Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2009. december 15.
Vélemény a "Reformgondolatok a globális Európáról" - és a Közös Agrárpolitika jövőjének összefüggései. Milyen Közös Agrárpolitika lehet, illetve legyen 2013 után? című vitaanyagról
Részletek
Előterjesztés
Részletek (PDF, 98 KB)
Reformgondolatok
Részletek (PDF, 185 KB)
Magyarország pozíciós alapelvei
Részletek (PDF, 137 KB)
KAP 2014-2020
Részletek (PDF, 194 KB)
VEA nyilatkozata
Részletek (PDF, 89 KB)

2009. december 2.
Vélemény a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló tervezetről
Részletek

2009. november 23.
Stratégiai szempontok a GOP akciótervek szakmai tervezéséhez
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. november 16.
Innováció és a három ciklusú képzés Magyarországon
Részletek

2009. szeptember 28.
Vélemény a "Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése" című pályázati konstrukcióhoz
Részletek

2009. augusztus 28.
Innováció (K+F+I) a 2010. évi költségvetésben
Részletek
Videofelvétel
A Kormány válasza
Részletek

2009. július 30.
Vélemény a kormány részére készült előterjesztésről a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI.26) korm. rendelet módosításáról
Részletek

2009. július 9.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség véleménye a GOP-2009-4/3 és a KMOP 1.3.3/2 Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírásának tervezetéről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói Szövetségünk véleményére
Részletek (PDF, 57 KB)

2009. június 25.
A MISZ és az Innostart Alapítvány levele Csopaki Gyulának, az NKTH elnökének
Részletek (PDF, 164 KB)
Csopaki Gyula válasz levele
Részletek (PDF, 126 KB)

2009. június 17.
A MISZ véleménye a "XXX/2009. (XX.XX.) Korm. rendelet a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról" c. javaslatról
Részletek

2009. június 17.
Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelnök úrnak
Részletek (PDF, 96 KB)
A Miniszterelnöki Kabinetiroda válasza a MISZ levelére
Részletek (PDF, 39 KB)

2009. június 15.
A MISZ észrevételei a KSH fenntartható fejlődés indikátorainak felülvizsgálatára készített javaslatáról
Részletek

2009. június 10.
A MISZ levele az IKT iparpolitikai akcióterv első verziójáról
Részletek

2009. június 9.
Vélemény a GOP-2009-1.2.1. "Akkreditált innovációs klaszterek támogatása" c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2009. május 29.
Vélemény a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram (NAP) 2008-2009. évi végrehajtása 7 és 8 irányelveiről
Részletek
7. iránymutatás
Részletek (PDF, 153 KB)
8. iránymutatás
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. május 26.
Vélemény a GOP/KMOP 1.1.1, GOP/KMOP 1.1.2 és a GOP 1.3.2/KMOP 1.1.5 pályázattervezetekről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.1.2, KMOP 1.1.2 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 49 KB)
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.3.2., KMOP 1.1.5 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 56 KB)

2009. május 5.
A III. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Részletek

2009. április 22.
Állásfoglalás a generikus gyógyszertermékek kifejlesztéséről
Részletek

2009. április 16.
Állásfoglalás a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszteri pozíció megszüntetésének hátrányairól
Részletek

2009. március 31.
Észrevételek a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezetéről
Részletek
Tervezet a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
Részletek (WORD, 80 KB)
1. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 2,78 MB)
2. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 23 KB)

2009. március 25.
Vélemény a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programról szóló Zöld Könyvről
Részletek

2009. március 12.
A MISZ válasza az NFGM-nek a MISZ január 8-án kiadott véleményével kapcsolatban az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek

2009. február 7.
Állásfoglalás a természettudományos közoktatás javításáról
Részletek

2009. február 3.
Állásfoglalás a magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről
Részletek

2009. január 30.
Vélemény "A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása" c. elemző tanulmányról
Részletek
A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása
Részletek (PDF, 1 MB)

2009. január 26.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség közös véleménye a GOP/KMOP pályázatok társadalmi egyeztetésével kapcsolatban
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.3 Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerősítése érdekében című pályázati konstrukcióhoz készült tervezetről
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.1/A és a Közép-Magyarországi Operatív Program, KMOP-2009-1.1.4 Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukció tervezethez
Részletek

