Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2007. december 10.
A MISZ véleménye a feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépés érdekében a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület létrehozásáról a Kormány részére készülő ELŐTERJESZTÉS-ről
Részletek

2007. november 28.
A MISZ levele az oktatási és kulturális miniszterhez, a középiskolai kerettanterv módosításával kapcsolatban
Részletek

2007. október 17.
A MISZ, az MBSZ és az IVSZ közös véleménye a GOP 1.1.1.-ről
Részletek

2007. október 16.
A MAG Zrt. ügyvezetőjének levele a MISZ-nek a GOP innovácós pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2007. október 15.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség válasza az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai akcióterveivel kapcsolatban
Letöltés/megnyitás
(pdf, 494 KB)


2007. október 4.
Vélemény az egyes szabadalmi tárgyú nemzetközi szerződések kötelező hatályának elismerésére adandó felhatalmazásról, illetve e szerződések kihirdetéséről, valamint egyes iparjogvédelmi törvények módosításának előterjesztéséről
Részletek

2007. október 4.
A MISZ levele a MAG Zrt. ügyvezető igazgatójának a GOP innovációs pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2007. október 3.
A MISZ elnökségének állásfoglalása a Regionális Innovációs Ügynökségek 2008 c. pályázattal kapcsolatban
Részletek

2007. szeptember 24.
A MISZ elnökségének álláspontja az egyes adótörvények módosításáról szóló PM előterjesztésről
Részletek

2007. szeptember 24.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló munkaanyagról
Részletek

2007. szeptember 7.
A MISZ Agrár Innovációs Tagozat véleménye az FVM hatáskörébe tartozó rendeletekről, jogiratokról
Részletek

2007. augusztus 29.
Vélemény a Kutatási és Technológia Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
Részletek

2007. augusztus 29.
Vélemény az Európai Technológiai Intézet (ETI) tevékenységébe való magyar bekapcsolódás koncepciójáról, megvalósítási lehetőségeiről és feladatairól szóló Kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. augusztus 24.
A MISZ levele az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgatójának az ITDH 2008. évi Üzleti Tervével kapcsolatosan
Részletek

2007. július 17.
Vélemény a magyar védelmi és biztonsági ipar versenyképességi stratégia tervezetről
Részletek

2007. június 25.
A MISZ levele a GKM kabinetfonökének a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány alapító Okiratának módosításával kapcsolatosan
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a modern üzleti környezet erősítése AKCIÓTERVRŐL
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a 2. prioritás akcióterv "A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése" részről
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) K+F és innováció a versenyképességért prioritási tengely AKCIÓTERVRŐL
Részletek

2007. június 18.
Vélemény „A K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása (ÖTLET 2007)” c. pályázatról
Részletek

2007. június
Budavári László, regionális igazgató: Vélemény a Nyugat-dunántúli Régió Operatív Programjának Akciótervéről
Részletek

2007. június
Dr. Siposs István, regionális igazgató: Javaslat az Észak-Magyarországi Régió Akciótervéhez
Részletek

2007. május 30.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól
Részletek

2007. május 28.
Vélemény a nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáról
Részletek

2007. május 25.
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos MISZ-vélemény, a GKM részére.
Részletek

2007. május 25.
Vélemény az Államreform Bizottság által megküldött "Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010)" c. anyagokról
Részletek

2007. május 21.
Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akciótervről
Részletek

2007. május 7.
Vélemény az Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010) című anyagról
Részletek

2007. április 20.
Vélemény a GOP 4. Prioritás Akciótervéről
Részletek

2007. március 21.
Vélemény a "Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiája" c. előterjesztésről (2007. február)
Részletek

2007. március 18.
Közlemény Magyarország középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégiájáról
Részletek

2007. március 14.
A MISZ véleménye a Kormány részére készített GKM / OKM Beszámolót illetően a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2005. évi tevékenységéről, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználásáról
Részletek

2007. február 28.
A MISZ véleménye az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. február 6.
A MISZ véleménye a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTIP) stratégiájának tervezetéről
Részletek

2007. február 5.
A MISZ véleménye az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. január 31.
A MISZ véleménye az egyeztetésre bocsátott GOP Akciótervekről
Részletek

