Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2007. december 10.
A MISZ véleménye a feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépés érdekében a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület létrehozásáról a Kormány részére készülő ELŐTERJESZTÉS-ről
Részletek

2007. november 28.
A MISZ levele az oktatási és kulturális miniszterhez, a középiskolai kerettanterv módosításával kapcsolatban
Részletek

2007. október 17.
A MISZ, az MBSZ és az IVSZ közös véleménye a GOP 1.1.1.-ről
Részletek

2007. október 16.
A MAG Zrt. ügyvezetőjének levele a MISZ-nek a GOP innovácós pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2007. október 15.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség válasza az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai akcióterveivel kapcsolatban
Letöltés/megnyitás
(pdf, 494 KB)


2007. október 4.
Vélemény az egyes szabadalmi tárgyú nemzetközi szerződések kötelező hatályának elismerésére adandó felhatalmazásról, illetve e szerződések kihirdetéséről, valamint egyes iparjogvédelmi törvények módosításának előterjesztéséről
Részletek

2007. október 4.
A MISZ levele a MAG Zrt. ügyvezető igazgatójának a GOP innovációs pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2007. október 3.
A MISZ elnökségének állásfoglalása a Regionális Innovációs Ügynökségek 2008 c. pályázattal kapcsolatban
Részletek

2007. szeptember 24.
A MISZ elnökségének álláspontja az egyes adótörvények módosításáról szóló PM előterjesztésről
Részletek

2007. szeptember 24.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló munkaanyagról
Részletek

2007. szeptember 7.
A MISZ Agrár Innovációs Tagozat véleménye az FVM hatáskörébe tartozó rendeletekről, jogiratokról
Részletek

2007. augusztus 29.
Vélemény a Kutatási és Technológia Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
Részletek

2007. augusztus 29.
Vélemény az Európai Technológiai Intézet (ETI) tevékenységébe való magyar bekapcsolódás koncepciójáról, megvalósítási lehetőségeiről és feladatairól szóló Kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. augusztus 24.
A MISZ levele az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgatójának az ITDH 2008. évi Üzleti Tervével kapcsolatosan
Részletek

2007. július 17.
Vélemény a magyar védelmi és biztonsági ipar versenyképességi stratégia tervezetről
Részletek

2007. június 25.
A MISZ levele a GKM kabinetfonökének a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány alapító Okiratának módosításával kapcsolatosan
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a modern üzleti környezet erősítése AKCIÓTERVRŐL
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a 2. prioritás akcióterv "A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése" részről
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) K+F és innováció a versenyképességért prioritási tengely AKCIÓTERVRŐL
Részletek

2007. június 18.
Vélemény „A K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása (ÖTLET 2007)” c. pályázatról
Részletek

2007. június
Budavári László, regionális igazgató: Vélemény a Nyugat-dunántúli Régió Operatív Programjának Akciótervéről
Részletek

2007. június
Dr. Siposs István, regionális igazgató: Javaslat az Észak-Magyarországi Régió Akciótervéhez
Részletek

2007. május 30.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól
Részletek

2007. május 28.
Vélemény a nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáról
Részletek

2007. május 25.
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos MISZ-vélemény, a GKM részére.
Részletek

2007. május 25.
Vélemény az Államreform Bizottság által megküldött "Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010)" c. anyagokról
Részletek

2007. május 21.
Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akciótervről
Részletek

2007. május 7.
Vélemény az Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010) című anyagról
Részletek

2007. április 20.
Vélemény a GOP 4. Prioritás Akciótervéről
Részletek

2007. március 21.
Vélemény a "Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiája" c. előterjesztésről (2007. február)
Részletek

2007. március 18.
Közlemény Magyarország középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégiájáról
Részletek

2007. március 14.
A MISZ véleménye a Kormány részére készített GKM / OKM Beszámolót illetően a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2005. évi tevékenységéről, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználásáról
Részletek

2007. február 28.
A MISZ véleménye az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. február 6.
A MISZ véleménye a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTIP) stratégiájának tervezetéről
Részletek

2007. február 5.
A MISZ véleménye az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. január 31.
A MISZ véleménye az egyeztetésre bocsátott GOP Akciótervekről
Részletek

