Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2009. december 15.
Vélemény a "Reformgondolatok a globális Európáról" - és a Közös Agrárpolitika jövőjének összefüggései. Milyen Közös Agrárpolitika lehet, illetve legyen 2013 után? című vitaanyagról
Részletek
Előterjesztés
Részletek (PDF, 98 KB)
Reformgondolatok
Részletek (PDF, 185 KB)
Magyarország pozíciós alapelvei
Részletek (PDF, 137 KB)
KAP 2014-2020
Részletek (PDF, 194 KB)
VEA nyilatkozata
Részletek (PDF, 89 KB)

2009. december 2.
Vélemény a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló tervezetről
Részletek

2009. november 23.
Stratégiai szempontok a GOP akciótervek szakmai tervezéséhez
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. november 16.
Innováció és a három ciklusú képzés Magyarországon
Részletek

2009. szeptember 28.
Vélemény a "Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése" című pályázati konstrukcióhoz
Részletek

2009. augusztus 28.
Innováció (K+F+I) a 2010. évi költségvetésben
Részletek
Videofelvétel
A Kormány válasza
Részletek

2009. július 30.
Vélemény a kormány részére készült előterjesztésről a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI.26) korm. rendelet módosításáról
Részletek

2009. július 9.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség véleménye a GOP-2009-4/3 és a KMOP 1.3.3/2 Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírásának tervezetéről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói Szövetségünk véleményére
Részletek (PDF, 57 KB)

2009. június 25.
A MISZ és az Innostart Alapítvány levele Csopaki Gyulának, az NKTH elnökének
Részletek (PDF, 164 KB)
Csopaki Gyula válasz levele
Részletek (PDF, 126 KB)

2009. június 17.
A MISZ véleménye a "XXX/2009. (XX.XX.) Korm. rendelet a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról" c. javaslatról
Részletek

2009. június 17.
Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelnök úrnak
Részletek (PDF, 96 KB)
A Miniszterelnöki Kabinetiroda válasza a MISZ levelére
Részletek (PDF, 39 KB)

2009. június 15.
A MISZ észrevételei a KSH fenntartható fejlődés indikátorainak felülvizsgálatára készített javaslatáról
Részletek

2009. június 10.
A MISZ levele az IKT iparpolitikai akcióterv első verziójáról
Részletek

2009. június 9.
Vélemény a GOP-2009-1.2.1. "Akkreditált innovációs klaszterek támogatása" c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2009. május 29.
Vélemény a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram (NAP) 2008-2009. évi végrehajtása 7 és 8 irányelveiről
Részletek
7. iránymutatás
Részletek (PDF, 153 KB)
8. iránymutatás
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. május 26.
Vélemény a GOP/KMOP 1.1.1, GOP/KMOP 1.1.2 és a GOP 1.3.2/KMOP 1.1.5 pályázattervezetekről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.1.2, KMOP 1.1.2 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 49 KB)
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.3.2., KMOP 1.1.5 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 56 KB)

2009. május 5.
A III. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Részletek

2009. április 22.
Állásfoglalás a generikus gyógyszertermékek kifejlesztéséről
Részletek

2009. április 16.
Állásfoglalás a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszteri pozíció megszüntetésének hátrányairól
Részletek

2009. március 31.
Észrevételek a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezetéről
Részletek
Tervezet a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
Részletek (WORD, 80 KB)
1. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 2,78 MB)
2. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 23 KB)

2009. március 25.
Vélemény a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programról szóló Zöld Könyvről
Részletek

2009. március 12.
A MISZ válasza az NFGM-nek a MISZ január 8-án kiadott véleményével kapcsolatban az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek

2009. február 7.
Állásfoglalás a természettudományos közoktatás javításáról
Részletek

2009. február 3.
Állásfoglalás a magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről
Részletek

2009. január 30.
Vélemény "A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása" c. elemző tanulmányról
Részletek
A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása
Részletek (PDF, 1 MB)

2009. január 26.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség közös véleménye a GOP/KMOP pályázatok társadalmi egyeztetésével kapcsolatban
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.3 Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerősítése érdekében című pályázati konstrukcióhoz készült tervezetről
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.1/A és a Közép-Magyarországi Operatív Program, KMOP-2009-1.1.4 Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukció tervezethez
Részletek

2009. január 8.
Vélemény a GOP-2007-4.3 és a KMOP 1.3.3. keretében finanszírozott Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéhez
Részletek
Az NFGM válasza a MISZ január 8-i véleményére az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek (PDF, 235 KB)
A MISZ észrevételei a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezetéről

1. A közigazgatási egyeztetésre készült vezetői összefoglaló tartalmával általánosságban egyetértünk, de a realitását a tervezett időszakra erősen kétségesnek tartjuk. Különösen fontosnak tartjuk azt a megállapítást, hogy a „hazai környezetpolitika alapja a tisztelet és felelősség, melyet az emberi élet és a természeti környezet, mint legfőbb értékek iránt érzünk”. A környezetvédelem céljainak, feladatainak és módszereinek megközelítése elsősorban az erkölcsi, etikai szempontok figyelembevételével lesz hatékony és célravezető. Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzetben a teljes gazdasági szektor környezettudatos és etikailag pontosan megfogalmazott átgondolása alapján lehet egy tiszteleten és felelősségen alapuló környezetpolitikát kialakítani. Bár a tartalmi összefoglalás súlyt helyez erre a gondolatra, sajnos a Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) 137 oldalán (mellékletek nélküli) erre utaló törekvések csak egy-egy kiemelt esetben fedezhetők fel.

