Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2008. december 9.
A MISZ észrevételei az NFGM kiemelt ágazati stratégiákat megalapozó tanulmányairól
Részletek

2008. december 8.
Állásfoglalás a Kormány 2009-2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai intézkedési tervéről szóló előterjesztésről
Részletek

2008. november 17.
Vélemény az "egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról, a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról, valamint a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről" szóló előterjesztésről
Részletek

2008. október 10.
Vélemény a Svájci-Magyar Együttműködési Program (Svájci Hozzájárulás) következő pályázati felhívásairól: "Kutatás és fejlesztés - Tudás alapú gazdaság"; "Ösztöndíj Alap"
Részletek

2008. szeptember 15.
Vélemény "Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT, 2008-2010 - Szakmai-társadalmi partnerségre kerülő olvasat - " című anyagról
Részletek

2008. augusztus 19.
A MISZ levele az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgatójának az ITDH 2008. évi Üzleti Tervével kapcsolatosan
Részletek

2008. augusztus 6.
Észrevételek az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram dokumentáció-tervezetével kapcsolatban
Részletek

2008. július 24.
Vélemény a "Kutatási és Technológia Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról" c. jogszabálytervezetről
Részletek

2008. július 15.
Vélemény a 2008-2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti stratégiáról szóló kormányrendelet tervezetéről
Részletek

2008. július 14.
Észrevételek az 5LET 2008 pályázati felhívásról és útmutatóról
Részletek

2008. június 25.
Vélemény a Londoni Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló vitairatról
Részletek

2008. május 20.
Lemaradásban az innováció
Részletek

2008. május 16.
Vélemény, ill. észrevételek a GOP társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázati konstrukcióira vonatkozóan
Részletek

2008. május 10.
II. Magyar Műszaki Értelmiségi Nap – Felhívás
Részletek

2008. április 18.
Vélemény a Kormány részére a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló előterjesztésről
Részletek

2008. március 10.
Vélemény a közbeszerzési eljárási rend egyszerűsítésére, a jogorvoslati rendszer hatékonyabbá tételére és a jogorvoslati irányelvek változásából adódó jogalkotási feladatok megvalósítására irányuló törvényjavaslatról szóló TERVEZET-ről
Részletek

2008. március 3.
Vélemény a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumról, valamint a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kormányzati irányítási rendszeréről írt MUNKAANYAG-ról
Részletek

2008. február 14.
Vélemény a "Szempontok a közbeszerzési törvény módosításához" c. koncepcióról
Részletek

2008. január 26.
Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében 2008. február 15-én megjelenő Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 5 pályázati kiírásával kapcsolatban
Részletek

2008. január 8.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetéséről, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Részletek
A Magyar Innovációs Szövetség észrevételei az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram dokumentáció-tervezetével kapcsolatban

Az elképzelést mindenképpen támogatandónak tartjuk, mert segítheti kitölteni azt az űrt, amelyet jelenleg az innovatív mikro-, kis- és középvállalatok finanszírozása terén tapasztalhatunk. Ezekről és hasonló más programokról különösen sok szó esett a múltban mind az EU (pl. lisszaboni program), mind a mindenkori magyar Kormány szintjén, így nagyon örülünk, hogy egy valós lehetőség adódik.

Sok múlik azonban a kivitelezésen és a gyakorlati eredményeken. A tervezet kapcsán felmerül néhány szempont, ill. kérdés, melyeket az alábbiakban fogalmazunk meg, és mindenképpen javaslunk kezelni:
- Fontos kérdés, hogy lesz-e a program által kívánt számban olyan képzett, tapasztalt és felelősségteljes befektető-csoport (ill.- alapkezelő), mely ezen összegek közvetítésére alkalmas a programban elvárt magas szakmai szinten? Azt mindenképpen biztosítani kell, hogy a valóban tapasztalt alapkezelők jussanak lehetőséghez, mert ez tudja garantálni a program hatékony működését.
- Szükségesnek tartjuk, hogy az egyes befektetések megvalósításakor a befektetési céltársaságok termékeinek, szolgáltatásainak innovatív jellege kritériumként megjelenjen, és ezen kritérium teljesülésének ellenőrzésére a befektetési időszak során (végig!) folyamatában sor kerüljön. Ellenkező esetben félő, hogy az eredeti céltól igen eltérő gyakorlati eredményeket fogunk kapni.
- A tervezet szerint az exporthoz kapcsolódó tevékenységek finanszírozására a támogatás nem vehető igénybe (C2.). Véleményünk szerint azt is rögzíteni kell, hogy a támogatás felhasználható olyan termékek, szolgáltatások előállítására, melyek nemzetközi szintéren is innovatívak és ennek megfelelően exportra alkalmasak. A K+F tevékenység jellemzően nem határon belüli tevékenység.
- A 10+10 éves futamidő (C3.) meglehetősen hosszú. A nemzetközi iparági tapasztalatok alapján is egy-egy innovatív elképzelés teljes piacra vitele ennél jelentősen rövidebb idő alatt is megvalósítható, míg a közvetítők ellenőrzésének / számonkérésének lehetőségét egy ilyen futamidő-előírás nagyban megnehezíti. Ettől az előírástól a közvetítők motivációja is erősen gyengülhet, hiszen a tervezet jövedelmükhöz való hozzájutást az Alapok futamidejének végében szabja meg (mely utóbbi önmagában sem tekinthető általánosnak). Javasoljuk annak megfontolását, hogy a futamidők iparági szinten illeszkedjenek a tényleges helyzethez.
Kulcskérdés, hogy a megalakuló alapok esetében, milyen szakmai felügyelet fog tudni biztosítani a (nem magán) befektetői oldal. Hasonló esetekben - más programoknál - a nemzetközi gyakorlat az, hogy a befektető ismert iparági szakembereket kér fel a működés és az előírt célok megvalósításának ellenőrzésére. Az anyag erre itt nem tér ki és ezt a kérdést nem kezeli.

Budapest, 2008. augusztus 6.

dr. Szabó Gábor
elnök
Készítette: VISUALIA