Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2009. december 15.
Vélemény a "Reformgondolatok a globális Európáról" - és a Közös Agrárpolitika jövőjének összefüggései. Milyen Közös Agrárpolitika lehet, illetve legyen 2013 után? című vitaanyagról
Részletek
Előterjesztés
Részletek (PDF, 98 KB)
Reformgondolatok
Részletek (PDF, 185 KB)
Magyarország pozíciós alapelvei
Részletek (PDF, 137 KB)
KAP 2014-2020
Részletek (PDF, 194 KB)
VEA nyilatkozata
Részletek (PDF, 89 KB)

2009. december 2.
Vélemény a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló tervezetről
Részletek

2009. november 23.
Stratégiai szempontok a GOP akciótervek szakmai tervezéséhez
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. november 16.
Innováció és a három ciklusú képzés Magyarországon
Részletek

2009. szeptember 28.
Vélemény a "Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése" című pályázati konstrukcióhoz
Részletek

2009. augusztus 28.
Innováció (K+F+I) a 2010. évi költségvetésben
Részletek
Videofelvétel
A Kormány válasza
Részletek

2009. július 30.
Vélemény a kormány részére készült előterjesztésről a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI.26) korm. rendelet módosításáról
Részletek

2009. július 9.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség véleménye a GOP-2009-4/3 és a KMOP 1.3.3/2 Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírásának tervezetéről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói Szövetségünk véleményére
Részletek (PDF, 57 KB)

2009. június 25.
A MISZ és az Innostart Alapítvány levele Csopaki Gyulának, az NKTH elnökének
Részletek (PDF, 164 KB)
Csopaki Gyula válasz levele
Részletek (PDF, 126 KB)

2009. június 17.
A MISZ véleménye a "XXX/2009. (XX.XX.) Korm. rendelet a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról" c. javaslatról
Részletek

2009. június 17.
Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelnök úrnak
Részletek (PDF, 96 KB)
A Miniszterelnöki Kabinetiroda válasza a MISZ levelére
Részletek (PDF, 39 KB)

2009. június 15.
A MISZ észrevételei a KSH fenntartható fejlődés indikátorainak felülvizsgálatára készített javaslatáról
Részletek

2009. június 10.
A MISZ levele az IKT iparpolitikai akcióterv első verziójáról
Részletek

2009. június 9.
Vélemény a GOP-2009-1.2.1. "Akkreditált innovációs klaszterek támogatása" c. pályázati kiírás tervezetéről
Részletek

2009. május 29.
Vélemény a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram (NAP) 2008-2009. évi végrehajtása 7 és 8 irányelveiről
Részletek
7. iránymutatás
Részletek (PDF, 153 KB)
8. iránymutatás
Részletek (PDF, 146 KB)

2009. május 26.
Vélemény a GOP/KMOP 1.1.1, GOP/KMOP 1.1.2 és a GOP 1.3.2/KMOP 1.1.5 pályázattervezetekről
Részletek
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.1.2, KMOP 1.1.2 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 49 KB)
Az NFÜ pozitív reakciói a MISZ véleményére a GOP 1.3.2., KMOP 1.1.5 pályázatok tervezetével kapcsolatban
Részletek (PDF, 56 KB)

2009. május 5.
A III. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás
Részletek

2009. április 22.
Állásfoglalás a generikus gyógyszertermékek kifejlesztéséről
Részletek

2009. április 16.
Állásfoglalás a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszteri pozíció megszüntetésének hátrányairól
Részletek

2009. március 31.
Észrevételek a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezetéről
Részletek
Tervezet a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
Részletek (WORD, 80 KB)
1. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 2,78 MB)
2. számú melléklet a KvVM/KJKF/377/2009. számú tervezethez
Részletek (WORD, 23 KB)

2009. március 25.
Vélemény a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programról szóló Zöld Könyvről
Részletek

2009. március 12.
A MISZ válasza az NFGM-nek a MISZ január 8-án kiadott véleményével kapcsolatban az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek

2009. február 7.
Állásfoglalás a természettudományos közoktatás javításáról
Részletek

2009. február 3.
Állásfoglalás a magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről
Részletek

2009. január 30.
Vélemény "A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása" c. elemző tanulmányról
Részletek
A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása
Részletek (PDF, 1 MB)

