Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2011-08-02
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2011. december 28.
Vélemény a "Magyar Növekedési Terv" c. konzultációs anyagról
Részletek
Magyar növekedési terv (konzultációs anyag)
Letöltés

2011. december 19.
INNOVÁCIÓ - NÖVEKEDÉS
Részletek

2011. november 30.
A MISZ véleménye "A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatai 2012-ben" c., NGM által készített anyaghoz
Részletek

2011. november 30.
A MISZ észrevételei "A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója" c. tervezetről
Részletek
Koncepció
Letöltés (.pdf)

2011. november 18.
A MISZ észrevételei "A Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV)" című pályázati felhíváshoz
Részletek
Pályázati útmutató
Letöltés (.pdf)
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

2011. október 24.
A MISZ nyílt levele az országgyűlési képviselőknek
Részletek

2011. október 18.
A MISZ véleménye az Ipari Parkokról szóló, a Kormány részére készített előterjesztésről
Részletek

2011. október 3.
A MISZ véleménye "A K+F tevékenységet ösztönző adórendszerben alkalmazandó egységes K+F fogalomrendszer" c. NKITT előterjesztésről
Részletek

2011. szeptember 30.
Vélemények és javaslatok a K+F tevékenységet ösztönző adórendszerben alkalmazandó egységes K+F fogalomrendszer c. NKITT előterjesztéshez kapcsolódóan
Részletek

2011. augusztus 10.
Vélemény a védelmi iparra (repülőgép-űripar, védelmi és biztonsági ipar) vonatkozó iparstratégiai anyagról
Részletek

2011. július 29.
Vélemény "Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása" c. pályázati felhívás tervezethez
Részletek
Az NFÜ válasza
Részletek

2011. július 21.
Vélemény a K+F+I közgazdasági környezetét segítő intézkedésekről
Részletek

2011. július 4.
Vélemény a "2011. évi ...TÖRVÉNY az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" c. törvénytervezetről
Részletek
Előterjesztés tervezet
Letöltés (.pdf)
Előzetes hatásvizsgálati összefoglaló
Letöltés (.pdf)
Elfogadott javaslataink
Részletek

2011. június 24.
A hazai elektronikai ipar jelentősége és erősítésének feladatai / Nemzeti Elektronikai Kerekasztal állásfoglalása
Letöltés (.pdf)

2011. június 8.
A MISZ véleménye a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011-2020 tervezetéről
Részletek

2011. május 18.
A MISZ észrevételei az OTP Hungaro-Projekt felméréséről (Magyarország vállalati innovációs térképe)
Részletek

2011. május 5.
Az V. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Letöltés (.pdf)

2011. május 4.
A MISZ észrevételei az SZTNH "Javaslatok a nemzeti innovációs szféra szabadalmi aktivitásának javítására" c. NKITT-előterjesztéshez
Részletek

2011. május 1.
A MISZ észrevételei az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére szolgáló pályázati felhívás tervezetéről
Részletek

2011. április 22.
A MISZ észrevételei a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP 1.1.1) c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2011. március 9.
Vélemény a Nemzeti Elektronikai Kerekasztal létrehozásával kapcsolatban elkészített IVSZ tanulmányról és állásfoglalási javaslatról
Részletek
NEK állásfoglalás
Letöltés (.pdf)

2011. február 14.
Európa 2020 Stratégiát megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv véleményezése
Részletek

2011. január 31.
Vélemény az Új Széchenyi Terv innovációs tárgyú pályázatairól
Részletek
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

2011. január 14.
A MISZ levele Petykó Zoltán részére
Részletek
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

Vélemény "Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása" c. pályázati felhívás tervezethez

B.
A pályázók körében (B. pont) nem szerepelnek felsőoktatási intézmények gazdálkodási formakód szerint, ugyanakkor ugyanezen pontban később szerepel egy olyan kitétel, hogy kivéve, ha egyetem a főpályázó (3. részcél esetén). Ugyanitt szerepel, hogy az oktatási intézménnyel kapcsolatban nem elvárás a régióban székhely, telephely megléte, a C7.2. pontban 3. részcél esetében kötelező feltétel, hogy a telephelyen felsőoktatási intézmény működjön. Javasoljuk a fenti ellentmondások feloldását és a pályázók körének kibővítését, ha ez szándék a felsőoktatási intézményekkel, 3. részcél esetén.

