Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2008. december 9.
A MISZ észrevételei az NFGM kiemelt ágazati stratégiákat megalapozó tanulmányairól
Részletek

2008. december 8.
Állásfoglalás a Kormány 2009-2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai intézkedési tervéről szóló előterjesztésről
Részletek

2008. november 17.
Vélemény az "egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról, a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról, valamint a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről" szóló előterjesztésről
Részletek

2008. október 10.
Vélemény a Svájci-Magyar Együttműködési Program (Svájci Hozzájárulás) következő pályázati felhívásairól: "Kutatás és fejlesztés - Tudás alapú gazdaság"; "Ösztöndíj Alap"
Részletek

2008. szeptember 15.
Vélemény "Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT, 2008-2010 - Szakmai-társadalmi partnerségre kerülő olvasat - " című anyagról
Részletek

2008. augusztus 19.
A MISZ levele az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgatójának az ITDH 2008. évi Üzleti Tervével kapcsolatosan
Részletek

2008. augusztus 6.
Észrevételek az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram dokumentáció-tervezetével kapcsolatban
Részletek

2008. július 24.
Vélemény a "Kutatási és Technológia Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról" c. jogszabálytervezetről
Részletek

2008. július 15.
Vélemény a 2008-2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti stratégiáról szóló kormányrendelet tervezetéről
Részletek

2008. július 14.
Észrevételek az 5LET 2008 pályázati felhívásról és útmutatóról
Részletek

2008. június 25.
Vélemény a Londoni Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló vitairatról
Részletek

2008. május 20.
Lemaradásban az innováció
Részletek

2008. május 16.
Vélemény, ill. észrevételek a GOP társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázati konstrukcióira vonatkozóan
Részletek

2008. május 10.
II. Magyar Műszaki Értelmiségi Nap – Felhívás
Részletek

2008. április 18.
Vélemény a Kormány részére a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló előterjesztésről
Részletek

2008. március 10.
Vélemény a közbeszerzési eljárási rend egyszerűsítésére, a jogorvoslati rendszer hatékonyabbá tételére és a jogorvoslati irányelvek változásából adódó jogalkotási feladatok megvalósítására irányuló törvényjavaslatról szóló TERVEZET-ről
Részletek

2008. március 3.
Vélemény a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumról, valamint a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kormányzati irányítási rendszeréről írt MUNKAANYAG-ról
Részletek

2008. február 14.
Vélemény a "Szempontok a közbeszerzési törvény módosításához" c. koncepcióról
Részletek

2008. január 26.
Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében 2008. február 15-én megjelenő Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 5 pályázati kiírásával kapcsolatban
Részletek

2008. január 8.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetéséről, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Részletek
A Magyar Innovációs Szövetség véleménye a Svájci-Magyar Együttműködési Program (Svájci Hozzájárulás) következő pályázati felhívásairól: "Kutatás és fejlesztés - Tudás alapú gazdaság"; "Ösztöndíj Alap"

Kutatás és fejlesztés - Tudás alapú gazdaság
A jelenlegi javasolt közös kutatási projektfajták: együttműködési projektek környezeti technológia (ideértve az energiaügyet) és egészségügy/élettudomány területén.
Javasoljuk az élettudomány tág értelmezését, és szó szerint megemlíteni a lehetséges kutatási projektek között a távoktatás, távmunka hatásának vizsgálatát, hatékonyságuk növelését és elterjedésük feltételeinek segítését az elmaradott területeken.

A magyar állam az elmúlt években nem tudott kellő finanszírozást biztosítani az elmaradott területek gyorsuló leszakadásának lassításához. Ezért különösen indokolt a munkahelyteremtés és a további elvándorlás fékezése a távoktatás segítségével, falvak elnéptelenedésének megállítása, valamint, távoktatással, annak a reményét biztosítani, hogy a lemaradt területeken élők újból felzárkózhatnak a fejlettebb régiókhoz, bekapcsolódhatnak a gazdaság vérkeringésébe. Ezen célok elérését szolgáló közös kutatási projektek kaphassanak támogatást.

Ugyanígy az Annex 2. 4. oldalán a kutatási célok, támogatható projektfajták ilyen értelmű bővítését javasoljuk.

Az Annex 2. 5. oldalán az anyag felsorol 9 db szabályt, mely alkalmazandó állami támogatási szabályok címen jelenik meg. Ez egy pályázó számára kezelhetetlen, túlzott megterhelés.  Ismét pályázatírókat kell - jelentős költséggel - igénybe venni, mert ezen szabály erdőben csak ők vállalják, hogy elkalauzolják az avatatlan pályázót. Javasoljuk a 9 szabály lényeges rövidítését, és helyette nyilatkozatokban hasonló tartalmú, de számonkérhető állítások aláíratását.

Annex 2.8. oldalon, a kizáró okok közé javasoljuk bevenni: aki magyarországi közbeszerzési folyamatból jogerős/érvényes végzéssel az elmúlt 4 évben el volt tiltva.

3. sz. melléklet: javasoljuk a Módszertani értékelés első pontját (A stratégiai szemlélet összhangban áll a célkitűzésekkel? A tevékenységek/támogatási formák megfelelőek, gyakorlatiasak-e, összhangban állnak-e a közvetlen célkitűzésekkel és várható eredményekkel?) törölni, és helyette az 5. pont (költségvetés, költséghatékonyság) összpontszámait 5 ponttal megnövelni. A költséghatékonyság súlya legyen összesen 20 pont.

Ösztöndíj Alap
2. sz. melléklet, 8. oldal 1.8. pont
Kizáró okok: ezek közé javasoljuk új pontként felvenni: aki magyarországi közbeszerzési folyamatból jogerős / érvényes végzéssel az elmúlt 4 évben el volt tiltva.

3. számú melléklet, Ösztöndíj Alap - Scholarship Fund
Költségvetés és költséghatékonyság 15 ponttal szerepel az értékelésben, ugyanakkor a módszertan 25 pontot ér. Javasoljuk megcserélni ezek súlyát, a módszertan kapjon 15, a költséghatékonyság 25 pontot.

Indoklás: számos módszertani érték más szempontoknál is ösztönözve van (pl. megvalósítható cselekvési terv), ill. általános, természetes követelményekre vonatkozik, pl. transzparencia.

A minőségbiztosítási tanúsítványt szükséges minimumkövetelményként fogalmaznánk meg, ne kapjon plusz 5 pontot.

Budapest, 2008. október 10.
Készítette: VISUALIA