2007. január 18.
A MISZ VT válasza a GKM szakállamtitkárának a KKV-k fejlesztésének koncepciójával kapcsolatosan
Részletek

2007. január 16.
A GKM észrevételei a MISZ KKV fejlesztési koncepcióval kapcsolatosan kialakított véleményéhez
Részletek

A Magyar Innovációs Szövetség véleménye a feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépés érdekében a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület létrehozásáról a Kormány részére készülő ELŐTERJESZTÉS-ről

Általános észrevételek

Előzmények az IIPA 2007-es jelentése szerint:
- a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, melyet a magyar Parlament CLXV sz törvényként 2005. dec. 19-én hagyott jóvá és 2006. április 1-től hatályos.
- 2005. okt. 25., ASVA, BSA és ProArt együttműködési megállapodása az ORFK Bűnüldözési Részlegével, valamint az APEH-el. Az együttműködő felek vállalták szakértőik kölcsönös rendelkezésre bocsátását, képzést és technikai információ cseréjét.
- 2006 júniusában az USA Nagykövetség bevonásával egy minisztériumok közötti Akciócsoport formálódott a kalóz-másolások (szoftver, zene és film) visszaszorítására. Ez a munkacsoport egy akció programot dolgozott ki, és adott át a kormányzatnak.
- 2007 január 17-én az USA Nagykövetségen szervezett műhelymunka eredményeként megállapodás született egy, a kormányzati szervek és az ipar képviselői bevonásával kialakítandó tárcaközi akciócsoport felállításáról.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (2007 ápr. 20.) - többek között - egy hamisítás elleni nemzetközi egyezmény létrehozását sürgeti, és felhívja a tagállamokat arra, hogy tudatosságnövelő kampányokat indítsanak a termékhamisítás visszaszorítására.

Az Üzletre Hangolva keretében, 2007. április 25-én elfogadott előterjesztés intézkedési tervében kifejezetten hangsúlyozza a HENT létrehozásának szükségességét.

Mindezen előzmények után üdvözöljük, hogy végre konkrét lépés, kormányhatározat születik.

Legyen határozottabban megfogalmazva a HENT hatáskörében az, hogy kezdeményező, javaslattevő, ajánlásokat megfogalmazó szerepe van. Beszámoltathassa a felelős szervezeteket arról, hogy mit tettek a testület javaslataival.

Tekintettel arra, hogy az előterjesztés teljesen egy kalap alá veszi a művészeti alkotások és az innovációs szellemi termékek jogsérelmeinek kérdését, j avasoljuk, hogy a műszaki alkotások jogvédelme (műszaki alkotások szerzői joga, tervezés, K+F stb. területén) különüljön el, és kapjon nagyobb hangsúlyt a HENT feladatai között.

Fontos, hogy az egyéni gazdasági érdekek ne deformálhassák a testület működését. Ezt például azzal lehet elérni, hogy a francia példával ellentétben nem cégek és jogvédő szervezetek képviselőit kérik fel a HENT-be, hanem a vállalkozókat szélesebb körben képviselő szervezeteket.
Amennyiben a Magyar Innovációs Szövetséget a HENT elnöke felkéri, akkor delegál egy személyt a testületbe. Egyúttal javasoljuk, hogy a Mérnök Kamara kapjon felkérést.

A HENT feladatainak ellátásához megfelelő nagyságú költségvetés szükséges, melynek biztosítása nem látszik az előterjesztésből.

Az előterjesztésnek van egyébként egy alapvető problémája: nem a helyzet javításának különböző lehetőségeit elemzi, és ezek közül a legcélravezetőbbet javasolja, hanem egy gondolatot visz végig (hogy kell egy ilyen tanács), és azt támasztja alá. Honnan tudja a döntéshozó, hogy ez tényleg a lehető legjobb döntés, amit meg tud hozni? Azaz az igazi hatáselemzés hiányzik.

Úgy gondoljuk, hogy az IIAP ajánlásait a gyakorlatba át kell ültetni, mert e nélkül csak a stratégiák, papírok gyártása és a bürokrácia felesleges növelése történik az adófizetők drága pénzén. Ez azonban messze túlmutat a HENT létrehozásán (pl. igazság-szolgáltatás, ügyészség és bűnüldözés munkájának felgyorsítása és hatékonyabbá tétele).

