Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2012-10-12
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2011. december 28.
Vélemény a "Magyar Növekedési Terv" c. konzultációs anyagról
Részletek
Magyar növekedési terv (konzultációs anyag)
Letöltés

2011. december 19.
INNOVÁCIÓ - NÖVEKEDÉS
Részletek

2011. november 30.
A MISZ véleménye "A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatai 2012-ben" c., NGM által készített anyaghoz
Részletek

2011. november 30.
A MISZ észrevételei "A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója" c. tervezetről
Részletek
Koncepció
Letöltés (.pdf)

2011. november 18.
A MISZ észrevételei "A Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV)" című pályázati felhíváshoz
Részletek
Pályázati útmutató
Letöltés (.pdf)
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

2011. október 24.
A MISZ nyílt levele az országgyűlési képviselőknek
Részletek

2011. október 18.
A MISZ véleménye az Ipari Parkokról szóló, a Kormány részére készített előterjesztésről
Részletek

2011. október 3.
A MISZ véleménye "A K+F tevékenységet ösztönző adórendszerben alkalmazandó egységes K+F fogalomrendszer" c. NKITT előterjesztésről
Részletek

2011. szeptember 30.
Vélemények és javaslatok a K+F tevékenységet ösztönző adórendszerben alkalmazandó egységes K+F fogalomrendszer c. NKITT előterjesztéshez kapcsolódóan
Részletek

2011. augusztus 10.
Vélemény a védelmi iparra (repülőgép-űripar, védelmi és biztonsági ipar) vonatkozó iparstratégiai anyagról
Részletek

2011. július 29.
Vélemény "Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása" c. pályázati felhívás tervezethez
Részletek
Az NFÜ válasza
Részletek

2011. július 21.
Vélemény a K+F+I közgazdasági környezetét segítő intézkedésekről
Részletek

2011. július 4.
Vélemény a "2011. évi ...TÖRVÉNY az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" c. törvénytervezetről
Részletek
Előterjesztés tervezet
Letöltés (.pdf)
Előzetes hatásvizsgálati összefoglaló
Letöltés (.pdf)
Elfogadott javaslataink
Részletek

2011. június 24.
A hazai elektronikai ipar jelentősége és erősítésének feladatai / Nemzeti Elektronikai Kerekasztal állásfoglalása
Letöltés (.pdf)

2011. június 8.
A MISZ véleménye a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011-2020 tervezetéről
Részletek

2011. május 18.
A MISZ észrevételei az OTP Hungaro-Projekt felméréséről (Magyarország vállalati innovációs térképe)
Részletek

2011. május 5.
Az V. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Letöltés (.pdf)

2011. május 4.
A MISZ észrevételei az SZTNH "Javaslatok a nemzeti innovációs szféra szabadalmi aktivitásának javítására" c. NKITT-előterjesztéshez
Részletek

2011. május 1.
A MISZ észrevételei az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére szolgáló pályázati felhívás tervezetéről
Részletek

2011. április 22.
A MISZ észrevételei a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP 1.1.1) c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2011. március 9.
Vélemény a Nemzeti Elektronikai Kerekasztal létrehozásával kapcsolatban elkészített IVSZ tanulmányról és állásfoglalási javaslatról
Részletek
NEK állásfoglalás
Letöltés (.pdf)

2011. február 14.
Európa 2020 Stratégiát megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv véleményezése
Részletek

2011. január 31.
Vélemény az Új Széchenyi Terv innovációs tárgyú pályázatairól
Részletek
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

2011. január 14.
A MISZ levele Petykó Zoltán részére
Részletek
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

A Magyar Innovációs Szövetség észrevételei a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP 1.1.1) c. pályázati kiírás tervezetéről