2. A Program alapja a 2007-2008-ban készült középtávú stratégia, mely célkitűzéseit egy olyan időszakban határozta meg, amikor a gazdaság még növekedőben volt, az uniós pénzek felhasználásának feltételei teljesíthetőek voltak (bár nem mindig könnyen), és a beruházások feltételeit (ezek teszik ki a fejlesztések nagy részét) a gazdaság kezelni tudta. Azóta bekövetkezett egy gazdasági válság, megindult egy recesszió. Éppen ezért a Nemzeti Környezetvédelmi Programot a gazdasági és környezeti értékrend módosításával, a tematikus akcióprogramok súlyozásával, a korlátozott prioritások megállapításával és a reális pénzügyi feltételek hozzárendelésével újra kell gondolni, és át kell dolgozni.

3. A Program végrehajtásával kapcsolatban kérdéses, hogy rendelkezésre áll-e, illetve mobilizálható-e az a szakmai tudás, tervezői, kivitelezői felkészültség, amellyel a fejlesztések reális árakon, határidőkre és megfelelő minőségben megvalósulnak. Vagy számítani kell a határidők évekig tartó csúsztatására, a kivitelezési költségek többszörösre való emelkedésével és a folyamatosan és rendszeresen előforduló minőségi hibákra. A fejlesztések követelményrendszerét és mindenre kiterjedő feltételrendszerét az etikai kérdésekre is kiterjedően ki kell dolgozni, és meg kell követelni. E nélkül a Program teljesítése irreális.

4. Bár a politika minden szinten a K+F+I fontosságát hangsúlyozza, ehhez képest a Program elég kurtán, kizárólag általánosságokat hangoztatva intézi el ezt a kérdést. Egyet lehet érteni azzal, hogy a 2006-2008 között kidolgozott átfogó környezet-technológiai export program megalapozhatta volna a KEXPORT célirányos megvalósítását, de talán felül kellene vizsgálni, hogy e program alapján egyáltalán mi valósítható meg, megkezdődött-e a végrehajtás és ennek eredményeiből mi lesz érzékelhető az elkövetkező valamivel több, mint öt és fél évben. A környezetvédelmi ipar letéteményeseinek számító kis- és középvállalkozások helyzetbe hozása nélkül az elképzelések szépek, de illuzórikusak. A környezetvédelmi K+F és innováció versenyképesség biztosító szerepének megerősödéséhez a kis- és középvállalkozásoknál minimum 3-4 év szükséges, az eredmények optimális esetben is csak 6-8 év múlva mutatkoznak. Ha nem készül a fenntartható fejlődés programját is megalapozó részletes és reális innovációs stratégia, akkor a lemaradásunk fog növekedni és a felzárkózás esélyeit teljesen elveszítjük.

5. Az oktatással, kommunikációval kapcsolatban végre tisztázni kellene, hogy melyik tanintézménynek mi a feladata. Az óvodában, általános iskolában 10 éves korig a környezeti nevelésnek kell dominálnia, a felső tagozatban, középiskolákban a környezetvédelemmel összefüggő szaktárgyak oktatásának (persze átmenettel). A gimnáziumban elkezdhetően, de elsősorban egyetemeken, főiskolákon, a környezetvédelmi képzést kell megfelelő szintre emelni. Nem kell a tantárgyakat ködösíteni, a környezetvédelem egyetemi képzésének feltétele a biológia, fizika, kémia és más természettudományok nem összevont, magas színvonalú oktatása. Sajnos, ma az egyetemi képzést akadályozza, hogy a hallgatókat esetenként olyan tananyagból kell felkészíteni, amelyet középiskolában, sőt általános iskolában kellett volna elsajátítaniuk. Az oktatási tárcától világos állásfoglalást kell kérni a természettudományi tárgyak oktatásáról és az érettségi feltételek módosításáról. A Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának feltétele a megfelelő szintű és megalapozott általános és szakmai műveltség, és nem a sikerorientáltság és érvényesülés-centrikusság. Az 1. pont megállapításaira utalva az utóbbiak ellehetetlenítik a környezetvédelmi célok, feladatok erkölcsi megközelítését és etikailag elfogadható megoldását.

Fentiek figyelembevételével a jelenlegi, erősen fiskális szemléletű Nemzeti Környezetvédelmi Programot nem tartjuk alkalmasnak arra, hogy a Kormány azt az Országgyűlésnek beterjessze.

Budapest, 2009. március 31.

dr. Szabó Gábor
elnök
Készítette: VISUALIA