Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2012-10-13
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2007. december 10.
A MISZ véleménye a feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépés érdekében a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület létrehozásáról a Kormány részére készülő ELŐTERJESZTÉS-ről
Részletek

2007. november 28.
A MISZ levele az oktatási és kulturális miniszterhez, a középiskolai kerettanterv módosításával kapcsolatban
Részletek

2007. október 17.
A MISZ, az MBSZ és az IVSZ közös véleménye a GOP 1.1.1.-ről
Részletek

2007. október 16.
A MAG Zrt. ügyvezetőjének levele a MISZ-nek a GOP innovácós pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2007. október 15.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség válasza az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai akcióterveivel kapcsolatban
Letöltés/megnyitás
(pdf, 494 KB)


2007. október 4.
Vélemény az egyes szabadalmi tárgyú nemzetközi szerződések kötelező hatályának elismerésére adandó felhatalmazásról, illetve e szerződések kihirdetéséről, valamint egyes iparjogvédelmi törvények módosításának előterjesztéséről
Részletek

2007. október 4.
A MISZ levele a MAG Zrt. ügyvezető igazgatójának a GOP innovációs pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2007. október 3.
A MISZ elnökségének állásfoglalása a Regionális Innovációs Ügynökségek 2008 c. pályázattal kapcsolatban
Részletek

2007. szeptember 24.
A MISZ elnökségének álláspontja az egyes adótörvények módosításáról szóló PM előterjesztésről
Részletek

2007. szeptember 24.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló munkaanyagról
Részletek

2007. szeptember 7.
A MISZ Agrár Innovációs Tagozat véleménye az FVM hatáskörébe tartozó rendeletekről, jogiratokról
Részletek

2007. augusztus 29.
Vélemény a Kutatási és Technológia Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
Részletek

2007. augusztus 29.
Vélemény az Európai Technológiai Intézet (ETI) tevékenységébe való magyar bekapcsolódás koncepciójáról, megvalósítási lehetőségeiről és feladatairól szóló Kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. augusztus 24.
A MISZ levele az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgatójának az ITDH 2008. évi Üzleti Tervével kapcsolatosan
Részletek

2007. július 17.
Vélemény a magyar védelmi és biztonsági ipar versenyképességi stratégia tervezetről
Részletek

2007. június 25.
A MISZ levele a GKM kabinetfonökének a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány alapító Okiratának módosításával kapcsolatosan
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a modern üzleti környezet erősítése AKCIÓTERVRŐL
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a 2. prioritás akcióterv "A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése" részről
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) K+F és innováció a versenyképességért prioritási tengely AKCIÓTERVRŐL
Részletek

2007. június 18.
Vélemény „A K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása (ÖTLET 2007)” c. pályázatról
Részletek

2007. június
Budavári László, regionális igazgató: Vélemény a Nyugat-dunántúli Régió Operatív Programjának Akciótervéről
Részletek

2007. június
Dr. Siposs István, regionális igazgató: Javaslat az Észak-Magyarországi Régió Akciótervéhez
Részletek

2007. május 30.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól
Részletek

2007. május 28.
Vélemény a nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáról
Részletek

2007. május 25.
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos MISZ-vélemény, a GKM részére.
Részletek

2007. május 25.
Vélemény az Államreform Bizottság által megküldött "Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010)" c. anyagokról
Részletek

2007. május 21.
Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akciótervről
Részletek

2007. május 7.
Vélemény az Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010) című anyagról
Részletek

2007. április 20.
Vélemény a GOP 4. Prioritás Akciótervéről
Részletek

2007. március 21.
Vélemény a "Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiája" c. előterjesztésről (2007. február)
Részletek

2007. március 18.
Közlemény Magyarország középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégiájáról
Részletek

2007. március 14.
A MISZ véleménye a Kormány részére készített GKM / OKM Beszámolót illetően a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2005. évi tevékenységéről, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználásáról
Részletek

2007. február 28.
A MISZ véleménye az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. február 6.
A MISZ véleménye a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTIP) stratégiájának tervezetéről
Részletek

2007. február 5.
A MISZ véleménye az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. január 31.
A MISZ véleménye az egyeztetésre bocsátott GOP Akciótervekről
Részletek

2007. január 18.
A MISZ VT válasza a GKM szakállamtitkárának a KKV-k fejlesztésének koncepciójával kapcsolatosan
Részletek

2007. január 16.
A GKM észrevételei a MISZ KKV fejlesztési koncepcióval kapcsolatosan kialakított véleményéhez
Részletek

A Magyar Innovációs Szövetség véleménye a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól

1. A szövegezés meglehetősen pongyola. Ez azért sajnálatos, mert már az elmúlt években is sok probléma adódott a gondolati és fogalmazási pongyolaságból. Néhány példa:
1.1. egy olyan hétköznapi fogalom, mint a személyi költség, a következő módokon van meghatározva:
- munkaerőköltség (14 §);
- személyzeti költségek (36 §);
- a Sztv. 79 § szerint elszámolható személyi jellegű ráfordítás (29 § (1) b/.).
Ez utóbbi lenne egyébként a precíz, ez szerepelt a korábbi pályázati kiírásokban is, csak menet közben kitalálták, hogy mégsem számolható el jutalom, prémium és egy sor egyéb, amit a Sztv. - jogosan - ide sorol.

1.2. Az értelmező rendelkezésekben adott definíció szerint a felsőoktatási intézmények nem minősülnek kutatási szervezetnek. Vajon ez szándékos, és ha igen milyen szándék áll mögötte?

1.3. Rengeteg a definiálatlan fogalom, például a támogatási intenzitás növelhető egy társaság és egy állami kutatóintézet „hatékony együttműködése” esetén (35 § (2) cb/.).
Mi ez a hatékony együttműködés, és mit értünk állami kutatóintézet alatt? A kedvezmény ezek szerint egyetemek vagy az Értelmező Rendelkezések között definiált kutatási szervezetek részvétele esetén nem jár? További kérdés: az MTA intézetek, pl. államiak vagy sem? Más helyeken, ugyanebben az összefüggésben a szöveg kutatási szervezetről beszél (pl. 6 § (4) b/.)

1.4. Meg vannak említve az általános költségek (14 § f/.), ha nem is egészen szerencsés fogalmazásban: „további általános költségek, amelyek közvetlenül a kutatási projekt eredményeként merülnek fel”.
Kedvező esetben az általános költségek nem tartoznak a K+F+I projektek eredményei közé. A általános költségek pl. a következők: épület-fenntartás, áramellátás, számítógéphálózatot, könyvtár-szolgáltatás, hűtés-fűtés, üzemorvosi ellátás biztosítása és további más tételek.
Rendkívül célszerű lenne végre definiálni az általános költség fogalmát és elszámolhatóságát! A FP-7 pénzügyi leírásában kb. hat egyértelmű sor, és összhangban van az összes közösségi előírással (lásd melléklet). Célszerű lenne végre átvenni!

2. A 4 § (2) bekezdés elvben alapvető feltételeket fogalmaz meg, viszont értelmetlen. Az állami támogatás a projekt méretét, a kedvezményezett által a K+F+I-re fordított teljes összegét bizonyosan növeli. Továbbá miért szükséges az, hogy az állami támogatás növelje a projekt időtartamát és ütemét?

3. Az 5 § (1) további fölösleges papírgyártási kötelezettséget irányoz elő, mintha nem lenne PEJ és sok más.

4. Vannak érthetetlenségek a támogatás mértékét rögzítő 6 §-ban is, például:
4 b) pont A jogalkotó szándéka feltehetően nem az, hogy olyan projektekre vonatkozzon a kedvezmény, amelyekben mindösszesen két pályázó szerepel, hanem olyanokra, amelyekben legalább egy kutatási szervezet.
4 ba) pont
Hogyan értendő: a kutatási szervezet az elszámolható költségek legalább 10 %-át viseli?
Van egy 100 M Ft-os projekt, 50 M Ft a támogatás. A partnerek úgy osztoznak, hogy a kutatási szervezet kap 30 M Ft támogatást és 0 Ft saját rész, a vállalkozás kap 20 M Ft támogatást és 50 M Ft saját részt vállal. Viseli ilyenkor a kutatási szervezet az elszámolható költségek 10 %-át? Ha igen, akkor ez legyen egyértelműen megfogalmazva.

5. A 25 § (1) pontja: „Az innovációs klaszternek nyújtott… támogatásban kizárólag az innovációs klasztert működtető jogalany részesülhet.”
Mi jelen esetben a klaszter meghatározása, mi a kritériuma annak, hogy valaki klasztert működtet? A szakasz megfogalmazásaiból, beleértve azt is, hogy „ A klasztert működtető jogalany felel a klaszter létesítményeinek, eszközeinek és tevékenységeinek kezeléséért azok használata és az azokhoz való hozzáférés tekintetében.” valami egészen furcsa képződmény látszik körvonalazódni, amelynek semmi köze nincs a ma ismert klaszterekhez. Mit jelent a klaszter élénkítése? Ugyanezek a kérdések vonatkoznak a 26 § (1) pontra is. Valószínűleg a klaszter megérdemelne egy definíciót az értelmező rendelkezésekben.

