Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2011. december 28.
Vélemény a "Magyar Növekedési Terv" c. konzultációs anyagról
Részletek
Magyar növekedési terv (konzultációs anyag)
Letöltés

2011. december 19.
INNOVÁCIÓ - NÖVEKEDÉS
Részletek

2011. november 30.
A MISZ véleménye "A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatai 2012-ben" c., NGM által készített anyaghoz
Részletek

2011. november 30.
A MISZ észrevételei "A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója" c. tervezetről
Részletek
Koncepció
Letöltés (.pdf)

2011. november 18.
A MISZ észrevételei "A Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV)" című pályázati felhíváshoz
Részletek
Pályázati útmutató
Letöltés (.pdf)
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

2011. október 24.
A MISZ nyílt levele az országgyűlési képviselőknek
Részletek

2011. október 18.
A MISZ véleménye az Ipari Parkokról szóló, a Kormány részére készített előterjesztésről
Részletek

2011. október 3.
A MISZ véleménye "A K+F tevékenységet ösztönző adórendszerben alkalmazandó egységes K+F fogalomrendszer" c. NKITT előterjesztésről
Részletek

2011. szeptember 30.
Vélemények és javaslatok a K+F tevékenységet ösztönző adórendszerben alkalmazandó egységes K+F fogalomrendszer c. NKITT előterjesztéshez kapcsolódóan
Részletek

2011. augusztus 10.
Vélemény a védelmi iparra (repülőgép-űripar, védelmi és biztonsági ipar) vonatkozó iparstratégiai anyagról
Részletek

2011. július 29.
Vélemény "Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása" c. pályázati felhívás tervezethez
Részletek
Az NFÜ válasza
Részletek

2011. július 21.
Vélemény a K+F+I közgazdasági környezetét segítő intézkedésekről
Részletek

2011. július 4.
Vélemény a "2011. évi ...TÖRVÉNY az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" c. törvénytervezetről
Részletek
Előterjesztés tervezet
Letöltés (.pdf)
Előzetes hatásvizsgálati összefoglaló
Letöltés (.pdf)
Elfogadott javaslataink
Részletek

2011. június 24.
A hazai elektronikai ipar jelentősége és erősítésének feladatai / Nemzeti Elektronikai Kerekasztal állásfoglalása
Letöltés (.pdf)

2011. június 8.
A MISZ véleménye a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011-2020 tervezetéről
Részletek

2011. május 18.
A MISZ észrevételei az OTP Hungaro-Projekt felméréséről (Magyarország vállalati innovációs térképe)
Részletek

2011. május 5.
Az V. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Letöltés (.pdf)

2011. május 4.
A MISZ észrevételei az SZTNH "Javaslatok a nemzeti innovációs szféra szabadalmi aktivitásának javítására" c. NKITT-előterjesztéshez
Részletek

2011. május 1.
A MISZ észrevételei az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére szolgáló pályázati felhívás tervezetéről
Részletek

2011. április 22.
A MISZ észrevételei a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP 1.1.1) c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2011. március 9.
Vélemény a Nemzeti Elektronikai Kerekasztal létrehozásával kapcsolatban elkészített IVSZ tanulmányról és állásfoglalási javaslatról
Részletek
NEK állásfoglalás
Letöltés (.pdf)

2011. február 14.
Európa 2020 Stratégiát megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv véleményezése
Részletek

2011. január 31.
Vélemény az Új Széchenyi Terv innovációs tárgyú pályázatairól
Részletek
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

2011. január 14.
A MISZ levele Petykó Zoltán részére
Részletek
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

A Magyar Innovációs Szövetség észrevételei a "2011. évi ...TÖRVÉNY az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" c. törvénytervezetről

Általános észrevételek

A törvényi szabályozás több vonatkozásban e törvény hatálya alá tartozónak értelmezi a pártokat, melyeket több paragrafusban nevesít is (pl. 4.§.(4);11.§.(2); 12.§.(3); stb.). Ugyanakkor számos helyen a pártokra vonatkozó kérdéseket más törvények hatálya alá rendeli (pl. 15.§.(2); 17.§.(6) stb.). Ennek tükrében az áttekinthetőség, valamint a kereszthivatkozások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a pártokra vonatkozó elemek teljes egészében kerüljenek ki ezen törvény hatálya alól, és külön törvényi szabályozásban jelenjenek meg.

Sajnálatos módon a tervezet a korábbi szabályozáshoz hasonlóan nem tér ki arra, hogy mely civil szervezet tekinthető (nem jogi, hanem tevékenységi értelemben) működő civil szervezetnek. Ennek szempontrendszerét mindenképpen szabályozni szükséges, hiszen ez a támogatások elosztásának egyik alapfeltétele kellene, hogy legyen. Továbbá nem tér ki a nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek közötti párhuzamosságokra, azok tisztázására. Ezt mindenképpen célszerű pótolni.

