Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2012-10-12
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2011. december 28.
Vélemény a "Magyar Növekedési Terv" c. konzultációs anyagról
Részletek
Magyar növekedési terv (konzultációs anyag)
Letöltés

2011. december 19.
INNOVÁCIÓ - NÖVEKEDÉS
Részletek

2011. november 30.
A MISZ véleménye "A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatai 2012-ben" c., NGM által készített anyaghoz
Részletek

2011. november 30.
A MISZ észrevételei "A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója" c. tervezetről
Részletek
Koncepció
Letöltés (.pdf)

2011. november 18.
A MISZ észrevételei "A Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV)" című pályázati felhíváshoz
Részletek
Pályázati útmutató
Letöltés (.pdf)
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

2011. október 24.
A MISZ nyílt levele az országgyűlési képviselőknek
Részletek

2011. október 18.
A MISZ véleménye az Ipari Parkokról szóló, a Kormány részére készített előterjesztésről
Részletek

2011. október 3.
A MISZ véleménye "A K+F tevékenységet ösztönző adórendszerben alkalmazandó egységes K+F fogalomrendszer" c. NKITT előterjesztésről
Részletek

2011. szeptember 30.
Vélemények és javaslatok a K+F tevékenységet ösztönző adórendszerben alkalmazandó egységes K+F fogalomrendszer c. NKITT előterjesztéshez kapcsolódóan
Részletek

2011. augusztus 10.
Vélemény a védelmi iparra (repülőgép-űripar, védelmi és biztonsági ipar) vonatkozó iparstratégiai anyagról
Részletek

2011. július 29.
Vélemény "Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása" c. pályázati felhívás tervezethez
Részletek
Az NFÜ válasza
Részletek

2011. július 21.
Vélemény a K+F+I közgazdasági környezetét segítő intézkedésekről
Részletek

2011. július 4.
Vélemény a "2011. évi ...TÖRVÉNY az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" c. törvénytervezetről
Részletek
Előterjesztés tervezet
Letöltés (.pdf)
Előzetes hatásvizsgálati összefoglaló
Letöltés (.pdf)
Elfogadott javaslataink
Részletek

2011. június 24.
A hazai elektronikai ipar jelentősége és erősítésének feladatai / Nemzeti Elektronikai Kerekasztal állásfoglalása
Letöltés (.pdf)

2011. június 8.
A MISZ véleménye a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011-2020 tervezetéről
Részletek

2011. május 18.
A MISZ észrevételei az OTP Hungaro-Projekt felméréséről (Magyarország vállalati innovációs térképe)
Részletek

2011. május 5.
Az V. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Letöltés (.pdf)

2011. május 4.
A MISZ észrevételei az SZTNH "Javaslatok a nemzeti innovációs szféra szabadalmi aktivitásának javítására" c. NKITT-előterjesztéshez
Részletek

2011. május 1.
A MISZ észrevételei az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére szolgáló pályázati felhívás tervezetéről
Részletek

2011. április 22.
A MISZ észrevételei a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP 1.1.1) c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2011. március 9.
Vélemény a Nemzeti Elektronikai Kerekasztal létrehozásával kapcsolatban elkészített IVSZ tanulmányról és állásfoglalási javaslatról
Részletek
NEK állásfoglalás
Letöltés (.pdf)

2011. február 14.
Európa 2020 Stratégiát megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv véleményezése
Részletek

2011. január 31.
Vélemény az Új Széchenyi Terv innovációs tárgyú pályázatairól
Részletek
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

2011. január 14.
A MISZ levele Petykó Zoltán részére
Részletek
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

A Magyar Innováció Szövetség észrevételei "A Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV)" című pályázati felhíváshoz

Pályázati útmutató

A1 Alapvető cél és háttér információ
A pályázat többek között a nemzetközi kapcsolatok erősítését célozza. Kérdés, hogy konzorciális szintre gondolnak vagy csak együttműködésre? Jó lenne a bevezetésben meghatározni.

A kiemelt területek 7. pontjában ugyan szerepel a megújuló energia, de az egyértelműség végett javasoljuk, hogy kerüljön kiegészítésre a mobilitás megvalósításához szükséges megújítható üzemanyagokkal.

Az ország aktuális és a közeli jövőben várható helyzetével, valamint az elvárt eredmény mutatókkal nehezen összeegyeztethetők az útmutató A1. pontjában szereplő 18. és 19. sz. tudományterületek. Nem életszerű, hogy az ország versenyképességét fokozó innováció, vagy az intézmény eredményességét tükröző szabadalmi bejelentés szülessen társadalmi konfliktuskezelés vagy Balkán-kutatások terén. Javasoljuk törölni e területeket, annak ellenére, hogy minden bizonnyal színvonalas publikációk, monográfiák születhetnek e szakterületeken is, melyek hasznosak egy egyetem tudományos minősítése szempontjából, de az ország gazdasági felemelkedését véleményünk szerint sokkal kevésbé szolgálja, mint az orvostudományok vagy egyes mérnöki tudományok terén elért fejlesztések.

