Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2011. december 28.
Vélemény a "Magyar Növekedési Terv" c. konzultációs anyagról
Részletek
Magyar növekedési terv (konzultációs anyag)
Letöltés

2011. december 19.
INNOVÁCIÓ - NÖVEKEDÉS
Részletek

2011. november 30.
A MISZ véleménye "A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatai 2012-ben" c., NGM által készített anyaghoz
Részletek

2011. november 30.
A MISZ észrevételei "A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója" c. tervezetről
Részletek
Koncepció
Letöltés (.pdf)

2011. november 18.
A MISZ észrevételei "A Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV)" című pályázati felhíváshoz
Részletek
Pályázati útmutató
Letöltés (.pdf)
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

2011. október 24.
A MISZ nyílt levele az országgyűlési képviselőknek
Részletek

2011. október 18.
A MISZ véleménye az Ipari Parkokról szóló, a Kormány részére készített előterjesztésről
Részletek

2011. október 3.
A MISZ véleménye "A K+F tevékenységet ösztönző adórendszerben alkalmazandó egységes K+F fogalomrendszer" c. NKITT előterjesztésről
Részletek

2011. szeptember 30.
Vélemények és javaslatok a K+F tevékenységet ösztönző adórendszerben alkalmazandó egységes K+F fogalomrendszer c. NKITT előterjesztéshez kapcsolódóan
Részletek

2011. augusztus 10.
Vélemény a védelmi iparra (repülőgép-űripar, védelmi és biztonsági ipar) vonatkozó iparstratégiai anyagról
Részletek

2011. július 29.
Vélemény "Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása" c. pályázati felhívás tervezethez
Részletek
Az NFÜ válasza
Részletek

2011. július 21.
Vélemény a K+F+I közgazdasági környezetét segítő intézkedésekről
Részletek

2011. július 4.
Vélemény a "2011. évi ...TÖRVÉNY az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" c. törvénytervezetről
Részletek
Előterjesztés tervezet
Letöltés (.pdf)
Előzetes hatásvizsgálati összefoglaló
Letöltés (.pdf)
Elfogadott javaslataink
Részletek

2011. június 24.
A hazai elektronikai ipar jelentősége és erősítésének feladatai / Nemzeti Elektronikai Kerekasztal állásfoglalása
Letöltés (.pdf)

2011. június 8.
A MISZ véleménye a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011-2020 tervezetéről
Részletek

2011. május 18.
A MISZ észrevételei az OTP Hungaro-Projekt felméréséről (Magyarország vállalati innovációs térképe)
Részletek

2011. május 5.
Az V. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Letöltés (.pdf)

2011. május 4.
A MISZ észrevételei az SZTNH "Javaslatok a nemzeti innovációs szféra szabadalmi aktivitásának javítására" c. NKITT-előterjesztéshez
Részletek

2011. május 1.
A MISZ észrevételei az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére szolgáló pályázati felhívás tervezetéről
Részletek

2011. április 22.
A MISZ észrevételei a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP 1.1.1) c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2011. március 9.
Vélemény a Nemzeti Elektronikai Kerekasztal létrehozásával kapcsolatban elkészített IVSZ tanulmányról és állásfoglalási javaslatról
Részletek
NEK állásfoglalás
Letöltés (.pdf)

2011. február 14.
Európa 2020 Stratégiát megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv véleményezése
Részletek

2011. január 31.
Vélemény az Új Széchenyi Terv innovációs tárgyú pályázatairól
Részletek
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

2011. január 14.
A MISZ levele Petykó Zoltán részére
Részletek
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

A Magyar Innovációs Szövetség észrevételei az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére szolgáló pályázati felhívás tervezetéről

A pályázati felhívás egyértelmű, egyszerűbb, mint a korábbi felhívások. A rövidítést nyilván megkönnyítette az, hogy nem közvetlen pénzügyi támogatások odaítéléséről van szó.
A kiírás nem segíti a nagyobb vállalati kutatóhelyek - ahol bizonyítottan alkalmazás orientált kutatási tevékenység folyik - bekapcsolódását a rendszerbe, holott értékteremtő lenne, ha a már eredményes centrumok tudnák tevékenységüket ilyen módon bővíteni, maguk köré kapcsolni kis-, közepes cégeket is. Így tudnának olyan centrumok létrejönni, melyek már nemzetközi tekintetben is versenyképesek. Ha ezen a területen nem történik változás a hazai rendszer széttagoltsága továbbra is fennmarad. Nagyobb cégek esetében szinte lehetetlen elérni a min. pontszámot. Szükségtelennek tartjuk, pl. az exportorientáltság esetében is a KKV arányát értékelni, ahelyett, hogy az összes klasztertagra vonatkoztatnánk az export bevétel arányát.

