Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2008. december 9.
A MISZ észrevételei az NFGM kiemelt ágazati stratégiákat megalapozó tanulmányairól
Részletek

2008. december 8.
Állásfoglalás a Kormány 2009-2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai intézkedési tervéről szóló előterjesztésről
Részletek

2008. november 17.
Vélemény az "egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról, a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról, valamint a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről" szóló előterjesztésről
Részletek

2008. október 10.
Vélemény a Svájci-Magyar Együttműködési Program (Svájci Hozzájárulás) következő pályázati felhívásairól: "Kutatás és fejlesztés - Tudás alapú gazdaság"; "Ösztöndíj Alap"
Részletek

2008. szeptember 15.
Vélemény "Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT, 2008-2010 - Szakmai-társadalmi partnerségre kerülő olvasat - " című anyagról
Részletek

2008. augusztus 19.
A MISZ levele az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgatójának az ITDH 2008. évi Üzleti Tervével kapcsolatosan
Részletek

2008. augusztus 6.
Észrevételek az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram dokumentáció-tervezetével kapcsolatban
Részletek

2008. július 24.
Vélemény a "Kutatási és Technológia Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról" c. jogszabálytervezetről
Részletek

2008. július 15.
Vélemény a 2008-2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti stratégiáról szóló kormányrendelet tervezetéről
Részletek

2008. július 14.
Észrevételek az 5LET 2008 pályázati felhívásról és útmutatóról
Részletek

2008. június 25.
Vélemény a Londoni Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló vitairatról
Részletek

2008. május 20.
Lemaradásban az innováció
Részletek

2008. május 16.
Vélemény, ill. észrevételek a GOP társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázati konstrukcióira vonatkozóan
Részletek

2008. május 10.
II. Magyar Műszaki Értelmiségi Nap – Felhívás
Részletek

2008. április 18.
Vélemény a Kormány részére a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló előterjesztésről
Részletek

2008. március 10.
Vélemény a közbeszerzési eljárási rend egyszerűsítésére, a jogorvoslati rendszer hatékonyabbá tételére és a jogorvoslati irányelvek változásából adódó jogalkotási feladatok megvalósítására irányuló törvényjavaslatról szóló TERVEZET-ről
Részletek

2008. március 3.
Vélemény a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumról, valamint a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kormányzati irányítási rendszeréről írt MUNKAANYAG-ról
Részletek

2008. február 14.
Vélemény a "Szempontok a közbeszerzési törvény módosításához" c. koncepcióról
Részletek

2008. január 26.
Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében 2008. február 15-én megjelenő Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 5 pályázati kiírásával kapcsolatban
Részletek

2008. január 8.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetéséről, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Részletek
A MISZ levele az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgatójának az ITDH 2008. évi Üzleti Tervével kapcsolatosan

Rétfalvi György, vezérigazgató
ITDH Kht.

Tisztelt Vezérigazgató Úr!
 
Felkérésüknek eleget téve, ezúton küldjük a Magyar Innovációs Szövetség javaslatait az ITDH terveinek, jövő évi szakmai programjainak összeállításához:

I. Üzletfejlesztési tevékenység kapcsán:

1. Mely országokat tekintik a magyar export szempontjából a legfontosabb, illetve perspektivikus piacnak?
Az EU tagállamokon (külön hangsúllyal az újonnan csatlakozott vagy rövidesen csatlakozó tagokra) kívül Oroszországot, Ukrajnát, a FÁK-országokat, az USA-t, Brazíliát, Indiát, Koreát, Kínát, Japánt és Dél-kelet Ázsiát (Indonézia, Tajvan, Vietnám, Szingapúr, Malajzia) tartjuk fontosnak, ill. az arab országokat. Pl. Szíriában igen jelentős mennyiségű állami beszerzés folyik, melyben a magyar vállaltok szinte egyáltalán nem vesznek részt.
 
2. Az Önök által fontosnak tartott egyes partner-országokban mely kereskedelemfejlesztési eszközöket részesítenék előnyben?
-  vásári és kiállítási részvétel,
Azokon a kiállításokon, ahol legalább 3-4 magyar cég részt kíván venni, egy nemzeti megjelenést nagyon fontosnak tartunk. Ennek mindig nagyobb súlya van, mint az egyes cégek - sok esetben egymástól teljesen független - megjelenésének. Forráshiány esetén nem feltétlenül kell a cégek kiállítási költségeit is finanszírozni (persze ez sokat segíthetne a fejlődésben lévő kisebb cégeknek). Pl. a világ egyik legnagyobb elektronikai kiállítása kétévente kerül megrendezésre Münchenben, ahol az elektronika "nagyjain" kívül, nagyon sok, ezen iparág szempontjából hozzánk hasonló vagy rosszabb helyzetben lévő ország (pl. Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna, ill. a távol-keletiek) külön standdal rendszeresen jelen van, míg hazánkat néhány, egymásról szinte nem is tudó cég képviseli, vagy ugyanez igaz az évente Düsseldorfban megrendezésre kerülő Medica szakvásárra, mely a világ legnagyobb egészségügyi szakvására.
-  üzletember-találkozók szervezése,
Ez nagyon hatékony lehet, de csak alapos előkészítést követően. Tapasztalataink szerint, a túl széles szakmai kört lefogó találkozók (pl. az élelmiszeripartól kezdve az energetikán keresztül az elektronika-számítástechnikáig) hatékonysága nagyon alacsony. Szűkebb szakmai csoportoknak kellene ilyen találkozókat szervezni oly módon, hogy a résztvevőknek legyen lehetőségük akár előre bizonyos dolgokat egyeztetni, ill. legyen látható, hogy van-e érdeklődő, érdemes-e egyáltalán elmenni.
-  gazdasági delegációk küldése,
Véleményünk az előző ponthoz hasonló, nagyon sok múlik az előkészítésen, sok esetben szükség van a megfelelő szintű protokollra, annak demonstrálására, hogy az adott területet a kormányzat (is) preferálja, ha indokolt kedvezményekkel vagy más módon.
egyéb, mégpedig:
Technology brokerage event részvétel (pl. Green Ventures (DE), környezettechnológia).
Az ITDH mint kompetens szervezet segíthetné, koordinálhatná a külföldi magyar képviseletek piacfeltáró, gazdasági tevékenységet segítő aktivitását is.

