Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2009. december 15.
Vélemény a "Reformgondolatok a globális Európáról" - és a Közös Agrárpolitika jövőjének összefüggései. Milyen Közös Agrárpolitika lehet, illetve legyen 2013 után? című vitaanyagról
Részletek
Előterjesztés
Részletek (PDF, 98 KB)
Reformgondolatok
Részletek (PDF, 185 KB)
Magyarország pozíciós alapelvei
Részletek (PDF, 137 KB)
KAP 2014-2020
Részletek (PDF, 194 KB)
VEA nyilatkozata
Részletek (PDF, 89 KB)

2009. december 2.
Vélemény a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló tervezetről
Részletek

2009. november 23.
Stratégiai szempontok a GOP akciótervek szakmai tervezéséhez
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. november 16.
Innováció és a három ciklusú képzés Magyarországon
Részletek

2009. szeptember 28.
Vélemény a "Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése" című pályázati konstrukcióhoz
Részletek

2009. augusztus 28.
Innováció (K+F+I) a 2010. évi költségvetésben
Részletek
Videofelvétel
A Kormány válasza
Részletek

2009. július 30.
Vélemény a kormány részére készült előterjesztésről a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI.26) korm. rendelet módosításáról
Részletek

2009. július 9.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség véleménye a GOP-2009-4/3 és a KMOP 1.3.3/2 Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírásának tervezetéről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói Szövetségünk véleményére
Részletek (PDF, 57 KB)

2009. június 25.
A MISZ és az Innostart Alapítvány levele Csopaki Gyulának, az NKTH elnökének
Részletek (PDF, 164 KB)
Csopaki Gyula válasz levele
Részletek (PDF, 126 KB)

2009. június 17.
A MISZ véleménye a "XXX/2009. (XX.XX.) Korm. rendelet a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról" c. javaslatról
Részletek

2009. június 17.
Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelnök úrnak
Részletek (PDF, 96 KB)
A Miniszterelnöki Kabinetiroda válasza a MISZ levelére
Részletek (PDF, 39 KB)

2009. június 15.
A MISZ észrevételei a KSH fenntartható fejlődés indikátorainak felülvizsgálatára készített javaslatáról
Részletek

2009. június 10.
A MISZ levele az IKT iparpolitikai akcióterv első verziójáról
Részletek

2009. június 9.
Vélemény a GOP-2009-1.2.1. "Akkreditált innovációs klaszterek támogatása" c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2009. május 29.
Vélemény a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram (NAP) 2008-2009. évi végrehajtása 7 és 8 irányelveiről
Részletek
7. iránymutatás
Részletek (PDF, 153 KB)
8. iránymutatás
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. május 26.
Vélemény a GOP/KMOP 1.1.1, GOP/KMOP 1.1.2 és a GOP 1.3.2/KMOP 1.1.5 pályázattervezetekről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.1.2, KMOP 1.1.2 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 49 KB)
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.3.2., KMOP 1.1.5 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 56 KB)

2009. május 5.
A III. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Részletek

2009. április 22.
Állásfoglalás a generikus gyógyszertermékek kifejlesztéséről
Részletek

2009. április 16.
Állásfoglalás a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszteri pozíció megszüntetésének hátrányairól
Részletek

2009. március 31.
Észrevételek a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezetéről
Részletek
Tervezet a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
Részletek (WORD, 80 KB)
1. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 2,78 MB)
2. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 23 KB)

2009. március 25.
Vélemény a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programról szóló Zöld Könyvről
Részletek

2009. március 12.
A MISZ válasza az NFGM-nek a MISZ január 8-án kiadott véleményével kapcsolatban az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek

2009. február 7.
Állásfoglalás a természettudományos közoktatás javításáról
Részletek

2009. február 3.
Állásfoglalás a magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről
Részletek

2009. január 30.
Vélemény "A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása" c. elemző tanulmányról
Részletek
A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása
Részletek (PDF, 1 MB)

2009. január 26.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség közös véleménye a GOP/KMOP pályázatok társadalmi egyeztetésével kapcsolatban
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.3 Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerősítése érdekében című pályázati konstrukcióhoz készült tervezetről
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.1/A és a Közép-Magyarországi Operatív Program, KMOP-2009-1.1.4 Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukció tervezethez
Részletek

2009. január 8.
Vélemény a GOP-2007-4.3 és a KMOP 1.3.3. keretében finanszírozott Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéhez
Részletek
Az NFGM válasza a MISZ január 8-i véleményére az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek (PDF, 235 KB)
A MISZ válasza az NFGM-nek a MISZ január 8-án kiadott véleményével kapcsolatban az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről

Mester Zoltán, versenyképességért felelős szakállamtitkár
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.

Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Köszönjük az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogrammal kapcsolatban tett észrevételeinkre adott válaszaikat, amelyekkel kapcsolatban véleményünket az alábbiakban foglaljuk össze.
- Az alapkezelői pályázatok elbírálásához kidolgozott értékelési rendszer alapján a múltbeli befektetői tevékenység és szakmai tapasztalat adja az elnyerhető maximális pontszám felét. Ez esetben továbbra is fontos kérdés, hogy milyen kritériumok mentén vizsgálják az egyes pályázók szakmaiságát, megfelelő befektetési tapasztalatát. Válaszuk szerint a senior vállalati befektetési szakemberek száma jelentősen befolyásolni fogja az állami forrásból elnyerhető limit mértékét. A felsorolt, senior szakembernél figyelembe vehető közvetlen szakmai tapasztalatok némelyike (M&A és egyéb corporate finance típusú tanácsadás, kereskedelmi banki projektfinanszírozás, vállalati- és iparági elemzői tevékenység) irreleváns egy alapkezelő szakmaiságának, megfelelő befektetési tapasztalatának vizsgálata során.

- Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy az MV Zrt. biztosítson szakmai felügyeletet a befektetői oldal és alapok befektetési tevékenysége felett. A szakmai felügyelet nem azt jelenti, hogy a befektetési döntésekben az állam részt vesz, és így azok nem piaci alapon születnek. A befektetési döntéseket minden esetben az alapkezelő hozza, nem pedig az MV Zrt.

- Az alapkezelő által beadott üzleti tervet mindenkor olyan szemléletben kell mérni és szankcionálni, hogy az semmiképpen se ösztönözze az alapkezelőt olyan magatartásra, ami ellentétes a program gazdaságpolitikai célkitűzéseivel.

- Az innovatív befektetések fogalmának kibővítésére tett javaslatunk a JEREMIE-típusú befektetés-ösztönzés fő céljának - az innovatív vállalkozásokba történő befektetések ösztönzésének - elérését segíti. A "technológiai innováció" és "a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények hasznosítása" fogalmak törvény (CXXXIV. Tv) által definiáltak, azok konzekvens módon történő figyelembe vétele segítheti az innovatív befektetések azonosítását és értékelését. Bár ezen fogalmak alapján történő besorolás tartalmaz szubjektív elemeket, de - az élenjáró nemzetközi gyakorlatnak megfelelő módon - ezek alkalmas szűrési, értékelési módszerek alkalmazásával jelentősen csökkenthetőek. Éppen ezért javasoltuk, hogy a pályázók mutassák be pályázatukban, hogy milyen szűrési, értékelési módszerrel kívánják az innovatív befektetéseket kiválasztani. A pályázatok minősítésében pedig mind az innovatív befektetések száma, nagyságrendje, mind pedig a szűrés, illetve értékelés szakmai módszere külön szempontot képezhettek volna.

- Továbbra is fontosnak tartjuk leszögezni, hogy az alapkezelő vezetőinek javadalmazási rendszerét, az alapkezelési szabályzat kötelező tartalmi elemeként meghatározni piacidegen lépés, az nem szolgálja a meghirdetett program célkitűzéseit.

Bár tudjuk, hogy a hivatkozott pályázatok időközben kiírásra kerültek, véleményünk közreadásával egyrészt szakmai álláspontunkat kívánjuk rögzíteni, másrészt segítséget kívánunk nyújtani a program majdani szakmai értékeléséhez és a későbbi esetleges módosításhoz, illetve új pályázati forduló meghirdetéséhez.

Budapest, 2009. március 12.

Üdvözlettel:
Dr. Szabó Gábor, elnök

Az NFGM válasza a MISZ január 8-i véleményére az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek (PDF, 235 KB)
Készítette: VISUALIA