Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2009. december 15.
Vélemény a "Reformgondolatok a globális Európáról" - és a Közös Agrárpolitika jövőjének összefüggései. Milyen Közös Agrárpolitika lehet, illetve legyen 2013 után? című vitaanyagról
Részletek
Előterjesztés
Részletek (PDF, 98 KB)
Reformgondolatok
Részletek (PDF, 185 KB)
Magyarország pozíciós alapelvei
Részletek (PDF, 137 KB)
KAP 2014-2020
Részletek (PDF, 194 KB)
VEA nyilatkozata
Részletek (PDF, 89 KB)

2009. december 2.
Vélemény a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló tervezetről
Részletek

2009. november 23.
Stratégiai szempontok a GOP akciótervek szakmai tervezéséhez
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. november 16.
Innováció és a három ciklusú képzés Magyarországon
Részletek

2009. szeptember 28.
Vélemény a "Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése" című pályázati konstrukcióhoz
Részletek

2009. augusztus 28.
Innováció (K+F+I) a 2010. évi költségvetésben
Részletek
Videofelvétel
A Kormány válasza
Részletek

2009. július 30.
Vélemény a kormány részére készült előterjesztésről a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI.26) korm. rendelet módosításáról
Részletek

2009. július 9.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség véleménye a GOP-2009-4/3 és a KMOP 1.3.3/2 Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírásának tervezetéről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói Szövetségünk véleményére
Részletek (PDF, 57 KB)

2009. június 25.
A MISZ és az Innostart Alapítvány levele Csopaki Gyulának, az NKTH elnökének
Részletek (PDF, 164 KB)
Csopaki Gyula válasz levele
Részletek (PDF, 126 KB)

2009. június 17.
A MISZ véleménye a "XXX/2009. (XX.XX.) Korm. rendelet a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról" c. javaslatról
Részletek

2009. június 17.
Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelnök úrnak
Részletek (PDF, 96 KB)
A Miniszterelnöki Kabinetiroda válasza a MISZ levelére
Részletek (PDF, 39 KB)

2009. június 15.
A MISZ észrevételei a KSH fenntartható fejlődés indikátorainak felülvizsgálatára készített javaslatáról
Részletek

2009. június 10.
A MISZ levele az IKT iparpolitikai akcióterv első verziójáról
Részletek

2009. június 9.
Vélemény a GOP-2009-1.2.1. "Akkreditált innovációs klaszterek támogatása" c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2009. május 29.
Vélemény a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram (NAP) 2008-2009. évi végrehajtása 7 és 8 irányelveiről
Részletek
7. iránymutatás
Részletek (PDF, 153 KB)
8. iránymutatás
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. május 26.
Vélemény a GOP/KMOP 1.1.1, GOP/KMOP 1.1.2 és a GOP 1.3.2/KMOP 1.1.5 pályázattervezetekről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.1.2, KMOP 1.1.2 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 49 KB)
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.3.2., KMOP 1.1.5 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 56 KB)

2009. május 5.
A III. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Részletek

2009. április 22.
Állásfoglalás a generikus gyógyszertermékek kifejlesztéséről
Részletek

2009. április 16.
Állásfoglalás a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszteri pozíció megszüntetésének hátrányairól
Részletek

2009. március 31.
Észrevételek a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezetéről
Részletek
Tervezet a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
Részletek (WORD, 80 KB)
1. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 2,78 MB)
2. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 23 KB)

2009. március 25.
Vélemény a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programról szóló Zöld Könyvről
Részletek

2009. március 12.
A MISZ válasza az NFGM-nek a MISZ január 8-án kiadott véleményével kapcsolatban az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek

2009. február 7.
Állásfoglalás a természettudományos közoktatás javításáról
Részletek

2009. február 3.
Állásfoglalás a magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről
Részletek

2009. január 30.
Vélemény "A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása" c. elemző tanulmányról
Részletek
A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása
Részletek (PDF, 1 MB)