2009. január 8.
Vélemény a GOP-2007-4.3 és a KMOP 1.3.3. keretében finanszírozott Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéhez
Részletek
Az NFGM válasza a MISZ január 8-i véleményére az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek (PDF, 235 KB)
A III. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás

2008-ban a Magyar Műszaki Értelmiség Napját szervező társadalmi szervezetek, illetve a rendezvényt támogató vállalatok felhívást tettek közzé, amelyben rámutattak arra, hogy a műszaki-természettudományos területeken a szakember utánpótlás sem a felső, sem a középfokú szinten nem biztosított, ami az ország gazdasági fejlődését súlyosan hátráltatja. A problémák gyökerét a közoktatásban látták, ezért a felhívás egyik alapvető célja az volt, hogy az aláírók "...nyomatékosan felhívják a döntéshozók figyelmét arra, hogy Magyarország csak akkor állhat stabil fejlődési pályára, ha a műszaki és természettudományok területén mélyreható fejlesztési programok indulnak a közoktatásban és a felsőoktatásban egyaránt. Az oktatásügyben gyors sikereket elérni nem lehet, ezért ezek a programok csak akkor lehetnek hatásosak, ha politikai hovatartozás nélkül hosszú távú nemzeti prioritásnak tekintik azokat, és megfelelő forrásokat rendelnek hozzájuk."

Az elmúlt egy év alatt igen sok területen újra kellett fogalmazni céljainkat, de a Felhívás időszerűsége nemhogy csökkent, hanem lényegesen megnövekedett. A gazdasági recessziókat mindig fellendülés követi, amelyekből csak azok a gazdaságok tudnak profitálni, amelyek rendelkeznek a megfelelő szakember állománnyal. Ha e téren nem áll be gyökeres fordulat, akkor Magyarország nemcsak a válság negatív hatásait szenvedi meg, hanem az azt követő konjunktúrában is vereséget szenved a nemzetközi versenyben.

Az általános problémák mellett mára már teljesen világossá vált, hogy a természettudományos tanárképzés iránti érdeklődés katasztrofális mértékben lecsökkent. Tanárok nélkül semmilyen fejlesztési program nem vihető keresztül, így e téren azonnali és mélyreható intézkedésekre van szükség.

Az elmúlt év során több bizottság is foglalkozott a természettudományos oktatás helyzetével, és tett javaslatot a megoldásra. A Debreceni Egyetemen megrendezett "Konszenzus szimpózium a természettudományos oktatásról" záró nyilatkozatában számos fontos követelést fogalmazott meg, egyebek mellett azt, hogy legalább egy természettudományos tárgy kerüljön be a kötelező érettségi tárgyak közé.

2009. februárjában a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén az oktatási miniszter úr egy hétpontos programot mutatott be a természettudományos oktatás fejlesztésére. Mindezek a helyes irányba tett kezdő lépéseknek tekinthetők, de roppant fontosnak tartjuk, hogy az elindulást ne kövesse megtorpanás, és a nehéz gazdasági körülmények ellenére a helyzet orvoslására az iskolák mindennapjaiban is érzékelhető intézkedések történjenek.

A természettudományos és műszaki pályák iránti érdeklődés felkeltésében a közoktatás költségvetéséhez képest igen szerény támogatás segítségével is jelentős sikerek érhetők el, ebben a jelen Felhívást aláíró civil szervezetek is készséggel felajánlják segítségüket.

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. évi parlamenti ünnepségének résztvevői egyhangúan kinyilvánítják azon igényüket, hogy a műszaki- természettudományos képzés - mint a sikeres kutatásfejlesztés, az innováció előfeltétele - a magyar társadalmi-gazdaságfejlesztési stratégia kiemelt részét képezze.

A Felhívást támogatják a III. Magyar Műszaki Értelmiség Napját kezdeményező és szervező szervezetek:
Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Innovációs Szövetség, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Mérnökakadémia, Rektori Konferencia, Dr. Benkó Sándor és a Benkó Dixieland Band, Magyar Mérnöki Kamara.

Budapest, 2009. május 5.
Készítette: VISUALIA