Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2009. december 15.
Vélemény a "Reformgondolatok a globális Európáról" - és a Közös Agrárpolitika jövőjének összefüggései. Milyen Közös Agrárpolitika lehet, illetve legyen 2013 után? című vitaanyagról
Részletek
Előterjesztés
Részletek (PDF, 98 KB)
Reformgondolatok
Részletek (PDF, 185 KB)
Magyarország pozíciós alapelvei
Részletek (PDF, 137 KB)
KAP 2014-2020
Részletek (PDF, 194 KB)
VEA nyilatkozata
Részletek (PDF, 89 KB)

2009. december 2.
Vélemény a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló tervezetről
Részletek

2009. november 23.
Stratégiai szempontok a GOP akciótervek szakmai tervezéséhez
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. november 16.
Innováció és a három ciklusú képzés Magyarországon
Részletek

2009. szeptember 28.
Vélemény a "Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése" című pályázati konstrukcióhoz
Részletek

2009. augusztus 28.
Innováció (K+F+I) a 2010. évi költségvetésben
Részletek
Videofelvétel
A Kormány válasza
Részletek

2009. július 30.
Vélemény a kormány részére készült előterjesztésről a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI.26) korm. rendelet módosításáról
Részletek

2009. július 9.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség véleménye a GOP-2009-4/3 és a KMOP 1.3.3/2 Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírásának tervezetéről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói Szövetségünk véleményére
Részletek (PDF, 57 KB)

2009. június 25.
A MISZ és az Innostart Alapítvány levele Csopaki Gyulának, az NKTH elnökének
Részletek (PDF, 164 KB)
Csopaki Gyula válasz levele
Részletek (PDF, 126 KB)

2009. június 17.
A MISZ véleménye a "XXX/2009. (XX.XX.) Korm. rendelet a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról" c. javaslatról
Részletek

2009. június 17.
Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelnök úrnak
Részletek (PDF, 96 KB)
A Miniszterelnöki Kabinetiroda válasza a MISZ levelére
Részletek (PDF, 39 KB)

2009. június 15.
A MISZ észrevételei a KSH fenntartható fejlődés indikátorainak felülvizsgálatára készített javaslatáról
Részletek

2009. június 10.
A MISZ levele az IKT iparpolitikai akcióterv első verziójáról
Részletek

2009. június 9.
Vélemény a GOP-2009-1.2.1. "Akkreditált innovációs klaszterek támogatása" c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2009. május 29.
Vélemény a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram (NAP) 2008-2009. évi végrehajtása 7 és 8 irányelveiről
Részletek
7. iránymutatás
Részletek (PDF, 153 KB)
8. iránymutatás
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. május 26.
Vélemény a GOP/KMOP 1.1.1, GOP/KMOP 1.1.2 és a GOP 1.3.2/KMOP 1.1.5 pályázattervezetekről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.1.2, KMOP 1.1.2 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 49 KB)
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.3.2., KMOP 1.1.5 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 56 KB)

2009. május 5.
A III. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Részletek

2009. április 22.
Állásfoglalás a generikus gyógyszertermékek kifejlesztéséről
Részletek

2009. április 16.
Állásfoglalás a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszteri pozíció megszüntetésének hátrányairól
Részletek

2009. március 31.
Észrevételek a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezetéről
Részletek
Tervezet a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
Részletek (WORD, 80 KB)
1. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 2,78 MB)
2. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 23 KB)

2009. március 25.
Vélemény a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programról szóló Zöld Könyvről
Részletek

2009. március 12.
A MISZ válasza az NFGM-nek a MISZ január 8-án kiadott véleményével kapcsolatban az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek

2009. február 7.
Állásfoglalás a természettudományos közoktatás javításáról
Részletek

2009. február 3.
Állásfoglalás a magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről
Részletek

2009. január 30.
Vélemény "A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása" c. elemző tanulmányról
Részletek
A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása
Részletek (PDF, 1 MB)

2009. január 26.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség közös véleménye a GOP/KMOP pályázatok társadalmi egyeztetésével kapcsolatban
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.3 Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerősítése érdekében című pályázati konstrukcióhoz készült tervezetről
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.1/A és a Közép-Magyarországi Operatív Program, KMOP-2009-1.1.4 Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukció tervezethez
Részletek

