Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2007. december 10.
A MISZ véleménye a feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépés érdekében a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület létrehozásáról a Kormány részére készülő ELŐTERJESZTÉS-ről
Részletek

2007. november 28.
A MISZ levele az oktatási és kulturális miniszterhez, a középiskolai kerettanterv módosításával kapcsolatban
Részletek

2007. október 17.
A MISZ, az MBSZ és az IVSZ közös véleménye a GOP 1.1.1.-ről
Részletek

2007. október 16.
A MAG Zrt. ügyvezetőjének levele a MISZ-nek a GOP innovácós pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2007. október 15.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség válasza az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai akcióterveivel kapcsolatban
Letöltés/megnyitás
(pdf, 494 KB)


2007. október 4.
Vélemény az egyes szabadalmi tárgyú nemzetközi szerződések kötelező hatályának elismerésére adandó felhatalmazásról, illetve e szerződések kihirdetéséről, valamint egyes iparjogvédelmi törvények módosításának előterjesztéséről
Részletek

2007. október 4.
A MISZ levele a MAG Zrt. ügyvezető igazgatójának a GOP innovációs pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2007. október 3.
A MISZ elnökségének állásfoglalása a Regionális Innovációs Ügynökségek 2008 c. pályázattal kapcsolatban
Részletek

2007. szeptember 24.
A MISZ elnökségének álláspontja az egyes adótörvények módosításáról szóló PM előterjesztésről
Részletek

2007. szeptember 24.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló munkaanyagról
Részletek

2007. szeptember 7.
A MISZ Agrár Innovációs Tagozat véleménye az FVM hatáskörébe tartozó rendeletekről, jogiratokról
Részletek

2007. augusztus 29.
Vélemény a Kutatási és Technológia Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
Részletek

2007. augusztus 29.
Vélemény az Európai Technológiai Intézet (ETI) tevékenységébe való magyar bekapcsolódás koncepciójáról, megvalósítási lehetőségeiről és feladatairól szóló Kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. augusztus 24.
A MISZ levele az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgatójának az ITDH 2008. évi Üzleti Tervével kapcsolatosan
Részletek

2007. július 17.
Vélemény a magyar védelmi és biztonsági ipar versenyképességi stratégia tervezetről
Részletek

2007. június 25.
A MISZ levele a GKM kabinetfonökének a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány alapító Okiratának módosításával kapcsolatosan
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a modern üzleti környezet erősítése AKCIÓTERVRŐL
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a 2. prioritás akcióterv "A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése" részről
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) K+F és innováció a versenyképességért prioritási tengely AKCIÓTERVRŐL
Részletek

2007. június 18.
Vélemény „A K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása (ÖTLET 2007)” c. pályázatról
Részletek

2007. június
Budavári László, regionális igazgató: Vélemény a Nyugat-dunántúli Régió Operatív Programjának Akciótervéről
Részletek

2007. június
Dr. Siposs István, regionális igazgató: Javaslat az Észak-Magyarországi Régió Akciótervéhez
Részletek

2007. május 30.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól
Részletek

2007. május 28.
Vélemény a nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáról
Részletek

2007. május 25.
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos MISZ-vélemény, a GKM részére.
Részletek

2007. május 25.
Vélemény az Államreform Bizottság által megküldött "Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010)" c. anyagokról
Részletek

2007. május 21.
Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akciótervről
Részletek

2007. május 7.
Vélemény az Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010) című anyagról
Részletek

2007. április 20.
Vélemény a GOP 4. Prioritás Akciótervéről
Részletek

2007. március 21.
Vélemény a "Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiája" c. előterjesztésről (2007. február)
Részletek

2007. március 18.
Közlemény Magyarország középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégiájáról
Részletek

2007. március 14.
A MISZ véleménye a Kormány részére készített GKM / OKM Beszámolót illetően a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2005. évi tevékenységéről, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználásáról
Részletek

2007. február 28.
A MISZ véleménye az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. február 6.
A MISZ véleménye a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTIP) stratégiájának tervezetéről
Részletek

2007. február 5.
A MISZ véleménye az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. január 31.
A MISZ véleménye az egyeztetésre bocsátott GOP Akciótervekről
Részletek

