Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2009. december 15.
Vélemény a "Reformgondolatok a globális Európáról" - és a Közös Agrárpolitika jövőjének összefüggései. Milyen Közös Agrárpolitika lehet, illetve legyen 2013 után? című vitaanyagról
Részletek
Előterjesztés
Részletek (PDF, 98 KB)
Reformgondolatok
Részletek (PDF, 185 KB)
Magyarország pozíciós alapelvei
Részletek (PDF, 137 KB)
KAP 2014-2020
Részletek (PDF, 194 KB)
VEA nyilatkozata
Részletek (PDF, 89 KB)

2009. december 2.
Vélemény a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló tervezetről
Részletek

2009. november 23.
Stratégiai szempontok a GOP akciótervek szakmai tervezéséhez
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. november 16.
Innováció és a három ciklusú képzés Magyarországon
Részletek

2009. szeptember 28.
Vélemény a "Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése" című pályázati konstrukcióhoz
Részletek

2009. augusztus 28.
Innováció (K+F+I) a 2010. évi költségvetésben
Részletek
Videofelvétel
A Kormány válasza
Részletek

2009. július 30.
Vélemény a kormány részére készült előterjesztésről a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI.26) korm. rendelet módosításáról
Részletek

2009. július 9.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség véleménye a GOP-2009-4/3 és a KMOP 1.3.3/2 Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírásának tervezetéről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói Szövetségünk véleményére
Részletek (PDF, 57 KB)

2009. június 25.
A MISZ és az Innostart Alapítvány levele Csopaki Gyulának, az NKTH elnökének
Részletek (PDF, 164 KB)
Csopaki Gyula válasz levele
Részletek (PDF, 126 KB)

2009. június 17.
A MISZ véleménye a "XXX/2009. (XX.XX.) Korm. rendelet a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról" c. javaslatról
Részletek

2009. június 17.
Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelnök úrnak
Részletek (PDF, 96 KB)
A Miniszterelnöki Kabinetiroda válasza a MISZ levelére
Részletek (PDF, 39 KB)

2009. június 15.
A MISZ észrevételei a KSH fenntartható fejlődés indikátorainak felülvizsgálatára készített javaslatáról
Részletek

2009. június 10.
A MISZ levele az IKT iparpolitikai akcióterv első verziójáról
Részletek

2009. június 9.
Vélemény a GOP-2009-1.2.1. "Akkreditált innovációs klaszterek támogatása" c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2009. május 29.
Vélemény a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram (NAP) 2008-2009. évi végrehajtása 7 és 8 irányelveiről
Részletek
7. iránymutatás
Részletek (PDF, 153 KB)
8. iránymutatás
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. május 26.
Vélemény a GOP/KMOP 1.1.1, GOP/KMOP 1.1.2 és a GOP 1.3.2/KMOP 1.1.5 pályázattervezetekről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.1.2, KMOP 1.1.2 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 49 KB)
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.3.2., KMOP 1.1.5 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 56 KB)

2009. május 5.
A III. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Részletek

2009. április 22.
Állásfoglalás a generikus gyógyszertermékek kifejlesztéséről
Részletek

2009. április 16.
Állásfoglalás a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszteri pozíció megszüntetésének hátrányairól
Részletek

2009. március 31.
Észrevételek a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezetéről
Részletek
Tervezet a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
Részletek (WORD, 80 KB)
1. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 2,78 MB)
2. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 23 KB)

2009. március 25.
Vélemény a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programról szóló Zöld Könyvről
Részletek

2009. március 12.
A MISZ válasza az NFGM-nek a MISZ január 8-án kiadott véleményével kapcsolatban az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek

2009. február 7.
Állásfoglalás a természettudományos közoktatás javításáról
Részletek

2009. február 3.
Állásfoglalás a magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről
Részletek

2009. január 30.
Vélemény "A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása" c. elemző tanulmányról
Részletek
A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása
Részletek (PDF, 1 MB)

2009. január 26.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség közös véleménye a GOP/KMOP pályázatok társadalmi egyeztetésével kapcsolatban
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.3 Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerősítése érdekében című pályázati konstrukcióhoz készült tervezetről
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.1/A és a Közép-Magyarországi Operatív Program, KMOP-2009-1.1.4 Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukció tervezethez
Részletek

2009. január 8.
Vélemény a GOP-2007-4.3 és a KMOP 1.3.3. keretében finanszírozott Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéhez
Részletek
Az NFGM válasza a MISZ január 8-i véleményére az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek (PDF, 235 KB)
A MISZ véleménye a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programról szóló Zöld Könyvről

Általános észrevételek

A nemzetközi megállapodásokhoz kapcsolódó hazai Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Program (KIV-NP) fontos nemzeti érdek, melynek kidolgozásával, megvalósításával egyetértünk. Az anyag jól összeszedett és átgondolt, de ebben a formájában még meglehetősen általános, kevés konkrétumot tartalmaz.