2007. január 18.
A MISZ VT válasza a GKM szakállamtitkárának a KKV-k fejlesztésének koncepciójával kapcsolatosan
Részletek

2007. január 16.
A GKM észrevételei a MISZ KKV fejlesztési koncepcióval kapcsolatosan kialakított véleményéhez
Részletek

A Magyar Innovációs Szövetség értékelése a modern üzleti környezet erősítése AKCIÓTERVRŐL

Az alábbiakban, pontokba szedve foglaltuk össze észrevételeinket az Akciótervről, esetenként kiemelve a benne szereplő mondatokat is, dőlt betűvel:

1,
1. Táblázat: A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre (kumulatív érték)

Szélessávú hálózatot elérő háztartások arányának növekedése 2010-ben 6 %, 2015-ben 15 %. Ezeket irreális értékeknek tartjuk.

2,
3.1. Intézkedés: Korszerű infokommunikációs infrastruktúra

A gerinchálózati végpontok és a BIX Budapesten találhatók, ezért a vidéki Internet szolgáltatók számára komoly többletköltséget jelent a gerinchálózathoz történő csatlakozás.
Javasoljuk a BIX betűszó teljes kiírását.

A 2-es pontban a stratégiai indokoltsághoz meg kell említeni, hogy a távközlési szolgáltatásokban igen korlátozottan működnek a piaci verseny feltételei, mesterséges monopol helyzetek vannak, EU-s összehasonlításban magas az előfizetői árszínvonal. Mindezek miatt szükséges a verseny erősítése és a szélessávú infrastruktúra kedvezőbb árszinten történő elérhetőségének biztosítása.

3. pontban (Indikátorok a célok elérésének mérésére éves bontásban (2 évre)) ellentmondás van az 1. pontban szereplő táblázat értékei (0 %) és ezen pont 2008-as (92 %, mely 3 % növekmény) céljai között.

A 4. pontban a 3.1. résznél az intézkedés célcsoportjai között az NHH-nál regisztrált alapján jogszerűen elektronikus hírközlési tevékenységet folytató gazdasági társaságok szerepelnek.
Indokolatlannak és versenykorlátozónak tartjuk az NHH regisztrációhoz kötést. Javasoljuk bármely befektető (magyarországi bejegyzett gazd. társaság) számára lehetővé tenni, hogy ebben a pályázati formában keressen magának üzleti lehetőséget.

3,
3.3. Intézkedés 2. pont
"küszöbön álló román és bulgár EU csatlakozás"
Aktualizálni kellene!!

4,
3.3.1.5. Támogatható tevékenységek
- Biztosított legyen a hálózathoz való nyílt hozzáférés az összes szolgáltató számára (open access kritérium).
Ez fontos, de a hozzáférés "nagykereskedelmi" ára és ennek diszkriminációmentessége is elengedhetetlen!!
- A szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosító digitális előfizetői vonal, csatlakozási pont képes kell legyen legalább 2 Mbit/s sebességű duplex adatátvitelre;
Ez azonos le és feltöltési sebességet feltételez??

ha a nagykereskedelmi szolgáltató megfelel a pályázó szolgáltató szerződéseinek
A konstrukció nem teljesen világos, mert akár 3 szereplő is lehet: az, aki a GOP keretében megkapja a jogosultságot az infrastruktúra kiépítésére (ő lehet ezen kívül még nagyker és kisker szolgáltató), az, aki nagyker szolgáltató ezen infrastruktúrán keresztül, (aki lehet kisker szolgáltató is), és aki csak kisker szolgáltató. Ez a lehetséges struktúra nem látszik ebből az egész leírásból.

"A pályáztatás során preferált méret a település"
Ki oldja meg a település gerinchálózathoz csatlakoztatását?

5,
3.3.1.8. Kiválasztási kritériumok
önkormányzata által kibocsátott szándéknyilatkozattal

6,
Ha a 11. táblázatban szereplő értékek valóban Mrd-ok, akkor irreálisak a számok.
A kötelezettségvállalás azonos a javaslatok értékével?

7,
A 12. táblázatban szereplő 150 mint célérték kevésnek tűnik az évi 1 Mrd Ft-ért.

Budapest, 2007. június 22.
Készítette: VISUALIA