Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2009. december 15.
Vélemény a "Reformgondolatok a globális Európáról" - és a Közös Agrárpolitika jövőjének összefüggései. Milyen Közös Agrárpolitika lehet, illetve legyen 2013 után? című vitaanyagról
Részletek
Előterjesztés
Részletek (PDF, 98 KB)
Reformgondolatok
Részletek (PDF, 185 KB)
Magyarország pozíciós alapelvei
Részletek (PDF, 137 KB)
KAP 2014-2020
Részletek (PDF, 194 KB)
VEA nyilatkozata
Részletek (PDF, 89 KB)

2009. december 2.
Vélemény a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló tervezetről
Részletek

2009. november 23.
Stratégiai szempontok a GOP akciótervek szakmai tervezéséhez
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. november 16.
Innováció és a három ciklusú képzés Magyarországon
Részletek

2009. szeptember 28.
Vélemény a "Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése" című pályázati konstrukcióhoz
Részletek

2009. augusztus 28.
Innováció (K+F+I) a 2010. évi költségvetésben
Részletek
Videofelvétel
A Kormány válasza
Részletek

2009. július 30.
Vélemény a kormány részére készült előterjesztésről a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI.26) korm. rendelet módosításáról
Részletek

2009. július 9.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség véleménye a GOP-2009-4/3 és a KMOP 1.3.3/2 Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírásának tervezetéről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói Szövetségünk véleményére
Részletek (PDF, 57 KB)

2009. június 25.
A MISZ és az Innostart Alapítvány levele Csopaki Gyulának, az NKTH elnökének
Részletek (PDF, 164 KB)
Csopaki Gyula válasz levele
Részletek (PDF, 126 KB)

2009. június 17.
A MISZ véleménye a "XXX/2009. (XX.XX.) Korm. rendelet a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról" c. javaslatról
Részletek

2009. június 17.
Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelnök úrnak
Részletek (PDF, 96 KB)
A Miniszterelnöki Kabinetiroda válasza a MISZ levelére
Részletek (PDF, 39 KB)

2009. június 15.
A MISZ észrevételei a KSH fenntartható fejlődés indikátorainak felülvizsgálatára készített javaslatáról
Részletek

2009. június 10.
A MISZ levele az IKT iparpolitikai akcióterv első verziójáról
Részletek

2009. június 9.
Vélemény a GOP-2009-1.2.1. "Akkreditált innovációs klaszterek támogatása" c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2009. május 29.
Vélemény a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram (NAP) 2008-2009. évi végrehajtása 7 és 8 irányelveiről
Részletek
7. iránymutatás
Részletek (PDF, 153 KB)
8. iránymutatás
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. május 26.
Vélemény a GOP/KMOP 1.1.1, GOP/KMOP 1.1.2 és a GOP 1.3.2/KMOP 1.1.5 pályázattervezetekről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.1.2, KMOP 1.1.2 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 49 KB)
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.3.2., KMOP 1.1.5 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 56 KB)

2009. május 5.
A III. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Részletek

2009. április 22.
Állásfoglalás a generikus gyógyszertermékek kifejlesztéséről
Részletek

2009. április 16.
Állásfoglalás a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszteri pozíció megszüntetésének hátrányairól
Részletek

2009. március 31.
Észrevételek a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezetéről
Részletek
Tervezet a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
Részletek (WORD, 80 KB)
1. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 2,78 MB)
2. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 23 KB)

2009. március 25.
Vélemény a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programról szóló Zöld Könyvről
Részletek

2009. március 12.
A MISZ válasza az NFGM-nek a MISZ január 8-án kiadott véleményével kapcsolatban az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek

2009. február 7.
Állásfoglalás a természettudományos közoktatás javításáról
Részletek

2009. február 3.
Állásfoglalás a magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről
Részletek

2009. január 30.
Vélemény "A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása" c. elemző tanulmányról
Részletek
A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása
Részletek (PDF, 1 MB)

2009. január 26.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség közös véleménye a GOP/KMOP pályázatok társadalmi egyeztetésével kapcsolatban
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.3 Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerősítése érdekében című pályázati konstrukcióhoz készült tervezetről
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.1/A és a Közép-Magyarországi Operatív Program, KMOP-2009-1.1.4 Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukció tervezethez
Részletek

2009. január 8.
Vélemény a GOP-2007-4.3 és a KMOP 1.3.3. keretében finanszírozott Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéhez
Részletek
Az NFGM válasza a MISZ január 8-i véleményére az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek (PDF, 235 KB)
A Magyar Innovációs Szövetség véleménye a GOP-2009-1.2.1. "Akkreditált innovációs klaszterek támogatása" c. pályázati kiírás tervezetéről

Általános észrevételek

 1. Általános észrevételünk, hogy a GOP-2009-1.2.1 pályázata inkább hátrányosan érinti az ebben a konstrukcióban pályázni kívánó projekttársaságokat, és ezáltal azok tulajdonosait. A pályázati konstrukció nem ad több lehetőséget és esélyt például a GOP-1.1.1.-es vagy az 5LET pályázatokhoz képest. Egyetlen pozitív eleme az, hogy csak valamely klaszter valamely tagjaival kell a pályázati versenyt felvenni, nem pedig bármilyen más versenytárssal.