Fontosnak tartjuk, hogy a Program mind a definíciókban, mind az alapfolyamatokban, és az erre vonatkozó jogszabályokban kompatibilitás legyen hazai és nemzetközi megoldásokban(versenyképességi és megvalósíthatósági szempontok). Ezt már a kidolgozás kezdetén célszerű figyelembe venni.

A kritikus infrastruktúrák kiesése vagy megsemmisülése jelentős kihatással vannak mindennapi életünkre, a gazdaság és a kormányzat hatékony működésére. Véleményünk szerint a legtöbb ilyen létesítményre vonatkozóan már léteznek jogszabályok, amelyek a nem kívánatos események megelőzésére, és az esemény bekövetkeztekor az elhárításra vonatkoznak. Nincs azonban még kidolgozva - sem jogilag, sem a gyakorlatban - az a fázis, amikor az infrastruktúra kiesésével kialakult helyzet megoldása a cél (figyelembe véve az infrastruktúra kiesésének idejét, területi kiterjedését és a kihatások mértékét). Javasoljuk ezért, hogy erre a fázisra koncentrálva kerüljön kidolgozásra a Nemzeti Program.

Úgy véljük, hogy az iparnak mint ágazatnak, a kritikus infrastruktúrák védelme szempontjából nincs kiemelt jelentősége. Amennyiben azonban a KIV-NP-ben központi szerepet kap a kockázatelemzés, és ezt az iparnál is alkalmazzák, fogadják el a már létező megoldásokat, és semmiképpen ne legyenek új, kötelezően bevezetendő elemző módszerek.

Konkrét észrevételek

1. A Kritikus Infrastruktúra (KI) szektorok egyszintű felsorolásán túl a kritikusság, következmények szempontjából több szintre kellene osztani őket, s az egyes szintekre más-más előírásokat kellene vonatkoztatni.

2. Kritikus elemnek tartjuk, hogy a finanszírozás kérdésével mindössze egy oldalon, még a többi résznél is általánosabban foglalkozik az anyag. Az elképzelés fő eleme, hogy majd EU-s pénzből közösségi finanszírozáson keresztül oldjuk meg a védelmi programok kialakítását és végrehajtását. Nagyon fontos lenne, hogy legalább közelítő becslésként megemlítésre kerüljön az, a költségvetést terhelő rész is, amire a forrást itthon kell megteremteni. Ennek hiányában ugyanis egyszerűen megbukhat a program.

3. Arra sem tér ki az anyag, hogy jelenleg milyen védelmi rendszerek, koordináló szervezetek léteznek. Nagyon lényeges, hogy a program a jelenlegi helyzetet figyelembe véve, a mostani alapokról kiindulva szerveződjön.
A KIV koordinálását és szabályozását javasoljuk az irányító minisztériumo(ko)n belül megoldani (pl. NFGM és KHEM), és a feladatuk legyen a források biztosítása, a tervek egyeztetése és koordinálása, valamint a gyakorlatok megszervezése is. Nem javasoljuk egy már meglévő, vagy egy új hatóság feladatkörébe beépíteni a KIV koordinálását és szabályozását.
Természetesen szükség lehet/van párhuzamos megoldásokra, de azok ne ismételjék, hanem egészítsék ki egymást.

4. A későbbiekben az is célszerűnek látszik, hogy a "terrorista prioritás" miatti közös feladatokat megnevezzük (pl. információszerzés, gyors reagálású terroristaelhárító erő stb.), s ezeket is, költségtakarékosan, úgy szervezzék meg, hogy ne legyen benne túl sok redundancia.

5. Az anyag említi, hogy mennyire fontos a kritikus helyzetben is megbízható kommunikáció, az utasítások, információk biztos, ugyanakkor titkosított átvitele. A Magyarország az első EU-s tagállamok között van, ahol sikeresen bevezették az országos lefedettséggel rendelkező TETRA-rendszert, amely kifejezetten ilyen speciális, kataszrófa-elhárítási célokra tervezett, extra módon titkosított mobil kommunikációs hálózat.

Ismereteink szerint több EU-s országban még csak kísérleteznek ezzel a rendszerrel. Javasolni lehetne, hogy EU-s szinten írják elő ennek a rendszernek az EPCIP-program "hivatalos" kommunikációs rendszerévé való kinevezését, s Magyarország (Pro-M. Zrt.) fel is ajánlhatja ezen a téren végzett fejlesztési eredményeit, használati tapasztalatait.

Budapest, 2009. március 25.
Készítette: VISUALIA