A szervezetek közhasznú jogállását a tervezet az 57.§.(2)-(3) bekezdése szerint meghatározott feltételrendszer meglétéhez kötné. Ez két problémát is felvet. Az egyik, hogy ennél a feltételrendszernél sokkal inkább a létrehozatali célt és a tevékenység jellegét kellene figyelembe venni. A másik, hogy a (3) bekezdés szerint a megalakuló civil szervezetek működésük első két évében eleve nem lehetnek közhasznú jogállásúak (58.§.(2)).

A tervezetben jelenleg még több helyen elírások és magyartalanságok vannak (pl. Bevezető rész, 6.§.(3); 12.§.(1) 54§(2); 57§(4)a); 57.§.(5); 71§(5) 78. § (1) bek.a)), remélhetőleg ezek még javításra kerülnek.

Konkrét észrevételek

8. §. (3): a bírósági nyilvántartásba vétel akár hónapokig elhúzódhat, és addig nem kezdheti meg a tevékenységét az egyesület. Ez nem szerencsés (a gazdasági társaságoknak is van „előtársaság” szakasza).
9. § b): nem a 10. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakra, hanem a 10. § (3)-(4) bekezdésében foglaltakra kell utalni, mivel a (2) bekezdésben foglaltak nem a névviseléssel kapcsolatos előírásokat tartalmaznak.
16.§ (3): Tagok pótbefizetése: ez jogi személy esetében problémákat vet fel és ellentétes a  41.§ (2)-vel is.
19. § (3) bekezdéséhez: helyesebb lenne a jogszabály eltérő rendelkezésére utalás helyett konkrétan kimondani, hogy az Alapba történő utalásra akkor kerülhet sor, ha sem az alapszabály, alapító okirat, sem a legfőbb szerv nem rendelkezett a megszűnés esetére a vagyonról.
30. § (1) bekezdéséhez: nem helyes a 29. §-ra történő utalás, mert a 29. §-ban nincs semmiféle törvény meghatározva.
34. § (5) bekezdéséhez: nincs értelme annak, hogy a benyújtó személy azonosító adatait is meg kelljen adni. Gyakran előfordul, hogy meghatalmazott személy, általában jogi képviselő nyújtja be a kérelmet. A kérelem nyomtatvány aláírását tanúk hitelesítik, tehát teljes bizonyító erejű okirat a kérelem. Más jogterületeken sincs előírva a bírósági beadványok tekintetében ilyen kritérium.
35.§. (3): Ez cégeknél 1 nap, itt hosszúnak tűnik a 15 nap.
41.§.(4): Az induló vagyon lehetséges, hogy teljes egészében pénzbeli befizetésekből tevődik össze. Ebben az esetben a megterhelés fogalma nem értelmezhető.
56.§.(4): Ezt a pontot célszerű lenne kiegészíteni azzal, hogy ameddig egy szervezet beszámolási  kötelezettségének nem tesz eleget, semmilyen költségvetési támogatási forrásra nem jogosult.
57.§.(3) b.: a személyi jellegű kiadások mint feltétel kizárná azokat a kis civil szerveződéseket, amelyek alapvetően nem foglalkoztatnak alkalmazottat, csak önkénteseket.
VII. rész: a Civil Információs Centrumok létrehozása pozitívum. Azonban tisztázásra és pontosításra szorulnak jogosítványaik, különösen a támogatási forrás felhasználásának támogatása tekintetében.
IX. rész: a Nemzeti Együttműködési Alap létrehozása mindenképpen üdvözlendő, amely a pályáztatási rendszer megújítását célozza. Azonban nem tisztázott, hogy az Alapkezelő működése centralizáltan vagy decentralizáltan fog-e történni, illetve a szakmai felügyelet milyen módon lesz biztosított.
91.§.(2): A bekezdés kétszer szerepel, különböző tartalommal. Ezek közül az első megfogalmazás nagyon pongyola, nem definiált pontosan az összeférhetetlenség. A második (2)-es bekezdés elegendőnek tűnik.
105 §: A javaslat átmeneti rendelkezésként előírja a civil szervezetek újbóli regisztrációs, bejelentési kötelezettségét. Azonban nem derül ki, hogy ezzel az alvó szervezeteket szeretné-e a kiszűrni a törvényalkotó vagy egyéb célja van. Ezt célszerű lenne tisztázni.
105. § (8) bekezdés: eléggé értelmetlen a mondat, s az 57. § (3) bekezdésére történő utalás biztosan rossz.
2. sz. mellékletben az elnökséget 3 főben állapítják meg - a létszám rögzítése teljesen felesleges. Továbbá megismételt taggyűlés legkorábban egy nap múlva lenne lehetséges - országos szervezetek számára ez rossz megoldás, mert a vidéki képviselők kétszeri utaztatása fölösleges és gazdaságtalan. Legyen lehetőség a megismételt taggyűlésre ½ óra múlva.
Készítette: VISUALIA