Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
utolsó frissítés: 2011-07-27
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2011. december 28.
Vélemény a "Magyar Növekedési Terv" c. konzultációs anyagról
Részletek
Magyar növekedési terv (konzultációs anyag)
Letöltés

2011. december 19.
INNOVÁCIÓ - NÖVEKEDÉS
Részletek

2011. november 30.
A MISZ véleménye "A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatai 2012-ben" c., NGM által készített anyaghoz
Részletek

2011. november 30.
A MISZ észrevételei "A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója" c. tervezetről
Részletek
Koncepció
Letöltés (.pdf)

2011. november 18.
A MISZ észrevételei "A Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV)" című pályázati felhíváshoz
Részletek
Pályázati útmutató
Letöltés (.pdf)
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

2011. október 24.
A MISZ nyílt levele az országgyűlési képviselőknek
Részletek

2011. október 18.
A MISZ véleménye az Ipari Parkokról szóló, a Kormány részére készített előterjesztésről
Részletek

2011. október 3.
A MISZ véleménye "A K+F tevékenységet ösztönző adórendszerben alkalmazandó egységes K+F fogalomrendszer" c. NKITT előterjesztésről
Részletek

2011. szeptember 30.
Vélemények és javaslatok a K+F tevékenységet ösztönző adórendszerben alkalmazandó egységes K+F fogalomrendszer c. NKITT előterjesztéshez kapcsolódóan
Részletek

2011. augusztus 10.
Vélemény a védelmi iparra (repülőgép-űripar, védelmi és biztonsági ipar) vonatkozó iparstratégiai anyagról
Részletek

2011. július 29.
Vélemény "Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása" c. pályázati felhívás tervezethez
Részletek
Az NFÜ válasza
Részletek

2011. július 21.
Vélemény a K+F+I közgazdasági környezetét segítő intézkedésekről
Részletek

2011. július 4.
Vélemény a "2011. évi ...TÖRVÉNY az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" c. törvénytervezetről
Részletek
Előterjesztés tervezet
Letöltés (.pdf)
Előzetes hatásvizsgálati összefoglaló
Letöltés (.pdf)
Elfogadott javaslataink
Részletek

2011. június 24.
A hazai elektronikai ipar jelentősége és erősítésének feladatai / Nemzeti Elektronikai Kerekasztal állásfoglalása
Letöltés (.pdf)

2011. június 8.
A MISZ véleménye a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011-2020 tervezetéről
Részletek

2011. május 18.
A MISZ észrevételei az OTP Hungaro-Projekt felméréséről (Magyarország vállalati innovációs térképe)
Részletek

2011. május 5.
Az V. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Letöltés (.pdf)

2011. május 4.
A MISZ észrevételei az SZTNH "Javaslatok a nemzeti innovációs szféra szabadalmi aktivitásának javítására" c. NKITT-előterjesztéshez
Részletek

2011. május 1.
A MISZ észrevételei az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére szolgáló pályázati felhívás tervezetéről
Részletek

2011. április 22.
A MISZ észrevételei a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása (GOP 1.1.1) c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2011. március 9.
Vélemény a Nemzeti Elektronikai Kerekasztal létrehozásával kapcsolatban elkészített IVSZ tanulmányról és állásfoglalási javaslatról
Részletek
NEK állásfoglalás
Letöltés (.pdf)

2011. február 14.
Európa 2020 Stratégiát megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv véleményezése
Részletek

2011. január 31.
Vélemény az Új Széchenyi Terv innovációs tárgyú pályázatairól
Részletek
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

2011. január 14.
A MISZ levele Petykó Zoltán részére
Részletek
Az NFÜ válasza
Letöltés (.pdf)

Európa 2020 Stratégiát megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv véleményezése

1. Milyen lépések teszik sikeressé a NIT végrehajtását? (maximum 1000 karakter)

A NIT céljai és mérőszámai világosak, jók, egyértelműek. Az intézkedési tervnek azonban pontosan kell meghatároznia, hogy KINEK, MIT, MIKORRA kell megvalósítania, esetleg ki és hogyan ellenőrzi a célok megvalósulását. Gyorsabban, de ugyanakkor megfontoltan kell hozzákezdeni a hosszú átfutású változtatásokhoz, egymásra épített kis lépésekkel, visszacsatolásokra épített kis korrekciókkal és folytonos javításokkal, és nem nagy ugrásokkal", amelyeken azután nagyot kell változtatni.

A NIT végrehajtását az teszi sikeressé, ha nem egy távolabbi időben létrehozandó intézkedési tervekre hivatkozik, nem folyamatos tennivalókra utal. Egy intézkedési tervben kerülendő a folyamatos határidő és az intézkedések folyamatban kifejezések használata.

Fontos teljesülnie, hogy "Az államigazgatás hatékonyságának növekedése (valamint a költségvetési fegyelem) azt vonja maga után, hogy ezen foglalkoztatottság-bővülés teljes egészében a magánszektorban valósul meg."

2. Milyen további intézkedéseket javasol, amelyek elősegítik a célkitűzések közötti szinergia megvalósuljon? (maximum 1000 karakter)

Az intézkedési tervekből nem egyértelmű, valójában milyen konkrét intézkedések fogják a célokat elősegíteni. Szükséges a távolabbi időre való elhalasztás helyett rögzíteni és megnevezni az azonnali intézkedéseket (Javasoljuk pl. előrehozni 2013-ról a jelentős állami beruházásokat). A konkrét intézkedések halmazából - amely a jelenlegi minisztériumok szintje alatt is megfogalmazhat tennivalókat, felelősöket - lehet a szinergiát erősítő egységet létrehozni.