 2. Az útmutató E. Kiválasztási kritériumok pont Tartalmi vizsgálat című része alapján a projekt értékelése kizárólag gazdálkodási szempontok alapján történik, és nem veszi figyelemben a projektelképzelés innováció- és újdonságtartalmát.
  Így azonban könnyen előfordulhat, hogy egy jó számviteli teljesítményű tulajdonosi kör gyengébb projektje több pontot kap, mint egy valóban KKV-k, főleg kisvállalkozások által létrehozott projekttársaság gyengébb számviteli eredményű, viszont jobb minőségű projektjavaslata.
Részletes észrevételek

 1. A GOP-1.1.1. pályázatban a támogatási intenzitás jóval nagyobb, mint a GOP-2009-1.2.1-ben, így a klasztertagoknak nem kiemelt érdeke a GOP-2009-1.2.1-en történő indulás, az ezzel járó nem csekély pénzügyi és jogi szervezés. Javaslat: A támogatási intenzitás növelése.

 2. Egy minimum 50 %-os önerőt igénylő projekt esetében nagy valószínűséggel szükség van olyan tulajdonosokra a projekttársaságban, akik jelentős anyagi háttérrel rendelkeznek. Ezek a cégek azonban tapasztalatunk szerint nagyvállalati kategóriába sorolhatóak. Az önrész biztosítása magával vonja azt is, hogy a nagyvállalatok viszonylag nagy tulajdonrészt kívánnak birtokolni a projekttársaságokban. Ha ez így történik, a létrehozandó cég is nagyvállalati besorolást kap, melynek ekkor már 60%-os önrészt kell biztosítania a projekthez. Javaslat: a nagyvállalatok esetére is kiterjeszteni az 50 %-os támogatási mértéket.

 3. Az útmutató B6. Egyéb kizáró okok című pont a) Adminisztratív feltételek szerint megengedett 1,5 Mrd forint klaszterenkénti korlátját nem tartjuk reálisnak. Javaslat: a keretösszeg növelése.

 4. Az útmutató B6. Egyéb kizáró okok című pont c) Jövőre vonatkozó kötelezettségvállalások alpontja a fenntartási időszak 5 éves periódusára fogalmaz meg elvárásokat. Ugyanakkor bizonyos iparágak (pl. gyógyszerfejlesztés) sajátosságaiból adódik, hogy a fejlesztés nem zárul le ennyi idő alatt, és a fejlesztésbe fektetett erőforrások sem térülnek meg, sem a 3 éves megvalósítási, sem az 5 éves fenntartási időszak alatt, hanem ennél sokkal nagyobb időtávot (akár 15-20 év) igényelnek. Ilyen esetekben nem reális a megfogalmazott kötelezettségvállalások teljesíthetősége. Ezek a GOP-1.1.1.-ben, de akár az 5LET pályázatban sem feltételek. Javaslat: a fenntartási időszak növelése, vagy egyes tudományterületekben történő speciális kivételek engedélyezése.

 5. Az útmutató C3. Elszámolható költségek című pontjában az infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházás, ingatlan építés, bővítés, átalakítás, felújítás költségei elszámolhatónak minősülnek. Ugyanakkor a C4. Nem elszámolható költségek köre című pontban szerepel, hogy az építési, földvásárlási, felújítási, amortizációs költségek nem elszámolhatóak. A két állítás ellentétben áll egymással. Javaslat: az ellentmondás feloldása.

 6. Az útmutató C9. A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás rendje című pontjában a záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje 2013. június 30. A GOP-2008-1.2.1 pályázati kiírás alapján a záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje 2013. december 31. Nem világos, hogy miért korábbi a határidő a GOP-2009-1.2.1 pályázat esetében, amikor annak a beadási határideje későbbi, mint a GOP-2008-1.2.1 pályázaté. Javaslat: a 2009-es konstrukció esetében a 2013-as dátum 2014. június 30-ra történő kitolása.

 7. Az útmutató D2. Támogatás mértéke pontjában nem egyértelmű, hogy a projekttársaság mikor jogosult a 15 %-os együttműködési bónuszra. Például: a projekttársaság négy szervezet (köztük legalább egy kis- és középvállalkozás) tulajdonlásával jön létre, és egyik szervezet sem rendelkezik a szavazatok több mint 50 %-ával. A projekthez szükséges önrészt teljes egészében az egyik szervezet fogja biztosítani. Ebben az esetben nem egyértelmű, hogy a projekttársaság jogosult-e az együttműködési bónuszra vagy sem. Javaslat: a felmerült értelmezési probléma tisztázása a D2. pontban.