2009. január 26.
A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség közös véleménye a GOP/KMOP pályázatok társadalmi egyeztetésével kapcsolatban
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.3 Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá válás vagy a státusz megerősítése érdekében című pályázati konstrukcióhoz készült tervezetről
Részletek
Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program, GOP-2009-1.3.1/A és a Közép-Magyarországi Operatív Program, KMOP-2009-1.1.4 Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukció tervezethez
Részletek

2009. január 8.
Vélemény a GOP-2007-4.3 és a KMOP 1.3.3. keretében finanszírozott Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéhez
Részletek
Az NFGM válasza a MISZ január 8-i véleményére az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről
Részletek (PDF, 235 KB)
A Magyar Innovációs Szövetség véleménye "A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző bázisának kialakítása" c. elemző tanulmányról

A tanulmány alapvető megállapításaival egyetértünk. Véleményünk szerint is szükség van az innovációs folyamatokat sokkal precízebben és hosszú távú trendjeit összehasonlíthatóvá tevő statisztikai információs rendszerre és a megbízható adatokon alapuló elemzésekre. A Magyar Innovációs Szövetség véleménye a tanulmányban a 40-41 oldalon megjelenik. Az igényesen megírt tanulmány megállapításaival, javaslataival kapcsolatosan az alábbi észrevételeket tesszük.

1. A tanulmány első részében számba veszi a hazai KFI stratégia formálásában és megvalósításában érdekeltek oldaláról jelentkező tényleges, valós igényeket. Elgondolkodtató, hogy különösen a kormányzati szereplők részéről meglehetősen szerény és ad hoc jellegű tényleges igények jelentkeznek. Véleményünk szerint a tényleges igények hiánya a kormányzati stratégai-alkotás mélyebb hiányosságaira utal: a stratégia-alkotás nem valós igények, helyzetelemzések, hatástanulmányok átgondolásával, hanem kormányhatározatokban, rendeletekben előírt kötelezettségek formális teljesítése érdekében. Igaz, a kutatás-fejlesztés kormányzati irányítási rendszerének az utóbbi időben tapasztalható állandó változása, a tudás-alapú gondolkodás fokozatos háttérbe kerülése nem tudta kikényszeríteni az átgondolt stratégia-alkotás folyamatát, jóllehet az alapokat nemzetközi elismertséggel teremtette meg a 2004-ben elfogadott innovációs törvény. Érdemes lenne további vizsgálat tárgyává tenni, hogy miért nem segített a helyzeten a 2007-2013 évekre megfogalmazott középtávú TTI-stratégiának és a kapcsolódó intézkedési tervnek az elfogadása sem.

Különösen azért lenne fontos a stratégiaalkotást valós statisztikai adatokra, sokrétű innovációs felmérésekre helyezni, mert a 2007-2013 közötti pénzügyi periódusban megnyíló strukturális alapokkal duplájára növekedett a KFI tevékenység közfinanszírozási forrása, s ennek hatékony felhasználását csak megalapozott stratégiák tehetik lehetővé.

Megjegyzendő, hogy a tanulmány készítőit az illetékes kormányzati szervek nem tájékoztatták arról, hogy létezik-e és ha igen, milyen, elemző, információs igényük, pl. a strukturális alapok KFI felhasználása kapcsán.

A 27. oldalon szereplő 1. sz. táblázatban az Innovációs Szövetség csak mint a vállalkozások CIS (innovációs felvétel) statisztikáit hasznosító társadalmi szervezet szerepel. Javasoljuk a kormányzati statisztikáknál (GBAORD) is bejelölni az Innovációs Szövetséget, mivel nemzetközi összehasonlításainkhoz, elemzéseinkhez jelenleg is használjuk a kormányzat által publikált innovációs statisztikákat. Ugyanígy a 2. sz. táblázatban a 29. oldalon.

2. A tanulmány II. fejezete számba veszi a hazai információforrásokat, intézményeket és szakértői kapacitásokat. (Az 56. oldalon még GKM szerepel (Innovációs és K+F Főosztály) - hibásan.) Kritikus megállapításai között különösen fontosnak látjuk kiemelni, hogy a hazai legnagyobb kutatás-fejlesztési, innovációs állami forrás, az Innovációs Alap információs rendszere elégtelen. A tanulmány lehetett volna e helyen karakterisztikusabb is, mert ma már az is látható, hogy a KPI megszűnésével és a MAG Zrt.-be történő olvadásával a helyzet egyértelműen romlott.

