Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2012-09-12
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2008. december 9.
A MISZ észrevételei az NFGM kiemelt ágazati stratégiákat megalapozó tanulmányairól
Részletek

2008. december 8.
Állásfoglalás a Kormány 2009-2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai intézkedési tervéről szóló előterjesztésről
Részletek

2008. november 17.
Vélemény az "egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról, a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról, valamint a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről" szóló előterjesztésről
Részletek

2008. október 10.
Vélemény a Svájci-Magyar Együttműködési Program (Svájci Hozzájárulás) következő pályázati felhívásairól: "Kutatás és fejlesztés - Tudás alapú gazdaság"; "Ösztöndíj Alap"
Részletek

2008. szeptember 15.
Vélemény "Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT, 2008-2010 - Szakmai-társadalmi partnerségre kerülő olvasat - " című anyagról
Részletek

2008. augusztus 19.
A MISZ levele az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgatójának az ITDH 2008. évi Üzleti Tervével kapcsolatosan
Részletek

2008. augusztus 6.
Észrevételek az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram dokumentáció-tervezetével kapcsolatban
Részletek

2008. július 24.
Vélemény a "Kutatási és Technológia Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról" c. jogszabálytervezetről
Részletek

2008. július 15.
Vélemény a 2008-2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti stratégiáról szóló kormányrendelet tervezetéről
Részletek

2008. július 14.
Észrevételek az 5LET 2008 pályázati felhívásról és útmutatóról
Részletek

2008. június 25.
Vélemény a Londoni Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló vitairatról
Részletek

2008. május 20.
Lemaradásban az innováció
Részletek

2008. május 16.
Vélemény, ill. észrevételek a GOP társadalmi egyeztetésre bocsátott pályázati konstrukcióira vonatkozóan
Részletek

2008. május 10.
II. Magyar Műszaki Értelmiségi Nap – Felhívás
Részletek

2008. április 18.
Vélemény a Kormány részére a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló előterjesztésről
Részletek

2008. március 10.
Vélemény a közbeszerzési eljárási rend egyszerűsítésére, a jogorvoslati rendszer hatékonyabbá tételére és a jogorvoslati irányelvek változásából adódó jogalkotási feladatok megvalósítására irányuló törvényjavaslatról szóló TERVEZET-ről
Részletek

2008. március 3.
Vélemény a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumról, valamint a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kormányzati irányítási rendszeréről írt MUNKAANYAG-ról
Részletek

2008. február 14.
Vélemény a "Szempontok a közbeszerzési törvény módosításához" c. koncepcióról
Részletek

2008. január 26.
Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében 2008. február 15-én megjelenő Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 5 pályázati kiírásával kapcsolatban
Részletek

2008. január 8.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetéséről, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Részletek
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetéséről, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Pozitívan értékeljük, hogy a tervezet megszületett és ezáltal - a rendeletek elfogadása esetén - megszűnik majd az a joghézag, mely szerint az állami támogatásokra vonatkozó szabályozást tartalmazó, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. Rendelet mellékletében rögzítetteket 2006. december 31-től nem lehetett alkalmazni.

Részletes észrevételek

1.§
Az a) pontban szereplő méretnövekedést nem elégséges csupán a projekt összköltségének és/vagy a K+F+I-ben résztvevő személyek számának növekedésével mérni. Javasoljuk bevezetni valamilyen hatékonysági mutató mérését is, például a támogatás segítségével létrejövő termék/szolgáltatás előállításának hatékonyságát, azaz költség- idő- egyéb ráfordítás fajlagos összehasonlítását.

A c) pontban szereplő projekt időtartamát, a végrehajtás ütemét növelni önmagában nem elégséges és félrevezető lehet. A K+F+I a projekt hatékonyságát is kell, hogy növelje, azaz az időráfordítás növekedése önmagában NEM megfelelő mérőszám. Javasoljuk bevezetni a hatékonyság mérését az időtényező mérése mellett.

2. §
Az a) b) és c) pontokkal egyetértünk. Ugyanakkor hiányzik a "munkaerőköltség" értelmezése, melyet a 146/2007-es kormányrendeletben, az értelmezésekben sem definiáltak!

Véleményünk szerint a bér és közterhein kívül a munkaerőre eső infrastruktúra működtetési költségeit is ide kell számítani, mert a "c" pontban csak az infrastruktúra beszerzési és amortizációs költségeit lehet beszámítani, de a működtetési költséget nem. Márpedig a fejlesztő fűtött helységben kell, hogy üljön, és infrastruktúrát is használ. Javasoljuk, hogy a gáz, villany, víz, karbantartás, egyéb hasonló működtetési költséget létszámarányosan az innovációs tevékenységben résztvevőkre szét lehessen osztani és a "munkaerőköltségeket" ezzel együtt értelmezzék!

3 §
Az aa) pont eddig csak üzleti tervet írt elő, most "külső szakértő üzleti terv értékelését" teszi a helyébe. Ez szigorítás, de elfogadható.

Az viszont túlzott és nem igazolható követelmény, hogy
"olyan termékeket, szolgáltatásokat vagy eljárásokat fejleszt ki, amelyek technológiailag újak vagy jelentős mértékben jobbak, mint az Európai Közösségen belül létező legfejlettebb tudás; vagy"

Az innováció nem csak azt jelenti, hogy a világ nagy részén eddig sohasem létezőt vagy sokkal rosszabb formában létezőt valósít meg valaki, hanem azt is, hogy a közvetlen versenytársainál újabbat és jobbat. Továbbá, az önállóan megvalósított, követő innováció sok esetben nagyob gazdasági eredményt hoz, mint az originális.
Ezért javasoljuk, hogy az "Európai közösségen belül létező legfejlettebb" rész helyett egy szűkebb fogalmi kör szerepeljen.

Budapest, 2008. január 8.

Dr. Szabó Gábor, elnök
Készítette: VISUALIA