Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2008. december 9.
A MISZ észrevételei az NFGM kiemelt ágazati stratégiákat megalapozó tanulmányairól
Részletek

2008. december 8.
Állásfoglalás a Kormány 2009-2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai intézkedési tervéről szóló előterjesztésről
Részletek

2008. november 17.
Vélemény az "egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról, a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról, valamint a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről" szóló előterjesztésről
Részletek

2008. október 10.
Vélemény a Svájci-Magyar Együttműködési Program (Svájci Hozzájárulás) következő pályázati felhívásairól: "Kutatás és fejlesztés - Tudás alapú gazdaság"; "Ösztöndíj Alap"
Részletek

2008. szeptember 15.
Vélemény "Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT, 2008-2010 - Szakmai-társadalmi partnerségre kerülő olvasat - " című anyagról
Részletek

2008. augusztus 19.
A MISZ levele az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgatójának az ITDH 2008. évi Üzleti Tervével kapcsolatosan
Részletek

2008. augusztus 6.
Észrevételek az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram dokumentáció-tervezetével kapcsolatban
Részletek

2008. július 24.
Vélemény a "Kutatási és Technológia Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról" c. jogszabálytervezetről
Részletek

2008. július 15.
Vélemény a 2008-2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti stratégiáról szóló kormányrendelet tervezetéről
Részletek

2008. július 14.
Észrevételek az 5LET 2008 pályázati felhívásról és útmutatóról
Részletek

2008. június 25.
Vélemény a Londoni Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló vitairatról
Részletek

2008. május 20.
Lemaradásban az innováció
Részletek

2008. május 16.
Vélemény, ill. észrevételek a GOP társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázati konstrukcióira vonatkozóan
Részletek

2008. május 10.
II. Magyar Műszaki Értelmiségi Nap – Felhívás
Részletek

2008. április 18.
Vélemény a Kormány részére a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló előterjesztésről
Részletek

2008. március 10.
Vélemény a közbeszerzési eljárási rend egyszerűsítésére, a jogorvoslati rendszer hatékonyabbá tételére és a jogorvoslati irányelvek változásából adódó jogalkotási feladatok megvalósítására irányuló törvényjavaslatról szóló TERVEZET-ről
Részletek

2008. március 3.
Vélemény a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumról, valamint a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kormányzati irányítási rendszeréről írt MUNKAANYAG-ról
Részletek

2008. február 14.
Vélemény a "Szempontok a közbeszerzési törvény módosításához" c. koncepcióról
Részletek

2008. január 26.
Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében 2008. február 15-én megjelenő Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 5 pályázati kiírásával kapcsolatban
Részletek

2008. január 8.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetéséről, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Részletek
A Magyar Innovációs Szövetség véleménye a 2008-2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti stratégiáról szóló kormányrendelet tervezetéről

Természetesen, mint a magyar innovatív vállalatok érdekképviseleti szerve támogatunk minden olyan kormányzati lépést, amely a feketegazdaság kifehérítését szolgálja. A hamisítás problémája nem csak fogyasztóvédelmi kérdés, hanem gazdasági is, hiszen a feketegazdaság létezése folytán bekövetkezett adó- és bevételkiesést az állam kénytelen a jogkövető vállalkozásoktól, állampolgároktól befolyt összegekkel pótolni.

A stratégia egyik fő hatását abban reméli elérni, hogy „ösztönzőleg hat a szellemi tulajdonjogi védelemre alkalmas műveket, műszaki alkotásokat létrehozó szerzőkre, feltalálókra”. Ezzel kapcsolatban a következőkre szeretnénk felhívni a figyelmet: a fenti célt egy nagyon fontos és különösen az innovatív KKV-k szempontjából kiemelt célnak tartjuk.

Tudjuk azonban, hogy a szellemi tulajdonjogok védelmének egész rendszere és ösztönző hatása egy nagyon kényes egyensúlyon alapszik. Azaz a jogalkotónak mindig meg kell találni azt az egyensúlyi pontot, ahol még éppen megéri az utólagosan, a jog által biztosított monopólium reményében fejleszteni, és a potenciális alkotónak (feltalálónak) ne érje meg hátradőlve várni, hogy más fejlessze ki azt, amiből később mindenki tud profitálni. A monopólium pedig természetesen mindig a köz rovására megy, azaz korlátozott mértékben szolgálhatja csak a gazdaság érdekeit. Ha tehát a jogalkotó a potenciális monopólium határait túlságosan bőven húzza meg, akkor az piaci torzuláshoz vezethet, és nem tud ösztönzőleg hatni új szerzőkre és feltalálókra, mivel ezek kreatív munkáját a régiek a nekik biztosított jogokkal meg fogják tudni gátolni.

Véleményünk szerint a jelenleg kialakult rendszer, amennyiben a jogérvényesítés is a jelenleg kialakított szabályoknak megfelelően működne, jól és megfelelően tükrözi ezt az egyensúlyi helyzetet. Nem tartjuk szükségesnek tehát a jelenleginél tágabb szellemi tulajdonjogok biztosítását. Ezért a stratégiában jelzett, különösen a büntetőjogi vonatkozások szigorítását javasoljuk nagyon alaposan körüljárni és átgondolni annak érdekében, hogy az ne kizárólag egyes piaci/gazdasági csoportok egyéni érdekeinek feleljen meg.

Budapest, 2008. július 15.

dr. Szabó Gábor
elnök
Készítette: VISUALIA