3. Az ITD Hungary Zrt mely termék-, vagy szolgáltatáscsoportra koncentrálja - az eddigieknél nagyobb mértékben - tevékenységét?
Elsősorban azokat a területeket javasoljuk, melyekben a magyar ipar innovatív eredményeket mutatott fel. Pl. az elektronikai hardvertervezés, fejlesztés iránt meglehetősen nagy igény van a világ több országában (szinte mindenütt túl nagy hangsúlyt fektettek a tartalomszolgáltatásra, amely elsősorban szoftver irányítottságú, s a hardverfejlesztés háttérbe szorult). Konkrét példa: India 10-15 évvel ezelőtt még jelentős felvevőpiaca volt a magyar speciális elektronikai termékeknek, ma már ezen a területen alig van kivitelünk ebbe az irányba, pedig van/lenne rá igény.
Más példa: a világ mobil piacának alapvető hardver részét (bázisállomások, mobil készülékek) néhány nagy cég (Ericsson, Nokia, Siemens stb.) lefedi, de kevésbé ismert, hogy a mobilhálózatok jelentős mennyiségű egyéb, kiegészítő berendezést (ismétlőállomások, szétosztók/összegzők, antennák stb.) is használnak. Ezen a területen jelentős magyar fejlesztési sikerek vannak, amelyeket a hazai mobil hálózatokban sikeresen használnak is, de más ország piacára csak a rendelkezésre álló erők koncentrálásával, esetleg központi segítséggel van esély belépni.
 
4. Vásári és kiállítási szempontból mely vásárokon, illetve kiállításokon való részvételt javasolják? Mely vásárokat, kiállításokat javasolják kiemelt (kollektív nemzeti megjelenés, illetve preferált) kiállításnak minősíteni?
A kollektív megjelenés általános vásárokon - tapasztalatunk szerint - teljesen értelmetlen. Viszont az adott piac legnagyobb szakvásárán az összefogott, de egyes kis standokat tartalmazó megjelenés igenis hasznos. Például a világ legnagyobb orvostechnikai vásárán, a Düsseldofi Medica kiállításon így jelenik meg a legtöbb nagy ország összes kis cége. Van kínai, USA, angol, brazil, koreai, japán stb. rész, ahol minden kis cégnek néhány négyzetméteres, azonos kivitelezésű, de egyéni kis boxa van. Ezekből az országokból származó nagyobb cégek ugyanezen a kiállításon természetesen külön pavilonban, külön nagy standon jelennek meg, amit a helyi kereskedelem-ösztönző társaság, az ITDH megfelelője részfinanszíroz.
Az elektronikai területéről javasoljuk: Electronica 2008, München, Defexpo 2008, New Delhi, 3GSM 2008, Barcelona, CeBit.

5. Mely termékekre, termékcsoportokra javasolnak magyar bemutatót, - üzletember-találkozóval egybekötve - függetlenül a nemzetközi kiállításoktól?
-  környezetvédelmi technológiák,
- orvostechnológia - biomed,
- infotech - software,
- elektronikai hardvertervezés.

6. Javasolják-e bővíteni a hazai regionális rendezvények (külgazdasági szakdiplomaták által tartott konzultációk, tájékoztató igénybe vehető kedvezményekről stb.) körét?
Nem.

7.  Mely országokban kívánnak tőkét befektetni, esetleg vegyes vállalatot alapítani?
Azokban az országokban, melyekbe kívülről nehéz bejutni, például Brazíliában, Kínában, azon belül Hongkongban, valamint az USA-ban.

II. Befektetés-ösztönzési tevékenységünk kapcsán:

1. Mely relációkból tartják kívánatosnak a tőkebevonás szorgalmazását?
Abból az országból, ahová befektetünk.

2. Mely relációkban kedvezőek a tapasztalataik a tőkebevonást illetően?
Oroszország, USA.

3. Ezen a téren miben várnak segítséget, információt az ITD Hungary Zrt-től?
Vállalkozói tőke felkutatása és közvetítése, helyi vállalatalapítás elősegítése.

4. Valamely tagvállalat részéről van-e konkrét elképzelés, igény külföldi tőke bevonására, vegyesvállalat alakítására?
Igen, India vonatkozásában felmerült ennek lehetősége.

5.  Még mit tart fontosnak, milyen javaslatai vannak a befektetés-ösztönzés javítására - figyelembe véve az ágazat specifikumait? -

Kérjük, hogy véleményünket figyelembe venni szíveskedjenek!

Üdvözlettel:
dr. Szabó Gábor
elnök
Készítette: VISUALIA