Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2007. december 10.
A MISZ véleménye a feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépés érdekében a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület létrehozásáról a Kormány részére készülő ELŐTERJESZTÉS-ről
Részletek

2007. november 28.
A MISZ levele az oktatási és kulturális miniszterhez, a középiskolai kerettanterv módosításával kapcsolatban
Részletek

2007. október 17.
A MISZ, az MBSZ és az IVSZ közös véleménye a GOP 1.1.1.-ről
Részletek

2007. október 16.
A MAG Zrt. ügyvezetőjének levele a MISZ-nek a GOP innovácós pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2007. október 15.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség válasza az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai akcióterveivel kapcsolatban
Letöltés/megnyitás
(pdf, 494 KB)


2007. október 4.
Vélemény az egyes szabadalmi tárgyú nemzetközi szerződések kötelező hatályának elismerésére adandó felhatalmazásról, illetve e szerződések kihirdetéséről, valamint egyes iparjogvédelmi törvények módosításának előterjesztéséről
Részletek

2007. október 4.
A MISZ levele a MAG Zrt. ügyvezető igazgatójának a GOP innovációs pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2007. október 3.
A MISZ elnökségének állásfoglalása a Regionális Innovációs Ügynökségek 2008 c. pályázattal kapcsolatban
Részletek

2007. szeptember 24.
A MISZ elnökségének álláspontja az egyes adótörvények módosításáról szóló PM előterjesztésről
Részletek

2007. szeptember 24.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló munkaanyagról
Részletek

2007. szeptember 7.
A MISZ Agrár Innovációs Tagozat véleménye az FVM hatáskörébe tartozó rendeletekről, jogiratokról
Részletek

2007. augusztus 29.
Vélemény a Kutatási és Technológia Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
Részletek

2007. augusztus 29.
Vélemény az Európai Technológiai Intézet (ETI) tevékenységébe való magyar bekapcsolódás koncepciójáról, megvalósítási lehetőségeiről és feladatairól szóló Kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. augusztus 24.
A MISZ levele az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgatójának az ITDH 2008. évi Üzleti Tervével kapcsolatosan
Részletek

2007. július 17.
Vélemény a magyar védelmi és biztonsági ipar versenyképességi stratégia tervezetről
Részletek

2007. június 25.
A MISZ levele a GKM kabinetfonökének a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány alapító Okiratának módosításával kapcsolatosan
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a modern üzleti környezet erősítése AKCIÓTERVRŐL
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a 2. prioritás akcióterv "A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése" részről
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) K+F és innováció a versenyképességért prioritási tengely AKCIÓTERVRŐL
Részletek

2007. június 18.
Vélemény „A K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása (ÖTLET 2007)” c. pályázatról
Részletek

2007. június
Budavári László, regionális igazgató: Vélemény a Nyugat-dunántúli Régió Operatív Programjának Akciótervéről
Részletek

2007. június
Dr. Siposs István, regionális igazgató: Javaslat az Észak-Magyarországi Régió Akciótervéhez
Részletek

2007. május 30.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól
Részletek

2007. május 28.
Vélemény a nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáról
Részletek

2007. május 25.
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos MISZ-vélemény, a GKM részére.
Részletek

2007. május 25.
Vélemény az Államreform Bizottság által megküldött "Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010)" c. anyagokról
Részletek

2007. május 21.
Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akciótervről
Részletek

2007. május 7.
Vélemény az Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010) című anyagról
Részletek

2007. április 20.
Vélemény a GOP 4. Prioritás Akciótervéről
Részletek

2007. március 21.
Vélemény a "Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiája" c. előterjesztésről (2007. február)
Részletek

2007. március 18.
Közlemény Magyarország középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégiájáról
Részletek

2007. március 14.
A MISZ véleménye a Kormány részére készített GKM / OKM Beszámolót illetően a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2005. évi tevékenységéről, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználásáról
Részletek

2007. február 28.
A MISZ véleménye az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. február 6.
A MISZ véleménye a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTIP) stratégiájának tervezetéről
Részletek

2007. február 5.
A MISZ véleménye az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. január 31.
A MISZ véleménye az egyeztetésre bocsátott GOP Akciótervekről
Részletek

2007. január 18.
A MISZ VT válasza a GKM szakállamtitkárának a KKV-k fejlesztésének koncepciójával kapcsolatosan
Részletek

2007. január 16.
A GKM észrevételei a MISZ KKV fejlesztési koncepcióval kapcsolatosan kialakított véleményéhez
Részletek

Dr. Siposs István, regionális igazgató: Javaslat az Észak-Magyarországi Régió Akciótervéhez

1.1 Intézkedés: Versenyképesség területi kiszélesítése, a régió gazdasági vonzerejének növelése

1.1.1 Konstrukció: Regionálisan kiegyensúlyozott, térségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése
Javasoljuk az önkormányzati kedvezményezettként megvalósuló, ipari hasznosítású terület előkészítés, valamint a vállalkozói/vállalkozási kedvezményezettként megvalósuló barnamezős területek rehabilitációjával együtt járó terület előkészítés két külön komponensként való kezelését, tekintettel az eltérő kedvezményezetti körre, az eltérő támogatható tevékenységekre, a támogatható tevékenységek eltérő belső arányára, az eltérő területnagyságokra. Az önkormányzati fejlesztéseknél a barnamezős, vagy az azt érintő területen való megvalósulás pozitív értékelési szempontként szerepeljen.