2009. január 8.
Vélemény a GOP-2007-4.3 és a KMOP 1.3.3. keretében finanszírozott Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéhez
Részletek
Az NFGM válasza a MISZ január 8-i véleményére az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek (PDF, 235 KB)
A Magyar Innovációs Szövetség véleménye lisszaboni Nemzeti Akcióprogram (NAP) 2008-2009. évi végrehajtása 7 és 8 irányelveiről

Általános észrevételek

A lisszaboni stratégia célkitűzéseinek megvalósítása érdekében számos lépés történt, de ezeknek a többsége a pályázati rendszereken keresztül kívánja a kitűzött célokat elérni, olyan sajátos magyar viszonyok mellett, amelyek jelentősen eltérnek a fejlett európai országok gazdasági környezetétől. A legjellemzőbb különbségek:
- hazánkban nem innováció barát a társadalmi és gazdasági környezet
- nincs magvető tőke az országban
- nincs ipari kutatóintézeti hálózat
- a nemzeti innovációs rendszer nem hatékony
- nincs az innováció szervezéséért és hatékony működtetéséért felelős és kiszámíthatóan működő intézményrendszer.

Javasoljuk, hogy a pályázati rendszereket egészítsék ki célzott projektekkel és programokkal, és a lehető leggyorsabban törekedni kell a fent felsorolt legjellemzőbb különbségek felszámolására. Az innováció barát környezet kialakítása lassú, az egész gazdaságra kiterjedő folyamat, az ipari kutatóintézeti hálózat sem teremthető meg egyik percről a másikra. A magvető tőkealap és az innováció szervezéséért és hatékony működtetéséért felelős intézmény viszont tízmilliárd Ft-ból létrehozható és folyamatosan működtethető.

Ebben a helyzetben az áhított fejlődést, fejlesztési eredményeket elérni illúzió. 2008. szeptemberében kiadott véleményünkben is felhívtuk a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Akcióprogram 7 és 8 iránymutatásaiban megfogalmazott célok egyébként irreálisak.

Részletes észrevételek

A 7-es iránymutatás A) pontja
A kutatás-fejlesztési tárca nélküli miniszteri pozíció létrehozásával tervezett modell nem valósult/valósulhatott meg, mert 2009. április 13-án ezt a pozíciót megszüntette a kormány.

A 7-es iránymutatás D) pontja
A pályázati rendszerben célszerűbb lenne a célokhoz rendelten tisztábban és egyértelműbben meghatározni a jogosult vállalkozások körét. Többször előfordul, hogy a pályázat igen nagy befektetési erőt kíván, mégis a KKV-knak kedvez a bírálati rendszer, holott ők minden bizonnyal nem fognak tudni indulni stb.

Komoly nehézséget okoz az az elvárás, hogy projekttársaságot hozzanak létre a vállalkozások az adott pályázat megvalósítására. A nagyvállalatoknál, melyek tőkeerejére a KKV-knak és a tudományos szférának is szüksége van, a döntéshozatali folyamatok nem teszik lehetővé a pályázati célú, gyors cégalapítást. Másrészről, ha mégis sikerül a projekttársaságban tulajdonosként megjelenniük, a társaság azonnal nagyvállalattá válik, amely együtt jár a támogatás intenzitás csökkenésével. Ennek eredményeként a nagyvállalatok nem fognak részt venni ezen pályázatokon, míg a KKV-k a tőkeerőt, önrészt nem fogják tudni felmutatni. Érthető az állam azon törekvése, hogy az állami támogatások átlátható módon legyenek odaítélve és felhasználva. Ugyanakkor, a konzorciális pályázati forma ugyanazt a szintű átláthatóságot tudja biztosítani, mint a cégalapítás, s könnyebb a vállalkozó szférának.

A 8-as iránymutatás A) pontja
A VIVACSE+ plusz program (itt a program 2008-2009-es akcióterve ugyan nincs részletezve, de!) megfogalmazott célja a KKV-szektor segítése, ugyanakkor a KKV szektor részére kidolgozandó/kidolgozott Szellemi Vagyonértékelési Módszertan kísérleti bevezetését előzetesen 4 db pilot vizsgálat elvégzésével tesztelnék, de nem KKV-környezetben, hanem közfinanszírozású és felsőoktatási kutatóhelyeken. Köztudott, hogy a két szféra működése alapjaiban tér el egymástól, ezért egy ilyen környezetben való pilot eredménye alapján levont következtetések nagy valószínűséggel nem lesznek alkalmazhatóak KKV-környezetre. Javasoljuk, hogy a pilot is valós KKV-környezetben valósuljon meg.

Budapest, 2009. május 29.
Készítette: VISUALIA