Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2009. december 15.
Vélemény a "Reformgondolatok a globális Európáról" - és a Közös Agrárpolitika jövőjének összefüggései. Milyen Közös Agrárpolitika lehet, illetve legyen 2013 után? című vitaanyagról
Részletek
Előterjesztés
Részletek (PDF, 98 KB)
Reformgondolatok
Részletek (PDF, 185 KB)
Magyarország pozíciós alapelvei
Részletek (PDF, 137 KB)
KAP 2014-2020
Részletek (PDF, 194 KB)
VEA nyilatkozata
Részletek (PDF, 89 KB)

2009. december 2.
Vélemény a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló tervezetről
Részletek

2009. november 23.
Stratégiai szempontok a GOP akciótervek szakmai tervezéséhez
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. november 16.
Innováció és a három ciklusú képzés Magyarországon
Részletek

2009. szeptember 28.
Vélemény a "Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése" című pályázati konstrukcióhoz
Részletek

2009. augusztus 28.
Innováció (K+F+I) a 2010. évi költségvetésben
Részletek
Videofelvétel
A Kormány válasza
Részletek

2009. július 30.
Vélemény a kormány részére készült előterjesztésről a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI.26) korm. rendelet módosításáról
Részletek

2009. július 9.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség véleménye a GOP-2009-4/3 és a KMOP 1.3.3/2 Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírásának tervezetéről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói Szövetségünk véleményére
Részletek (PDF, 57 KB)

2009. június 25.
A MISZ és az Innostart Alapítvány levele Csopaki Gyulának, az NKTH elnökének
Részletek (PDF, 164 KB)
Csopaki Gyula válasz levele
Részletek (PDF, 126 KB)

2009. június 17.
A MISZ véleménye a "XXX/2009. (XX.XX.) Korm. rendelet a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról" c. javaslatról
Részletek

2009. június 17.
Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelnök úrnak
Részletek (PDF, 96 KB)
A Miniszterelnöki Kabinetiroda válasza a MISZ levelére
Részletek (PDF, 39 KB)

2009. június 15.
A MISZ észrevételei a KSH fenntartható fejlődés indikátorainak felülvizsgálatára készített javaslatáról
Részletek

2009. június 10.
A MISZ levele az IKT iparpolitikai akcióterv első verziójáról
Részletek

2009. június 9.
Vélemény a GOP-2009-1.2.1. "Akkreditált innovációs klaszterek támogatása" c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2009. május 29.
Vélemény a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram (NAP) 2008-2009. évi végrehajtása 7 és 8 irányelveiről
Részletek
7. iránymutatás
Részletek (PDF, 153 KB)
8. iránymutatás
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. május 26.
Vélemény a GOP/KMOP 1.1.1, GOP/KMOP 1.1.2 és a GOP 1.3.2/KMOP 1.1.5 pályázattervezetekről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.1.2, KMOP 1.1.2 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 49 KB)
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.3.2., KMOP 1.1.5 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 56 KB)

2009. május 5.
A III. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Részletek

2009. április 22.
Állásfoglalás a generikus gyógyszertermékek kifejlesztéséről
Részletek

2009. április 16.
Állásfoglalás a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszteri pozíció megszüntetésének hátrányairól
Részletek

2009. március 31.
Észrevételek a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezetéről
Részletek
Tervezet a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
Részletek (WORD, 80 KB)
1. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 2,78 MB)
2. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 23 KB)

2009. március 25.
Vélemény a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programról szóló Zöld Könyvről
Részletek

2009. március 12.
A MISZ válasza az NFGM-nek a MISZ január 8-án kiadott véleményével kapcsolatban az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek

2009. február 7.
Állásfoglalás a természettudományos közoktatás javításáról
Részletek

2009. február 3.
Állásfoglalás a magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről
Részletek

2009. január 30.
Vélemény "A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása" c. elemző tanulmányról
Részletek
A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása
Részletek (PDF, 1 MB)