2007. január 18.
A MISZ VT válasza a GKM szakállamtitkárának a KKV-k fejlesztésének koncepciójával kapcsolatosan
Részletek

2007. január 16.
A GKM észrevételei a MISZ KKV fejlesztési koncepcióval kapcsolatosan kialakított véleményéhez
Részletek

Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) K+F és innováció a versenyképességért prioritási tengely AKCIÓTERVRŐL

Az alábbiakban, pontokba szedve foglaltuk össze részletes véleményünket az Akciótervről, esetenként kiemelve a benne szereplő mondatokat is dőlt betűvel. Bízunk benne, hogy az Akcióterv véglegesítésekor figyelembe veszik javaslatainkat.

1.
1.1 A prioritás célindikátorai éves bontásban 7+2 évre
A vállalkozások K+F ráfordításainak növekedése a program hatására, % - 2007-ben 0 %, 2008-ra a kumulált érték 47,1 %-ra ugrik, 2011-re és 2011-től évente csökken.
A táblázat nehezen értelmezhető , és számos kérdés vetődik fel ezzel kapcsolatban:
- Évente és előző évet bázisul véve?
- Valóban a növekedés %-os mértékéről van szó? (Ebben az értelemben 2015-re a 2007 évi 15-szörösére nő a vállalatok K+F ráfordításainak összege a program hatására, mely eléggé valószínűtlennek tűnik.)
- A kumulált érték 2011-ben alacsonyabb, mint az előző évben. Ez csak akkor lehetséges, ha az adott évben negatív a növekmény. A program hatására 2011-ben és 2011-től kevesebb lesz a vállalatok K+F ráfordítása?

2.
1.1.1. Piacorientált K+F támogatása és a kutatási-technológiai együttműködések ösztönzése (1.1. intézkedés)
A KTI Alap Jedlik Ányos Programja folytatódik. A javaslat olvasói, véleményezői számára ismert a JÁP eddigi hatékonysága? Biztos, hogy ez az a leghatékonyabb forma, melyet a jövőben is fel kell használjunk? Az NKTH 2 006-os beszámolójában 4,7 %-os, a legalacsonyabb siker arány szerepel. A támogatás összesen kb. 43 Mrd Ft-ot jelent 4 évre.

3.
1.1.1 Indikátorok a célok elérésének mérésére éves bontásban (2 évre)
- Benyújtott, ill. megadott EPO szabadalmi, használati és formatervezési mintaoltalmi bejelentések számának növekedése a program hatására
Ha csupán a szabadalmak száma az egyetlen indikátor, rendkívül veszélyes, mert egy szabadalom még nem piacképes innovatív termék/szolgáltatás. A cél elérése: „piaci bevezetésre érett prototípust állítanak elő”, melyhez a jelenleg rendelt egyetlen szabadalmi indikátor csak félút, részállomás. Indikátorként javasolunk valamiféle együttműködési innovációs intenzitást.

4.
1.1.2. Innovációs klaszterek támogatása (1.2 intézkedés)
„A GOP 1. prioritáson belül a 2. intézkedés tartalmazza a vállalkozások számára nyújtott innovációs szolgáltatások lehető legteljesebb körét és az ehhez szükséges infrastruktúrafejlesztéseket, valamint a fejlesztések előfeltételét jelentő együttműködések ösztönzését, míg a többi intézkedés elsősorban kutatási projektek végigviteléhez járul hozzá.”
Úgy véljük, hogy ehhez képest az ütemezés egyértelmű késlekedést mutat; hiszen ezzel kellene indulni, ha ez az infrastrukturális alapja a többinek.
- Kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtásából származó árbevétel növekedés a pólus innovációs klasztereket támogató innovációs és technológiai parkokban
Ebből az indikátorból nem igazán az látszik, hogy mennyire növeli a versenyképességet, a kkv-k innovativitását.

5.
4. Táblázat:
Nem tartjuk jónak, ha ilyen tranziens jellegű (1 évig nyitva levő) konstrukciókat definiálnak. Az ilyen támogatási rendszerek egyik fő attribútuma pont a stabilitás kellene, hogy legyen!!