Javasoljuk a konstrukciót kiegészíteni a pólus programhoz kapcsolható kiemelt projekteket tartalmazó komponenssel.

A. Komponens: Vállalkozások betelepítésére alkalmas térségi ipari parkok fejlesztése

B. Komponens: Ipari területek előkészítése

C. Komponens: Inkubátorház kialakítása és bővítése

a. A megvalósítás földrajzi területén belül javasoljuk, hogy megkülönböztetés nélkül szerepeljenek a kistérségi központok, ezen belül az értékelésnél előnyt jelentsen a 64/2004 Korm. rendelet szerinti elmaradott kistérségi központokban való megvalósulás, illetve az ipari parkban történő kialakítás is.
b. Javasoljuk hogy szerepeljen benne területvásárlás max. 10% erejéig.
c. Javasoljuk az eddig nem inkubátorház részeként funkcionáló, ipari célú ingatlanok inkubátorházzá történő átalakítását is szerepeltetni.
d. Javasoljuk a piacra jutási elemek támogathatóságát max 5% erejéig, illetve támogatható tevékenységként az inkubátor ház alkalmazásában álló szakemberek képzését.
e. A támogatás minimális összegét felújítás esetében javasoljuk 20.000 eFt-ra csökkenteni.

1.1.2 Konstrukció: Vállalkozások fejlesztése tanácsadással

A. Komponens: Vállalkozói tanácsadás
a. A komponens esetében javasoljuk egy „global grant” típusú támogatási forma kialakítását.

B. Komponens: Tanácsadói hálózatok kialakítása
a. Javasoljuk a támogatható szervezetek között konzorciumok szerepeltetését is.

1.2 Intézkedés: Klaszterek, vállalati együttműködések kialakítása

1.2.1 Konstrukció: Klaszter menedzsment szervezetek létrehozása, megerősítése, közös eszközbeszerzései és beruházásai
a. A klasztert összefogó szervezet esetében javasoljuk a felső határ 50.000 eFt-ban maximálni, és az elszámolható költségek között „de minimis” típusú elemek szerepeltetését is.
b. A közös jogi képviselet várhatóan nem megvalósítható, ezért javasoljuk a törlését.
c. A „de minimis” támogatás indokolatlanná tenné normatív működési költségek figyelembe vételét.
d. A támogatási intenzitásnál legalább 10% mértékig javasolható a régió stratégiájában szereplő preferált területek figyelembe vétele.
e. A klasztertagoknál megvalósuló technológiafejlesztés esetében a klaszter, vagy a klasztert összefogó szervezet részéről nyilatkozat szükséges, hogy a fejlesztés a klaszter piacképességének növelése érdekében történik, és az új termék, szolgáltatás, technológia ebben az esetben a klaszter szintjén értelmezhető.
f. A klaszterek esetében javasolható egy önálló konstrukció, amely nemzetközi együttműködések kialakításához, szervezéséhez, nyújt támogatást.

1.3 Intézkedés: Innovatív fejlesztések

1.3.1 Konstrukció: Régió innovációs potenciáljának fejlesztése

A. Komponens: Innovatív kísérletezési (experimentation) projektek támogatása
a. A komponens esetében javasoljuk tágabb, nem csak K+F-re szűkített értelmezés kialakítását, amely magába foglalhatja az innovációs tudatformálás, innovatív együttműködések, önálló, egyedi kezdeményezések lehetőségét is.

B. Komponens: Innovációs szolgáltatásokat nyújtó térségi jelentőségű innovációs transzfer irodák kiépítése és működtetése

a. Az egyedi, önálló transzfer irodák mellett/helyett célszerű szerepeltetni egy hálózat kialakítását, amelynek a régió meghatározott pontjain lennének képviseletei.
b. A klaszterekhez hasonlóan itt is javasoljuk egy nemzetközi együttműködéseket elősegítő konstrukció kialakítását.
c. A konstrukciót mint programot javasolt kezelni, amelynek meghatározott ideje van (pl. 2 év), amely egyértelművé teszi az elszámolható költségek időtávjait is.
d. A projektmegvalósításhoz kapcsolódó igénybevett szolgáltatások esetében javasolható %-os korlát meghatározása.
e. A beszerzésre kerülő immateriális javak esetében javasolható a tágabb kiterjesztés (nem csak a működéshez szükséges), tekintettel a saját kockázatra végezhető szellemi termék forgalmazásra.

Kiegészítő megjegyzések.

A hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségek vállalkozásai esetében a beruházási elemek támogathatóságának mértéke érje el a 85/2004 Korm. rendelet szerinti támogatási mértéket.

Minden komponens esetében értékelési szempontként a fenntarthatóság alátámasztására szolgáló üzleti terv értékelésének kritériumát javasoljuk beépíteni.
Készítette: VISUALIA