2009. január 26.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség közös véleménye a GOP/KMOP pályázatok társadalmi egyeztetésével kapcsolatban
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.3 Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerősítése érdekében című pályázati konstrukcióhoz készült tervezetről
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.1/A és a Közép-Magyarországi Operatív Program, KMOP-2009-1.1.4 Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukció tervezethez
Részletek

2009. január 8.
Vélemény a GOP-2007-4.3 és a KMOP 1.3.3. keretében finanszírozott Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéhez
Részletek
Az NFGM válasza a MISZ január 8-i véleményére az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek (PDF, 235 KB)
A Magyar Innovációs Szövetség észrevételei a KSH fenntartható fejlődés indikátorainak felülvizsgálatára készített javaslatáról

A KSH által megküldött mutatók a fenntartható fejlődés vizsgálatához bizonyára szükségesek, az innováció szempontjából azonban javasoljuk a European Innovation Scoreboard metodológiában figyelembe vett mutatók mérését.

1,
Az European Innovation Scoreboard (EIS) számításának 2008. évi metodológiai változásának  középpontjában a szolgáltatások és a nem technológiai aspektusok, valamint az innováció output-ja álltak. A trendeket nem az adott évet a bázis évvel történő összehasonlításból, vagy egy adott országot az EU átlaghoz történő hasonlításból szűrik le, hanem az elmúlt öt év időszakát egy trendként vizsgálva.

Az EU által számolt SII (Summary Innovation Index) 29 mutató alakulását (0 és egy közötti értékkel) összesíti. Az EU által figyelembe vett paramétereket a mellékletben adtuk meg.

A fenti paramétereken túl a számításakor az innovációra ható társadalmi-gazdasági tényezőket, szociális mutatókat, valamint az innováció elfogadottságát is figyelembe veszik. (a részleteket az EU Methodology Report tárgyalja)

Javasoljuk, hogy a KSH a fenti 29 paramétert azonos tartalommal gyűjtse, ezáltal megkönnyítve a korrekt nemzetközi összehasonlítást.

2,
"A Fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon" c. anyagban az oktatással fogalalkozó 3. fejezet 3. részében az innováció szempontjából kiemelt fontosságú lenne látni a felsőoktatás szerkezetét, a végzettek megoszlását, nevezetesen a természettudományos és műszaki hallgatók részesedését,  ill. a végzetteken belüli arányaikat, ennek trendjét és mutatóit.

3, 
"A Fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon" c. anyagban a kormányzás és közélet, 10. fejezetében, gazdasági eszközök c. alpontjában javasoljuk az innováció szempontjából mérhető paraméterek, nevezetesen az innovációs járulék(külön soron szerepeltetve a vállalati és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapba a kormányzat által befizetésre kerülő rész) éves befizetéseinek alakulását nyomon követni.

4,
A vállalati adatszolgáltatásnál meghatározó, hogy a vállalat belső szabályozása hogyan kezeli az innovációs és ezen belül a K+F költségek gyűjtését. Egy infokommunikációs multi több oldalas belső szabályzatából idézve: "A K+F költséghelyek közül csak a produktív költséghelyek költségeit lehet figyelembe venni. Ezeket a mindenkori üzletági kontroller adja meg. A K+F tevékenységet végző költséghelyek költségeit csak a K+F tevékenységre fordított órák, a költséghelyen dolgozók összkapacitását jelentő (költséghely létszám * munkanap * 8 óra) óraszámhoz viszonyított arányban vettük figyelembe.

Csak azokat a költségnemeket számoljuk, amelyek az Önköltségszámítási szabályzat vonatkozó melléklete szerint figyelembe vehetőek. Az önköltség számítása havonta történik, hogy az adott időszakra eső költségeket, az adott időszakra vonatkozó K+F / összes óra aránnyal vegyük figyelembe."

A fentieket annak érzékeltetésére szántuk, hogy sok múlik a költség-kigyűjtéseknél a belső szabályozáson, valamint a kontrollerek munkáján (emberi tényező, hiba lehetőség). Ebben is segítséget adhat egy egységes KSH útmutatás / irányelv.

Budapest, 2009. június 15.
Készítette: VISUALIA