A hazai és nemzetközi gyakorlatban az inkubátorházak működtetői között számosan vannak 561, 562, 569 (alapítványok) gazdálkodási forma szerinti besorolású szervezetek. E kiírás keretében nem lenne lehetséges már régóta működő inkubátorházak szolgáltatásainak vagy infrastruktúrájának (pl. informatikai hálózat) fejlesztése. E szervezeteket mindenképpen a pályázhatók közé kellene sorolni.

A már működő inkubátorházak esetében célszerű lehet a konzorciumban pályázás, mely lehetővé tenné a párhuzamos szolgáltatás-fejlesztés felesleges költségeinek elkerülését. Az egymáshoz földrajzi közelségben dolgozó inkubátorok így tematikus fejlesztéseket tervezhetnek, valósíthatnak meg. (Itt elsősorban a kutatás-fejlesztést, annak gyakorlati segítését célzó laboratóriumok, speciális eszközök fejlesztését célzó projektekről lehetne szó.)

B. / A pályázóval szembeni egyéb feltételek, 3. részcél
A támogatást 80%-os kihasználtsághoz kötni nagyon magas arány. A gyakorlat szerint egy inkubátorház kihasználtságát nem célszerű 80% fölé vinni, mert ebben az esetben nincs lehetőség a bent lévő vállalkozások időleges bővülési igényeinek kielégítésére. Célszerűbb lenne ennél alacsonyabb minimális arány (pl. 60%) kikötése.

C.1.1 3. részcél
Vannak korszerű épületfeltételekkel működő inkubátorházak, amelyekben az innovatív szolgáltatások fejlesztése lenne a célszerű, ez esetben az „építés” nélküli fejlesztés önálló támogathatóságát szükséges biztosítani. (szoftverfejlesztő labor, IT hálózat, hálózati eszközök, közös használatú szoftverek, mérőműszerek, oktató eszközök, konferencia eszközök, -szoftverek, biztonságtechnikai eszközök stb.)

C3.3
A táblázatban egyértelművé kellene tenni, hogy a C1.1 Önállóan támogatható tevékenységek milyen belső korláttal támogatottak (valószínűleg belső korlát nélkül).

C7.1.
Érthető a pályázatkiírók azon szándéka, hogy a monitoring mutatókat egyértelműen nyomon lehessen követni. Ezzel szemben az a nemzetközi tendencia is látható, hogy ma már több vállalkozás bérel nagyobb open office rendszerben működő munkaállomásokat, kihasználva a költségtakarékos megoldásokat és az együttműködésben rejlő szinergiákat. Javasoljuk azokat is betelepülő vállalkozásnak tekinteni, melyek közös légterű irodában munkaállomást bérelnek.

C7.1./7.
Vannak olyan ipari területek, melyek működési területén több tulajdonos közös infrastruktúrát (út, világítás, biztonság, csatorna) vesz igénybe. Ez az infrastruktúra azonban nem teljes, nem korszerű, kiépítésre vagy felújításra, fejlesztésre szorul. Ugyanakkor ezeken a területeken működik szolgáltatás, van kiadható üzemcsarnok(rész), de ezek kiadását éppen a korszerűtlen infrastruktúra nehezíti. Javasoljuk, hogy ipari területre is lehessen infrastruktúra-fejlesztésre pályázni.

C7.2. 3. részcél
Inkubátorházaknak jellemzően nagyobb gazdasági potenciállal rendelkező településen van létjogosultságuk (amennyiben önfenntartásos konstrukcióban gondolkodunk). Érthetetlen, hogy nem kereslet alapján történik annak eldöntése, hogy melyik településen van létjogosultsága egy inkubátorháznak, hanem normatív alapon. Az pedig még különösebb, hogy egy 5000 fős település esetében is ugyanaz a norma, mint egy 200000 fős településen.
A kiírás alapján, kis településeken szükségből, üres ingatlan hasznosítására, önfenntartásra képtelen „inkubátorházak” fognak létrejönni (ha egyáltalán lesz rá pályázó). Ezzel szemben nagyobb városokban, ahol már van inkubátorház (függetlenül annak méretétől, sikerességétől) valós keresletet sem lehet ezen adminisztratív korlát miatt kielégíteni.
Javasoljuk, hogy szüntessék meg a megyeszékhelyek esetében az adminisztratív korlátozást.