3. A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer problémáit, hiányosságait valósan mutatja be a tanulmány. Helyesen mutat rá, hogy a rendszer fogyatékosságai elsősorban a koncepcionális hiányosságokból erednek, s itt - ellentétben például a KSH-val - a rendelkezésre álló források és a humánkapacitás is megvan. (Más kérdés, hogy pl. a finanszírozás garanciális elemei a vonatkozó kormányrendeletből hiányzanak.)

4. A KSH tevékenységének bemutatása során helyesen mutat rá a tanulmány, hogy a KSH-n belül viszonylag háttérbe szorult a KFI statisztika és nem állnak rendelkezésre a munka magas színvonalú, mainál sokrétűbb végzéséhez sem a pénzügyi, sem a humán erőforrások. Ennek a problémának megoldása nem halasztható.

5. Nagyon fontos problémára világít rá a tanulmány, amikor megfogalmazza, hogy bár Magyarország formálisan eleget tesz a nemzetközi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeknek, de mérsékelten (vagyis gyengén) vesz részt a nemzetközi statisztikai fejlesztésekben, kísérletekben. Ez - véleményünk szerint - előbb-utóbb az ország általános megítélését is negatívan befolyásolhatja, arról nem is beszélve, hogy miként várható el egy országtól, hogy a tudás-alapú, innovációs lisszaboni célokat komolyan vegye, ha a célok teljesüléséről nem tud, vagy nem is akar képet alkotni.

6. Nagyon értékes a tanulmány III. fejezete, amely három, különböző nemzetközi gyakorlatot mutat be. Ezek alapján fogalmaz meg alternatív javaslatokat a IV. fejezet. Megítélésünk szerint egyértelműben kellett volna valamelyik külföldi modell mellett állást foglalni. Nagyon fontosnak látjuk, hogy a modellváltás gyökerében a hazai K+F irányítási rendszer stabilitási problémáinak megoldását keresik a szerzők. Véleményünk szerint ez lehetne az alapja annak is, hogy a kormányzaton belül egyértelműen megfogalmazódjon az igény egy rendszerszerű megközelítés alapján álló stratégiaalkotási, stratégia-megvalósítási folyamat következetes végigvitelére. Csak ennek artikulálása esetén várható el, hogy valós igények fogalmazódjanak meg a KFI statisztika és elemzések iránt.

7. A javaslati rész egy önálló KFI információs intézmény létrehozását javasolja. Megítélésünk szerint egy ilyen önálló intézmény létrehozását, a nemzetközi gyakorlatokra hivatkozással és a hazai intézményrendszerbe helyezés lehetőségeinek felvázolásával, alaposabban kellett volna bevezetni. Hasonlóképpen részletesebben kellett volna vázolni az új intézmény lehetséges funkcióit. A tervezett KFI statisztikai információs rendszer finanszírozását (140. oldal) NEM tartjuk elfogadhatónak az Innovációs Alapból. Az Alapnak nem ez a célja. Az Alap az elmúlt években zárolva volt, a költségvetési törvény felülírta, így a gyakorlatból is látszik, hogy a KFI statisztikai információs rendszer hosszú távú működtetéséhez szükséges stabil, megbízható és független finanszírozási hátterét az Innovációs Alap amúgy sem lenne képes biztosítani.

A 143. oldalon bemutatott feladatok egy részét a KSH végzi, mások pedig nem kifejezetten statisztikai jellegű intézmény feladatai. Pl. az Országgyűlés számára a statisztikai számbavételen, felméréseken alapuló elemző információk szükségesek a hazai K+F teljesítményről, stratégiáról, a források felhasználásáról. E feladatot azonban közvetlenül kormányzati szervnek kell ellátnia (persze igénybe véve külső elemzéseket is). E javaslat megfogalmazása gyengíti azt az általános - és releváns - javaslatot, hogy modellváltásra van szükség, mely egy új intézmény létrehozásánál többet jelent!

Budapest, 2009. január 30.
Készítette: VISUALIA