Javasoljuk továbbá, hogy a társadalmi szervezetek véleményeinek begyűjtése ne ilyen kötött formában történjen, kritikai vélemény kifejtése nagyon nehézkes ebben a formában.

3. Milyen általános alapelveket tart fontosnak/szükségesnek a NIT megvalósításához? (maximum 500 karakter)
- általános társadalmi konszenzus megteremtése, hogy a többség egyetértő félként, pártállástól függetlenül haladjon a közösen elfogadott cél irányába, és azon belül tegye meg a maga részéről elvárható maximumot;
- gyorsaság;
- a minisztériumok szintjéről alacsonyabb egységekre történő lebontás;
- célokat elősegítő elvárás minden pl. pályázati célkitűzésben.

4. Ön, vagy a szervezet, amelyet képvisel, milyen lehetőséget lát arra, hogy hozzájáruljon a célkitűzések eléréséhez, az intézkedések megvalósításához? ön szerint milyen közreműködésre számíthat a Kormány a társadalmi, gazdasági élet szereplőtől? (maximum 1000 karakter)

A Magyar Innovációs Szövetség segíthet abban, hogy az innováció növelésére irányuló szándékot konkrét javaslatokkal megalapozza - a jelen anyagban levő javaslatok erre nem túl alkalmasak: homályos pl. az anyagban az innovációt segítő "középtávon tervezett keresleti oldali ösztönzés".

A foglalkoztatás növelése, az innováció, energiahatékonyság, oktatás, szegénységben élők számának csökkentése kiváló és azonos célkitűzések a vállalkozások vagy a vállalkozásokat szervezők céljaival így a társadalom és az érintett szereplők érdekei maximálisan egyeznek. A Kormány számíthat a gazdasági élet szereplőinek közreműködésére. A támogatottságot segíti, ha az intézkedések minél gyorsabbam, dinamikusan megjelennek. A kivárás, általánosság csökkentheti a támogatottság mértékét.

Célkitűzésekhez kapcsolódó kérdések

5. Ön szerint milyen átfogó kormányzati lépésekre van szükség a megjelölt intézkedések sikeres végrehajtása érdekében? (maximum 1000 karakter)

A felelős minisztériumok, szervek minél gyorsabban összesített, konkrét intézkedéseiket rögzítsék, majd azokból egy átfogó kormányzati „összefésülő” munka eredményezze a végleges intézkedési tervet. Jelenleg, túl laza és lavírozási lehetőségeket tartalmazó intézkedési irányzatok figyelhetők meg.

6. Milyen további intézkedésekkel egészítenék ki a NIT-et? (maximum 1000 karakter)

A társadalmi vitára bocsátott anyag áTGONDOLTABB, egyértelműbb, kevésbé szofisztikált legyen, maradjanak ki belőle olyan részek, mint pl. "az előrejelzési horizonton nem számolva stock-flow-adjustment-tel" vagy "az államadósság szintjének csökkentése, a közkiadások növekedésösztönző elemekre történő átcsoportosításának folytatása mellett" stb.

7. Milyen prioritási sorrendet lát az intézkedések között? (maximum 500 karakter)

A jövő fő mozgatója a kutatás-fejlesztés-innováció, amely egyedül indukálhatja a foglalkoztatás, energia-hatékonyság, majd a munka árán a szegénység-csökkenési célok elérését. A jelen célok prioritása, az azokkal kapcsolatos intézkedések prioritását kell, hogy jelentse.

A  bürokrácia szintjének csökkentése sok más cél megvalósításának előfeltétele, ezért itt a késlekedés megengedhetetlen, az első évre, a 2200 milliárd Ft bürokrácia többletkiadáshoz képest tervezett 150 Mrd Ft (7-8 %-os) csökkenés KEVéS. Hogy lesz ebből a második évben 25%?

8. Melyek lennének a legsürgősebb intézkedések? (maximum 500 karakter)

A foglalkoztatottság alacsony szintjének javítása a legsürgősebb, ahogy ezt hangsúlyozzák. De ehhez előbb, az oktatási rendszerben azonnali változást kell elindítani, hogy évek múlva az eredmény meglátszodjon. A mennyiségi szemléletű célkitűzés (felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának emelése) mellett, még hangsúlyozottabban a minőségi végzettséggel rendelkezők számának és arányának mielőbbi növelése szükséges.

9. Mit gondol, melyik intézkedés megvalósítása a legkockázatosabb? (maximum 500 karakter)

Az előkészítés alatt, a folyamatos, a több évre kiterjesztett, a más intézkedési tervre hivatkozó… típusú intézkedések, amelyeket senki nem tud azonosítani, összemérni, végrehajtani.

10. Milyen kockázatok elhárítása biztosítja az intézkedések sikeres megvalósítását? (maximum 1000 karakter)

"Az államigazgatás hatékonyságának növekedése (valamint a költségvetési fegyelem) azt vonja maga után, hogy ezen foglalkoztatottság-bővülés teljes egészében a magánszektorban valósul meg." A kockázat az, hogy az adminisztratív létszám is nő.
A 10%-os TA-nak a bürokratikus terhelés csökkentéséhez való hozzájárulása kockázatot rejt magában, ti. nincs rá semmilyen hatással.

11. Ön mit tenne az intézkedések sikeréért? (maximum 1000 karakter)

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciára való nevelés mellett, a csapatmunkára történő nevelést erőltetnénk. Ha nem lehet konszenzust teremteni minden ügyben, akkor arra törekednénk, hogy ezek az intézkedések valahogy mégis kiemelkedjenek a napi csatározások köréből.
Készítette: VISUALIA