C7.4.
Támogatandó cél a megújuló energiát hasznosító technológiák elősegítése. A 8%-os részarányt viszont erősen túlzottnak tartjuk, célszerűbb inkább a szolgáltatásokat preferálni.

C7.4. b)
Építési engedélyhez kötött beruházás, fejlesztés önmagában előírja a megfelelő számú parkolóhely biztosítását, így ez a feltétel nem plusz vállalásnak minősül (javaslat: kamerával őrzött parkoló).
„K+F tevékenységek ugyancsak kötelezően nyújtandók:˝ c. résznél az innovációs szolgáltatásokat javasoljuk kiegészíteni megvalósíthatósági tanulmány készítésével.

D2.
A nyújtható támogatás mértéke az egyéb szervezetek (ide sorolhatók a kamarák, egyetemek, közhasznú gazdasági társaság stb. ) esetében kevesebb, mint a profitorientált vállalkozások esetében. Feltétlenül biztosítani kell - különösen a 10-20 éve működő inkubátorok számára - a legalább 75%-os támogatási intenzitást (amennyiben non-profit szervezet működteti folyamatosan). A nonprofit társaságok nem képesek magasabb saját erőt bevállalni, különösen, ha kedvezmények nyújtására kötelezettek.

D3.
A támogatás minimum értéke ellehetetleníti az olyan fejlesztések megvalósítását, melyek nem épületfejlesztéssel, hanem innovatívszolgáltatás-bővítéssel kívánnak pályázni. Meglévő inkubátorházak, ipari parkok - ha már rendelkeznek kiadható/eladható ingatlanrésszel - csak nagy értékű fejlesztést hajthatnának végre. Az alacsonyabb minimum értékkel több pályázat részesülhetne támogatásban. A minimális mértéket 10 M Ft-ban javasoljuk meghatározni (ez kkv esetében olyan projektet jelent, amellyel már innovatívszolgáltatás-fejlesztést meg lehet valósítani.).

E1. I.1.
Javasoljuk a teljes körű hiánypótlás lehetőségét biztosítani, a nemzetközi gyakorlat többségére jellemző módon.

E1. II.
A benyújtott pályázatok értékelése során nagyobb hangsúly kerüljön a projekt eredményességének, pl. teremtett munkahelyek, fejlesztés által elért profit, árbevétel növekedés stb. és kevesebb, pl. a terület-kihasználtságra.

E1. II.2. IV. 5. A pályázat szakaszában nehezen értelmezhető.

E1. II.2. IV. 7.
A pontozási rendszer alapján a pályázatkiíró szándéka 10-70000 fő közötti településeken 2000 m2 nagyságú inkubátorházak létrehozása. Az elmúlt 20 év tapasztalatait és a nemzetközi trendeket figyelembe véve erősen kérdéses, hogy kistelepüléseken ez egy életképes modell lesz. Ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy csak egy adott ágazatra specializálódott inkubátorház létesítése támogatható, erősen valószínűtlen, hogy az Észak-Alföldön vagy a Dél-Alföldön az erre a célra szánt 1-1 Mrd Ft támogatás fenntartható projektekre elkölthető. (Különösen annak tükrében, hogy a meglévő projektek miatt a nagyvárosokat eleve kizárták a pályázói körből).

E3. Ebben a pontban szereplő monitoring mutatókat megfontolandó lenne részcélonként bontani.

F1.
Többször felvetett kérésünk, hogy a papír mennyiségének csökkentése érdekében bizonyos, elektronikusan is rendelkezésre álló mellékletek - vagy akár maga a pályázati adatlap - legyenek benyújtható kizárólag elektronikusan.

Budapest, 2011. július 29.
Készítette: VISUALIA