Javasoljuk a B2 f) pontban szereplő időkorlát csökkentését egy évre. Ugyanis, ha összevetjük a két éves időkorlátot az értékelési határidőkkel, azon belül is a legutolsó lehetséges, 2013. január 15-i értékelési határidővel, adódik, hogy csak már meglevő klaszterekre értelmezhető ez a pályázat, új belépők nem vehetnének részt.

Javasoljuk a B2 g) pontban foglaltak törlését. Ha a vállalkozások összeállnak és klasztert alapítanak azért, hogy e címet elnyerhessék, akkor feltehetően nem okoz majd gondot számukra annak kijelentése sem, hogy valós tevékenységet végeznek.
A pályázatban kitétel (B2 i) pont), hogy egy klasztertag sem lehet kettőnél több akkreditált klaszter tagja. Nagy, több karból álló egyetemek esetében ez rendkívüli megkötés, hátrányosa érinti az egyetemeket. Javasoljuk, hogy az egyetemek ne essenek ezen korlátozás alá, illetve cégek is - árbevétel elérésétől függően - lehessenek több klaszternek a tagjai.

A C.2 "Kiválasztási Kritériumok" első pontja: a bemutatott klaszter-stratégia illeszkedik-e a pályázati program szakpolitikai célkitűzéseihez? Ilyen megnevezésű célkitűzések nem szerepelnek a kiírásban, hivatkozás sincs arra, hol szerepelnének. Ha az A 1-s pontban leírt " Pályázat célja" részt értik alatta, akkor írják egyértelműen le.
Ugyanide tartozik az a súlyos nehézség, hogy az előírt pontszámot elérő pályázók nem kapják meg automatikusan az akkreditált klaszter címet, hanem a C.1.3 pont szerint az összehívott Akkreditációs Testület dönt az "előzetesen meghatározott értékelési szempontok" alapján. Ezek a szempontok nem ismertek, illetve az egész eljárás ellenkezik az Új Széchenyi Terv Pályázati kézikönyvében leírt azon céltól, hogy a pályázatok automatikus elbírálásúak lesznek: aki teljesíti a feltételeket, az nyer. Nem is kell félni pénzösszeg-keret kimerülésétől, ezért érthetetlen, hogy miért ilyen szubjektív és bizonytalan a cím elnyerése.

Túlzottnak tartjuk a kiválasztási kritériumok II/4 (KKV jelleg) pontjának korlátozását (15 KKV-nél kevesebbet tömörítő klaszterek jogosulatlanok a cím elnyerésére). Ez tovább erősíti azt a gyanút, hogy ezt a pályázatot a meglévő klaszterek közül is csak azon néhányra írták ki, melyek 15 KKV-nél többet fognak össze. Ezen szűkítés gyanúját alátámasztják az 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontokban előírt - feleslegesen sok - konkrét értékhez kötött progresszív pontszámok meghatározása is, amelyek összesítve nagy súllyal szerepelnek, így több irányból beszűkítik a lehetséges pályázók körét.

A K+F adókedvezmény vonatkoztatása a cégek árbevételére (14. értékelési szempont) nem tükrözi a cégek teljes K+F ráfordítását. Javasoljuk helyette, az összes K+F ráfordítás / K+F adókedvezmény szerepeltetését, avagy a K+F ráfordítás abszolút értékének szerepeltetését.

A projekt adatlap terjedelmében megfelelőnek látszik, a bekért adatmezők száma viszont sokkal több lehet a célokban meghatározott 150 adatmezőnél, mivel minden pályázó minden tagcégétől külön - külön kérnek 17 adatmezőnyi adatot.
Készítette: VISUALIA