6.
1. Táblázat: A konstrukciók éves pénzügyi keretének ütemezése
Elgondolkodtató, hogy 2007-re és 2008-ra összesen a beérkező projekt javaslatok értéke 54,7 milliárd Ft, míg a tervezett kötelezettség vállalás 18,1 Mrd.(33 %)
Figyelemre méltó a 271 Ft/Euró árfolyam 2007-re, melyet nem tartunk jónak, különösképpen rövid távú konstrukciók esetén. Nem világos, hogyan kezeli a rendszer az árfolyamváltozásokat? (5-10 %-kal csökkenhet emiatt a forrás!)
Ezek után nehezen érthető, hogy az állami/saját forrás miért forint alapú? Ráadásul eltolódik az EU/saját forrásarány is!

7.
2.1.1 Kiválasztási kritériumok
Jogosultsági feltételek

Nagyon fontos, hogy a gyakorlatban ezen feltételek igazolása lényegesen egyszerűbb legyen, mint az agyonbürokratizált GVOP-ban. Kevesebb közjegyzői hitelesítés, több egyszerű vállalatvezetői nyilatkozat.

2.1.6 Lehetséges kedvezményezettek
és
2.1.8 Kiválasztási kritériumok

Sajnálatosnak tartjuk, hogy ezen pontoknál már elmaradt az együttműködés, valamint eltűntek a kkv-k is.
A pályázó, valamint partner- vagy kapcsolódó vállalkozása a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1.1.1 konstrukció keretében a pályázat benyújtásának évében nem részesült támogatásban.
Úgy gondoljuk, ezen kitétel gyakorlatilag azt jelenti, hogy 1 projekt/pályázó.

2.1.9 A kedvezményezettől elvárt önerő mértéke:
A projekt által megcélzott tevékenységtől, valamint a kedvezményezettek körétől függ.
Az akciótervben több helyen is szerepel a fenti kitétel, ami ellentmondani látszik a néhány sorral feljebb szereplő 100 %-os támogatottsági mértéknek.

8.
2.1.11. Elszámolható és nem elszámolható költségek
- piaci feltételek szerint, harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési munka díja a Szám. tv. 78.§ (2)-(4) bekezdései szerint számolhatók el;
Ebben az esetben javasoljuk a közbeszerzési tv. szerinti minimum 3 érvényes ajánlat dokumentálását.
- anyagköltségek és hasonló termékek, valamint szolgáltatások költségei a Számv.tv. 78 § (2)-(4) bekezdései szerint, amennyiben amennyiben azokat a kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe.
Szeretnénk felhívni figyelmüket az „amennyiben” szó felesleges ismétlődésére.

9.
2.2.16
Az Innovációs klaszterek támogatása, 1.2 intézkedésnél a beérkező igények 32 Mrd-jával 29,3 Mrd kötelezettségvállalás áll szemben.

10.
2.3.14 Horizontális politikák érvényesítése
Kohézió (társadalmi és területi)
Úgy ítéljük meg, hogy ebben a pontban kifejezetten van esélyegyenlőségi hatás (vállalkozások számára), tehát nem elég a jelenleg szereplő általános szöveg!

11.
2.5 Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése (1.3.2 konstrukció)
A konstrukció célja: „a közvetlenül hasznosuló K+F tevékenység erősítése és feltételeinek megteremtése új vállalati K+F kutatóhelyek létesítésével, K+F intenzív befektetések ösztönzésével. Ezek a vállalati K+F egységek alkalmasak magas szintű, önálló K+F végzésére, valamint kutatóintézményekkel való tartós kooperációra.”
Ennek elősegítése a kooperációt lehetővé tevő korszerű szélessávú internet kapcsolatot is biztosító infrastruktúra kiépítését is magában kell foglalja. Javasoljuk ennek a pontnak a tartalmát ennek szellemében módosítani.

12.
2.6.9 A támogatás mértéke
„A támogatás minimális és maximális összege
A támogatás minimális összege: 25.000.000 Ft”
Úgy véljük, hogy egy mikro vállalkozásnak még ez az összeg is sok lehet, különösen a hozzá teendő 20 % miatt!!!

Budapest, 2007. június 22.

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége nevében:
Dr. Szabó Gábor, elnök
Készítette: VISUALIA