Részletes észrevételek

1. Vezetői összefoglaló
Fontossága miatt javasoljuk az előterjesztés Vezetői összefoglalójában is megemlíteni az alábbi két bekezdést:
„OECD zárójelentés a hamisítás és a kalózkodás jelenlegi helyzetének értékelése kapcsán Magyarország esetében rögzíti, hogy e tevékenységek volumene nő, a hamisítással érintett termékek köre a luxuscikkekről az általános fogyasztási cikkek felé mozdult el.
A jelentés megállapítja, hogy - a többi országhoz hasonlóan - hazánkban is nő az Interneten keresztül folytatott illegális tevékenység, továbbá a szervezett bűnözéssel is tényezőként kell számolni a hamisítás és a kalózkodás elleni küzdelemben.


A legfrissebb jelentés Magyarország esetében az internetes szerzői jogsértéseket, a gyenge bírósági jogérvényesítési hatékonyságot (elhúzódó eljárások, enyhe ítéletek) és a határellenőrzés hiányosságait emeli ki."

2. Vezetői összefoglaló IV.

3. Hatásvizsgálati lap

4. Előzmények 1.1, utolsó bekezdés
„célzott lépéseket kezdeményez és tesz a szellemi tulajdonjogok megsértésének visszaszorítása érdekében.”
Ehhez komoly hatáskör és jogkör kell!

5. III 3.2
Nem derül ki, hogy az IPR awareness and enforcement project:-ben részt vesz-e Magyarország valamilyen formában.

6. IV. 4.3
A helyes adat - ellentétben az előterjesztésben feltüntetettel - az IIPA honlapján található jelentés szerint 2006-ban 44 % (és nem 42, mely a 2005 évi adat.).

7. V 5.2 c)
„a HENT célkitűzéseinek a lehető legteljesebb körű megvalósítása nem nélkülözheti a bírósági és az ügyészségi szervezetrendszer, valamint a Gazdasági Versenyhivatal közreműködését sem a HENT munkájában. Erre figyelemmel a Kormány a tervezetben felkéri az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökét, a legfőbb ügyészt és a Gazdasági Versenyhivatal elnökét arra, hogy képviselőik útján állandó meghívottként a HENT munkájában vegyenek részt.”
Az IIPA évek óta, rendre megfogalmazott ajánlása szerint ennél sokkal többre van szükség.

HENT feladat- és hatáskör:

„A HENT megfelelő keretet biztosíthatna továbbá a más országokból vagy nemzetközi szervezetektől érkező, a magyarországi szellemi tulajdonjogi jogérvényesítéssel összefüggő panaszok és kritikák megvizsgálására és értékelésére. Ide tartozhatna különösen a USTR által megfigyelni javasolt országok listájáról való lekerülést célzó intézkedések kidolgozása, valamint az ehhez szükséges tárgyalások megszervezése is.”
Ha ez szándék, akkor be kell építeni a hatáskörbe.

A HENT céljaira a 2008. évben az MSZH tartalékából képzett 74 millió forint állna rendelkezésre. Ez a felsorolt feladatokra rendkívül kevés. Nem tartjuk komolynak azt a kormányzati szándékot, mely egy költségvetési szerv tartalékából csippent le fedezetet egy ilyen fontosságú szervezet megalapításához. Ez bizonytalanságot sugall a következő évekre.

Bár fontos az MSZH és a rendészeti szervek közötti adat és információ-áramlás, ennek realizálása nem egy ilyen testület feladata, hanem kormányzati és költségvetési feladat.

Rendkívül kevésnek tarjuk a kommunikációra és kampányra fordítandó hányadot. Az EU-ajánlás is intenzív kampányra, szemléletmód-váltás elérésére szólít fel. Az ország jelenlegi üzleti erkölcsi és morális színvonalát figyelembe véve, ezen kampányokon kívül más területeken is komoly erőfeszítéseket kell tenni (oktatás, korrupció visszaszorítása, felesleges állami bürokrácia csökkentése).

Budapest, 2007. december 10.

Dr. Szabó Gábor, elnök
Készítette: VISUALIA