A Pályázati Felhívás tervezete nincs összhangban a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 2011-13-as Akciótervvel, sem a támogatás minimum összegét (25 M Ft helyett 40 M Ft), sem a támogatás mértékét tekintve (80% helyett 65%). Javasoljuk az összhang megteremtését.
 1. A Pályázati Felhívás és a GOP Részletes Pályázati Útmutató által meghatározott feltételek alapján az elnyerhető támogatás mértéke sosem érheti el a maximálisan megjelölt 65%-ot. Ugyanis amennyiben az elszámolható költségek minimum 25%-a kísérleti fejlesztés (45%-os támogatási intenzitással), akkor a maradék 75% esetében is csak legfeljebb 70%-os támogatási intenzitással lehet számolni és így maximum 63,75%-os támogatási intenzitás jön ki a teljes projektre. Javasoljuk, hogy a projekthez nyújtható támogatás mértéke a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2.1. a), b), c) és d) és e) pontja alapján kerüljön meghatározásra, tehát az e) pont is szerepeljen az a), b), c) és d) pont mellett.
 1. Konzorciumban történő pályázás esetén költségvetési szerv is lehet konzorciumi tag, azonban meglepőnek tartjuk, hogy ezen szervezetek esetében alapkutatás esetén is csak 50% a támogatás mértéke, mivel a Részletes pályázati útmutató D.2.1. d) pontjának plusz pontjai a költségvetési szervezetekre nem vonatkoznak.  Úgy véljük, hogy ez a költségvetési szerveket hátrányosan érinti, ezért esetükben javasoljuk a 100%-os támogatási mértéket.
 1. Az A.5.3. Üzleti hasznosíthatóság pontnál javasoljuk, hogy kiállításon vagy vásáron való részvétel esetében a rendezvény kapcsán felmerülő költségek elszámolhatóak legyenek, pl. de minimis jogcímen 5 millió Ft erejéig.
 1. A B.1. Jogi forma, méret, székhely pontban szerepel a következő mondat: "A 150.000.000 vagy ennél magasabb összköltségű projektjavaslatot a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. § értelmében a projekt megvalósítására létrehozott konzorcium is benyújthat." A teljesség kedvéért javasoljuk, hogy a pénznem is szerepeljen az összeg mögött, tehát "150.000.000 Ft". Az a megkötés, hogy konzorcium csak 150 M Ft feletti projektmérettel pályázhat, a kiírás céljaival ellentétes, a kisvállalkozások számára nem teszi majd lehetővé a pályázaton történő indulást.
 1. Nagy probléma, hogy több beadott pályázat esetén mindössze egyetlen nyertes pályázatot enged meg a kiírás. Ez elfogadhatatlan.
 1. A C.1. Támogatható tevékenységek köre pontban túlságosan szigorúnak tartjuk azt az elvárást, hogy ipari kutatási tevékenységre pályázó vállalkozásnak a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti év fordulónapján műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár PhD fokozatú, legalább napi 4 órában, a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja legyen, illetve ipari kutatási szolgáltatás igénybe vétele esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a feltételnek. Ipari kutatási tevékenység esetében javasoljuk ennek a feltételnek a törlését vagy a PhD fokozat helyett felsőfokú végzettség kikötését.
 1. A C.2. Elszámolható költségek köre pontnál javasoljuk, hogy konzorciumi pályázat esetében a konzorciumvezető a teljes összköltség 10%-ánál nagyobb mértékben is vehessen igénybe szolgáltatást.
 1. A maximális 30 hónapos projekt futamidőt csak abban az esetben lehet kihasználni, ha a pályázó legkésőbb 2011. július 1-jéig benyújtja a projektjavaslatot, és legkésőbb 2011. július 1-jén saját felelősségre el is kezdi megvalósítani a projektet (feltéve, hogy a projekt zárásának időpontja egybeesik a záró kifizetési igénylés napjával). Az újdonságtartalom feltétele, alapkutatással, fejlesztéssel, piacravitellel, ilyen intervallumban (gyakorlatilag két év) belül irreális. Emiatt javasoljuk a záró kifizetési igénylés végső benyújtási határidejének módosítását 2014. december 31-re (amennyiben az EU-s szabályozások megengedik).
 1. C.5. Az, hogy a Közép-Magyarországi régió szinte kizárólag csak alvállalkozóként jelenhet meg a fejlesztésekben, átgondolatlan, hiszen a fejlesztési potenciál jelentős része ebben a régióban koncentrálódik.
 1. A C.9. c) pontból javasoljuk törölni, hogy jelentős kockázatot jelent a pályázó székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása.
 1. Javasoljuk, hogy 25%-nál több előleg legyen igényelhető.
 1. Az F.1.2. Kiválasztási kritériumoknak való megfelelésnél konzorcium esetében nem egyértelmű, hogy a szempontokat a konzorciumi tagoknak külön-külön vagy közösen kell teljesíteni. Pl. a teremtett munkahelyek számát konzorciumi tagonként vagy a teljes konzorciumra nézve kell-e értelmezni?
 1. Az F.1.2. Kiválasztási kritériumok 1. szempontjánál (K+F potenciál) túlságosan szigorúnak tartjuk azt a támogathatósági feltételt, hogy a felsorolt szempontok közül a vállalkozásnak legalább háromnak meg kell felelnie. Javaslatunk, hogy elegendő legyen két szempontnak megfelelni.
 1. Az F.1.2. Kiválasztási kritériumok 3. szempontjánál (Kutatóhelyek bevonása) a konzorciális pályázatokra vonatkozó megfogalmazás alapján arra lehet következtetni, hogy konzorciális pályázat esetében a konzorciumban résztvevők számlázhatnak egymásnak. Javasoljuk a zárójelben lévő szöveg pontosabb megfogalmazását: "Konzorciális pályázat esetében a konzorciumban részt vevő magyarországi székhelyű felsőoktatási intézmény, költségvetési vagy akadémiai kutatóintézet, kutatási közalapítvány vagy a GOP/KMOP 1.1.2-es program során támogatásban részesített szervezetek által végzett K+F tevékenységek aránya a projektben."
 1. Az F.1.2. Kiválasztási kritériumok 5. szempontjánál (Teremtett K+F munkahelyek száma) nem derül ki, hogy a munkahelyeket már a projekt alatt vagy a projekt végére kell megteremteni.
Készítette: VISUALIA