Ugyanakkor javasoljuk a "Továbbá a fenti területekhez, iparágakhoz ténylegesen és szorosan kapcsolódó kutatási területek, kutatási alprojektek:" c. résznél külön felsorolni: bölcsésztudományi kutatások (pl.: nyelvtechnológia és bioetika).

B.1. Jogi forma
Vonatkoznak-e a "XIX. Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi felhasználásának rendjéről szóló 38/2011. (VII. 20.) NFM rendelet" központi költségvetési szervezetekre vonatkozó előírásai e pályázat esetére?

Egy adott felsőoktatási intézmény korlátos számú pályázatban vehet részt, ez hátrányosan érinti a több kiemelt kutatási területtel rendelkező és pályázni kívánó szervezeteket Ezért javasoljuk, hogy a korlátozást szüntessék meg abban az esetben, ha konzorciumi tagként vesznek részt a pályázatban az intézmények.

Javasoljuk, hogy vállalkozások is lehessenek konzorciumi tagok.

B.6. A pályázat benyújtásának egyéb feltételei
A 9. pontban hogyan kell értelmezni a saját forrás (önerő) kérdését, rendelkezésre állásának igazolását, amennyiben 100%-os támogatási intenzitás igénylésére kerül sor?

C.3. Elszámolható költségek köre
Alacsony mértékűnek tartjuk az ESZA-ERFA átjárhatóságot. Az alapkutatás során a már kiépült infrastruktúra esetében is szükséges lehet új eszköz beszerzésére, ezért a pontozásban is kérjük figyelmen kívül hagyni a már meglévő kutatási infrastruktúrát.

A vásárolt anyagok költsége nem teljesen egyértelmű az egyes főcsoportokban. A kísérletes munkáknak igen jelentős a dologi (pl. fogyóeszköz és reagens/egyéb anyagköltsége) költsége. Jó lenne, ha a projekt megvalósításával összefüggő költségek oszlopban, az 511 költségsoron a kutató munka fogyóanyag/dologi költségeit egyértelműen nevesíteni lehetne. (Legalább az összköltségek 20-30%-a értékében.)

E3 Tartalmi értékelési kritériumok
1. A 2.1-ben nem egyértelmű, hogy mi számít az adott kutatási terület szervezeti kiválósági jellemzőinek. Javasoljuk a definíció és az értékelési kritérium mérési feltételeinek pontosítását.
2. A 2.6. sz. bírálati szempontnál nem egyértelmű, hogy mikorra vonatkozik a szülési szabadságon, GYED-en, GYES-en eltöltött összesített éveinek száma: a projekt előtt, és/vagy az alatt? Minden bizonnyal a projekt előtt értendő, de ezt célszerű egyértelműsíteni.
3. A 2.7. sz. bírálati szempont első két bekezdése (Szervezet kutatási beágyazottsága, már meglévő kutatási, illetve vállalati, közületi megrendelői hálózatának értékelése; Csak és kizárólag a megjelölt kutatási területhez kapcsolódó és tényleges tartalommal rendelkező kapcsolatok, együttműködések alapján kerül értékelésre.) úgy értelmezhető, mintha a 2.7.-2.10. szempontok összességére vonatkozna. Ez a szöveg tördelésében nem látszik egyértelműen. Javasoljuk megfelelően tördelni a szöveget.
4. A 2.11 rész nincs összhangban a C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások részben leírt, következő szemponttal: "Jelen kiírás tartalmai értékelése során előnyt élvez: más felsőoktatási intézményekkel, a tudományos intézményekkel, kutatási-fejlesztési központokkal való együttműködés keretében megvalósuló projekt végrehajtás."
5. A 6.4. és a 6.5. bírálati szempont erősen szubjektív. Nincs útmutató ahhoz, hogy mi a szokásos piaci ár, vagy pl. 1 db szabdalom benyújtására mekkora költségráfordítás minősül arányosnak. Javasoljuk e két szempont felülvizsgálatát, útmutató csatolását, esetleg a bírálati súly csökkentését (pl. 3-ról 2 vagy 1 pontra).

Továbbá szükségesnek tarjuk, hogy a korábbi nyertes TÁMOP 4.2.2-08/1 számú pályázatok folytatásaként benyújtásra kerülő pályázatok az értékelés során plusz pontok révén előnyt élvezzenek.

F4.7. A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei
A c. pontban hogyan kell értelmezni a saját forrás (önerő) kérdését, rendelkezésre állásának igazolását, amennyiben 100%-os támogatási intenzitás igénylésére kerül sor?

F4.8. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata
Amennyiben e pályázat keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb 900 000 000 Ft lehet (l. pályázati felhívás D.), hogyan kell értelmezni a következő részt: "Az egymilliárd forintot meghaladó értékben megítélt támogatás esetén időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a Támogatási Szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget."
Készítette: VISUALIA