadalmat érinti. Ha az ország a jól képzett K+F szakembereit elveszti, nem lesz képes arra sem, hogy az EU Horizon 2020 programjában 2014-től jelentősen megnövekedő K+F forrásokból megfelelően részesüljön, és így akár nettó befizetőkké válhatunk.
2014 végéig az adottságainkra épülő, hatékony TTI politika végrehajtása, az új értékeket létrehozó, originális termékekre és szolgáltatásokra épülő hazai vállalatok (innovatív középvállalkozások) megerősítése, és így a magas hozzáadott értéket tartalmazó szellemi export önmagában mintegy 1,5-2%-os nemzetgazdasági növekedést generálhat. Kiszolgáló és bedolgozó országból csak így válhatunk ismét válságtűrő és innovációs alapon növekedő, tudásalapú gazdasággá.

A legfontosabb célkitűzés, hogy öt éven belül a gazdasági növekedés, az innovációt, ill. az innovatív vállalkozásokat középpontba állító gazdaságpolitika révén, érje el vagy haladja meg Magyarországon az EU-országok átlagát. Ezen cél eléréséhez elengedhetetlen, hogy az ország K+F ráfordítása 2015 végére - folyamatos évi 0,1-0,2 százalékpontos növekedéssel - a GDP 1,5-2%-ára növekedjen. Ugyanezen időszak alatt az összesített innovációs mutató alapján mért innovációs teljesítmény érje el az EU-átlagot, a következő öt évben pedig az EU országok felső harmadába kerüljön.

A fenti célok eléréséhez olyan TTI politikára van szükség, amely
- kijelöli azokat a prioritásokat, gazdasági ágazatokat, ill. egyéb réspiaci területeket, sikeres innovatív vállalatokat, amelyek K+F+I tevékenységének kiemelt ösztönzésével az egész gazdaság húzóerejévé válhatnak,
- kiemelten, komplex módon támogatja a jelentős piaci potenciállal rendelkező, magyar (piac közeli stádiumban lévő) fejlesztési eredmények hasznosulását és piacra jutását,
- folyamatos szakmai ellenőrzéssel mind a K+F ráfordítások felhasználását, mind a keretében megvalósított intézkedések eredményét, ill. hatását értékeli, és visszacsatolást biztosít a megfelelő vezetési szintekre,
- a K+F pályázati kiírások, a pályázatok döntési, szerződéskötési, monitoring, finanszírozási és pénzügyi elszámolási rendszere jelentős egyszerűsítésével ütemezhetővé válva és a bizalmi elvre épülve, bürokráciamentessé teszi az egész folyamatot,
- a döntések előkészítésénél, ill. meghozatalánál a teljes nyilvánosság és a személyes felelősségvállalás érvényesülését biztosítja,
- stabil, a vertikális irányítást és a horizontális koordinációt is biztosító intézményrendszert épít ki. Az innovációs folyamatok lényege a folyamatosság, ezért a TTI politikával kapcsolatos intézkedéseket csak úgy szabad bevezetni, hogy azok a már beindult és ésszerűen tovább vihető folyamatokat, projekteket ne késleltessék vagy szakítsák meg. Egy új TTI fejlesztés-politikai program intézkedéseinek azonnali érvényesítése döntő jelentőségű lépés az új esélyek megragadásában.

Budapest, 2011. december 19.

Magyar Innovációs Szövetség elnöksége és választmánya
Készítette: VISUALIA