 8. Az útmutató D3. Támogatás összege című pontban a minimális támogatás összege túl magas ahhoz képest, hogy a pontozási rendszer alapján az támogatott, ha a projekttársaság tulajdonosai kizárólag KKV-k, melyek valószínűsíthetően nem elég tőkeerősek ahhoz, hogy a szükséges önerőt biztosítani tudják. Javaslat: ezen pontozási sor újragondolása.

 9. Az útmutató E. Kiválasztási kritériumok pont Tartalmi vizsgálat című részének 3. A pályázó projekttársaság KKV orientáltsága pontja alapján nem támogatott, ha a projekttársaságban nagyvállalat is tulajdonrészt vállal. Ugyanakkor kétséges, hogy a pusztán kis- és középvállalkozásokból (esetleg költségvetési vagy non-profit kutatóhelyből) álló projekttársaság biztosítani tudja a projekt megvalósításához szükséges önerőt. Ez alapján nem tartjuk reálisnak, hogy ha nagyvállalat bármekkora tulajdonrészt is szerez a megalakítandó projekttársaságban, akkor a KKV orientáltságra 0 pontot kap a pályázó, függetlenül attól, hogy a részesedés mekkora %-ot tesz is ki. Javaslat: ezen pontozási sor újragondolása.

 10. Az útmutató E. Kiválasztási kritériumok pont Tartalmi vizsgálat című részének 3. A pályázó projekttársaság KKV orientáltsága pontja a teljes elérhető pontszám 10 %-át teszi ki, amelyet nem találunk jó megoldásnak, mivel nagy mennyiségű felhalmozott és alkalmazható tudással rendelkeznek a költségvetési vagy non-profit kutatóhelyek. Viszont a pályázati útmutatót figyelembe véve a létrehozandó projekttársaságoknak nem érdekük az ilyen - egyébként klasztertag - szereplők bevonása. Javaslat: a klasztertag költségvetési vagy non-profit kutatóhelyek egyenlő esélyeket kapjanak a pontszámok terén, annyi megszorítással, hogy az ő tulajdonrészesedésük max. 20 % legyen.

 11. Az útmutató E. Kiválasztási kritériumok pont Tartalmi vizsgálat című részének 3. A pályázó projekttársaság KKV orientáltsága pontja alapján nem támogatott, ha a projekttársaság tulajdonosai között felsőoktatási intézmény is szerepel, holott azok nagy mennyiségű felhalmozott és alkalmazható tudással rendelkeznek. Javaslat: a felsőoktatási intézmények kerüljenek a költségvetési vagy non-profit kutatóhelyekkel azonos elbírálás alá.

 12. Az útmutató E. Kiválasztási kritériumok pont Tartalmi vizsgálat című része című részének 7. A pályázó projekttársaság tőkebevonó képessége pontja alapján nem egyértelmű, hogy milyen konstrukcióban szükséges a kockázati tőkealap forrásait bevonni a projekttársaságba: a kockázati tőkealapnak a projekttársaságban tulajdonosnak kell lennie, vagy elegendő, ha csupán a megfelelő mennyiségű tőkét bocsátja a projekttársaság rendelkezésére. Javaslat: a felmerült értelmezési probléma tisztázása a B5. pontban.

 13. Az útmutató F3.1. Kommunikáció című pontjában nem releváns a megbontás, miszerint 100 millió forintos támogatási összeg alatt és felett eltérő kommunikációs csomagot kell megvalósítani, ugyanis a pályázat keretében igényelhető minimális támogatás 250 millió forint. Javaslat: a felmerült értelmezési probléma tisztázása az F3.1. pontban.

 14. Az útmutató F9. A pályázó által csatolandó mellékletek listája 6. Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló című melléklet esetében nem világos, hogy mit kell benyújtania az előtársasági formában működő projekttársaságnak. Javaslat: a felmerült értelmezési probléma tisztázása az F9. pontban.

 15. Az útmutató F9. A pályázó által csatolandó mellékletek listája 7. Árajánlatok című melléklet becsatolása nem tekinthető reálisnak a bérköltségek és az anyagköltségek esetében, mivel a 77. oldalon az szerepel, hogy minden költségtétel alátámasztására előzetes árajánlatot kell becsatolni Javaslat: a felmerült értelmezési probléma tisztázása az F9. pontban.
A projekt adatlappal kapcsolatos észrevételek

 1. A projekt adatlapban nincs lehetőség annak kifejtésére, hogy a projekt megvalósítása miért indokolt (a szokásos jelenlegi helyzet bemutatása nem az orvosolni kívánt problémák bemutatását kívánja meg, hanem azt, hogy a projekttársaság összetétele hogyan és miért úgy alakult ki). Javaslat: kerüljön be a projekt adatlapba egy olyan szövegdoboz, amely tájékoztatja a bírálót arról, hogy mi a projekt indokoltsága, szakmai és gazdasági szempontból.
Budapest, 2009. június 9.
Készítette: VISUALIA