6. A 29 § (1) b/.pontja. A leírt személyi költség bizonyosan nem számítható ki.

Jól értjük-e, hogy egy kutatási szervezet, kutatóintézet és felsőoktatási intézmény gyakorlatilag semmiféle K+F forrásra nem pályázhat egy vállalkozás nélkül? Ez nem mozdítja elő a nemzetközi színvonalú kutatóintézetek és kutatóegyetemek tervezett kialakítását, amellett egész Európában példátlan.
A világon sok lényegesnek tartott dolog, a mikroprocesszortól az internetig, nem kkv-k megrendelésére jött létre.

Mellékelten küldünk két oldalt a FP-7 Általános Pályázati Feltételeiből, és kiemeltünk egy-két apróságot, mint pl. az átlagos személyi költség, az elszámolható általános költség fogalma, elszámolásának módja és a „flat rate” mértéke. Ezek az apróságok jelentik egyébkánt a felesleges időtöltés és viták legalább 80 %-át.

Budapest, 2007. május 30.

Melléklet

Átveendő, az EK szabályozással összhangban lévő definíciók a FP-7 Általános Pályázati Feltételeiből

II.14. Eligible costs of the project
1. Costs incurred for the implementation of the project shall meet the following conditions in order to be considered eligible:
a) they must be actual;
b) they must be incurred by the beneficiary;
c) they must be incurred during the duration of the project, with the exception of costs incurred in relation to final reports and reports corresponding to the last period as well as certificates on the financial statements when requested for the last period and final reviews if applicable, which may be incurred during the period of up to 60 days after the end of the project or the date of termination whichever is earlier;
d) they must be determined in accordance with the usual accounting and management principles and practices of the beneficiary. The accounting procedures used in the recording of costs and receipts shall respect the accounting rules of the State in which the beneficiary is established. They shall permit the direct reconciliation between the costs and receipts for the implementation of the project;
e) they must be used for the sole purpose of achieving the objectives of the project and its expected results, in a manner consistent with the principles of economy, efficiency and effectiveness;
f) they must be recorded in the accounts of the beneficiary;
g) they must be indicated in the estimated overall budget in Annex I.

Notwithstanding point a), beneficiaries may opt to declare average personnel costs if certified in accordance with a methodology approved by the Commission and consistent with the management principles and usual accounting practices of the beneficiary. Average personnel costs charged to this grant agreement by a beneficiary having provided a certification on the
methodology are deemed not to significantly differ from actual personnel costs.

II.15. Identification of direct and indirect costs
1. Direct costs are all those eligible costs which can be attributed directly to the project and are identified by the beneficiary as such, in accordance with its accounting principles and its usual internal rules. With regard to personnel costs, only the costs of the actual hours worked by the persons directly carrying out work under the project may be charged. Such persons must:
- be directly hired by the beneficiary in accordance with its national legislation,
- work under the sole technical supervision and responsibility of the latter, and
- be remunerated in accordance with the normal practices of the beneficiary.
Costs related to parental leave for persons who are directly carrying out the project are eligible costs provided that they are mandatory under national law.
2. Indirect costs are all those eligible costs which cannot be identified by the beneficiary as being directly attributed to the project but which can be identified and justified by its accounting system as being incurred in direct relationship with the eligible direct costs attributed to the project. They may not include any eligible direct costs.

Indirect costs shall represent a fair apportionment of the overall overheads of the organisation. They may be identified according to one of the following methods:
a) Based on the real indirect costs of the beneficiary.
For this purpose, a beneficiary is allowed to use a simplified method of calculation of its full indirect eligible cost at the level of its legal entity if it is in accordance with its usual accounting and management principles and practices. Use of such a method is only acceptable where the lack of analytical accounting or the legal requirement to use a form of cash-based accounting prevents detailed cost allocation. The simplified approach must be based on actual costs derived from the financial accounts of the period in question.
b) A beneficiary may opt for a flat rate of 20% of its total direct eligible costs, excluding its direct eligible costs for subcontracting and the costs of reimbursement of resources made available by third parties which are not used on the premises of the beneficiary.
c) Non-profit public bodies, secondary and higher education establishments, and research organisations and SMEs, which are unable to identify with certainty their real indirect costs for the project, when participating in funding schemes which include research and technological development and demonstration activities, as referred to in the table of Article II.16, may opt for a flat-rate of 60% of the total direct eligible costs excluding costs for subcontracting and the costs of reimbursement of resources made available by
third parties which are not used on the premises of the beneficiary. If these beneficiaries change their status during the life of the project, this flat rate shall be applicable up to the moment they lose their status.
Készítette: VISUALIA