2009. január 26.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség közös véleménye a GOP/KMOP pályázatok társadalmi egyeztetésével kapcsolatban
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.3 Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerősítése érdekében című pályázati konstrukcióhoz készült tervezetről
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.1/A és a Közép-Magyarországi Operatív Program, KMOP-2009-1.1.4 Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukció tervezethez
Részletek

2009. január 8.
Vélemény a GOP-2007-4.3 és a KMOP 1.3.3. keretében finanszírozott Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéhez
Részletek
Az NFGM válasza a MISZ január 8-i véleményére az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek (PDF, 235 KB)
Állásfoglalás a természettudományos közoktatás javításáról

A Debreceni Egyetem, a Magyar Rektori Konferencia és a Magyar Mérnökakadémia 2009. február 7-én "Konszenzus szimpózium a természettudományos közoktatásról" című rendezvényt szervezett a Debreceni Egyetemen. A szimpózium résztvevői megállapították, hogy a természettudományos oktatás és nevelés hatékonysága sokat romlott az elmúlt negyed században. A szimpózium résztvevői a következő állásfoglalást fogalmazzák meg a problémák orvoslására:

- Erősíteni kell a természettudományos képzés gondolkodást fejlesztő, motiváló hatását mind az alap- mind pedig a középfokú közoktatásban. Ehhez meg kell teremteni a tanári és tanulói kísérletezés személyi, infrastrukturális, anyagi és tantervi feltételeit.
- Meg kell szüntetni az általános tantervekben a humán és természettudományos tárgyak óraszámaiban tapasztalható aránytalanságokat, hatékonyabbá kell tenni a természettudományos alapműveltséget fejlesztő ismeretek átadását.
- Javasoljuk középfokú képzésben humán- és reáltagozatos osztályok szervezését és mindkét területen a képzési céloknak megfelelő minisztériumi természettudományos kerettantervek kidolgozását A tanterveknek rögzítenie kell azt a minimális humán és reál ismeretanyagot, amit a tanulóknak egy alapvető műveltségi szint eléréséhez el kell sajátítaniuk.
- Javítani kell a természettudományos tanári pálya társadalmi megítélését, alkalmas ösztönzőkkel növelni kell a tanári hivatást választó hallgatók számát.
- A közoktatás minőségbiztosításának fontos eszközeként javasoljuk egy hatékonyan működő szakfelügyelői és szaktanácsadói rendszer visszaállítását.
- Meg kell újítani a természettudományos tanárok továbbképzési rendszerét.
- Javasoljuk az érettségi rendszerben tapasztalható aránytalanságok felszámolását. Ennek érdekében a tanulónak választása alapján kötelező érettségit kelljen tennie a következő tárgyak egyikéből: biológia, fizika, kémia.
- A természettudományos közoktatás javítására vonatkozó részletes javaslatok kidolgozására és az átalakulási folyamat szervezésére a közoktatás, a felsőoktatás és a gazdasági élet szakembereiből álló bizottságot kell létrehozni.

Debrecen, 2009. február 7.

Prof. Dr. Pálinkás József, akadémikus, egyetemi tanár, elnök, Magyar Tudományos Akadémia
Prof. Dr. Rudas Imre, egyetemi tanár, elnök, Magyar Rektori Konferencia
Prof. Dr. Fésüs László, akadémikus, egyetemi tanár, rektor, Debreceni Egyetem
Prof. Dr. Ginsztler János, akadémikus, egyetemi tanár, elnök, Magyar Mérnökakadémia
Prof. Dr. Szabó Gábor, akadémikus, egyetemi tanár, elnök, Magyar Innovációs Szövetség
Prof. Dr. Fábián István, egyetemi tanár, rektorhelyettes, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok
Prof. Dr. Kertész János, akadémikus, egyetemi tanár, intézetigazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Dr. Várnagy Katalin, egyetemi docens, Debreceni Egyetem

Az állásfoglaláshoz a http://ametist.detek.unideb.hu/allasfoglalas/ címen lehet csatlakozni.
Készítette: VISUALIA