Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2007. december 10.
A MISZ véleménye a feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépés érdekében a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület létrehozásáról a Kormány részére készülő ELŐTERJESZTÉS-ről
Részletek

2007. november 28.
A MISZ levele az oktatási és kulturális miniszterhez, a középiskolai kerettanterv módosításával kapcsolatban
Részletek

2007. október 17.
A MISZ, az MBSZ és az IVSZ közös véleménye a GOP 1.1.1.-ről
Részletek

2007. október 16.
A MAG Zrt. ügyvezetőjének levele a MISZ-nek a GOP innovácós pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2007. október 15.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség válasza az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai akcióterveivel kapcsolatban
Letöltés/megnyitás
(pdf, 494 KB)


2007. október 4.
Vélemény az egyes szabadalmi tárgyú nemzetközi szerződések kötelező hatályának elismerésére adandó felhatalmazásról, illetve e szerződések kihirdetéséről, valamint egyes iparjogvédelmi törvények módosításának előterjesztéséről
Részletek

2007. október 4.
A MISZ levele a MAG Zrt. ügyvezető igazgatójának a GOP innovációs pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2007. október 3.
A MISZ elnökségének állásfoglalása a Regionális Innovációs Ügynökségek 2008 c. pályázattal kapcsolatban
Részletek

2007. szeptember 24.
A MISZ elnökségének álláspontja az egyes adótörvények módosításáról szóló PM előterjesztésről
Részletek

2007. szeptember 24.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló munkaanyagról
Részletek

2007. szeptember 7.
A MISZ Agrár Innovációs Tagozat véleménye az FVM hatáskörébe tartozó rendeletekről, jogiratokról
Részletek

2007. augusztus 29.
Vélemény a Kutatási és Technológia Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
Részletek

2007. augusztus 29.
Vélemény az Európai Technológiai Intézet (ETI) tevékenységébe való magyar bekapcsolódás koncepciójáról, megvalósítási lehetőségeiről és feladatairól szóló Kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. augusztus 24.
A MISZ levele az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgatójának az ITDH 2008. évi Üzleti Tervével kapcsolatosan
Részletek

2007. július 17.
Vélemény a magyar védelmi és biztonsági ipar versenyképességi stratégia tervezetről
Részletek

2007. június 25.
A MISZ levele a GKM kabinetfonökének a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány alapító Okiratának módosításával kapcsolatosan
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a modern üzleti környezet erősítése AKCIÓTERVRŐL
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a 2. prioritás akcióterv "A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése" részről
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) K+F és innováció a versenyképességért prioritási tengely AKCIÓTERVRŐL
Részletek

2007. június 18.
Vélemény „A K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása (ÖTLET 2007)” c. pályázatról
Részletek

2007. június
Budavári László, regionális igazgató: Vélemény a Nyugat-dunántúli Régió Operatív Programjának Akciótervéről
Részletek

2007. június
Dr. Siposs István, regionális igazgató: Javaslat az Észak-Magyarországi Régió Akciótervéhez
Részletek

2007. május 30.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól
Részletek

2007. május 28.
Vélemény a nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáról
Részletek

2007. május 25.
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos MISZ-vélemény, a GKM részére.
Részletek

2007. május 25.
Vélemény az Államreform Bizottság által megküldött "Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010)" c. anyagokról
Részletek

2007. május 21.
Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akciótervről
Részletek

2007. május 7.
Vélemény az Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010) című anyagról
Részletek

2007. április 20.
Vélemény a GOP 4. Prioritás Akciótervéről
Részletek

2007. március 21.
Vélemény a "Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiája" c. előterjesztésről (2007. február)
Részletek

2007. március 18.
Közlemény Magyarország középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégiájáról
Részletek

2007. március 14.
A MISZ véleménye a Kormány részére készített GKM / OKM Beszámolót illetően a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2005. évi tevékenységéről, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználásáról
Részletek

2007. február 28.
A MISZ véleménye az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. február 6.
A MISZ véleménye a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTIP) stratégiájának tervezetéről
Részletek

2007. február 5.
A MISZ véleménye az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. január 31.
A MISZ véleménye az egyeztetésre bocsátott GOP Akciótervekről
Részletek

2007. január 18.
A MISZ VT válasza a GKM szakállamtitkárának a KKV-k fejlesztésének koncepciójával kapcsolatosan
Részletek

2007. január 16.
A GKM észrevételei a MISZ KKV fejlesztési koncepcióval kapcsolatosan kialakított véleményéhez
Részletek

A Magyar Innovációs Szövetség véleménye az Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010) című anyagról

ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK

Az Intézkedési terv jelen tartalmával és formájával sokkal inkább látszik a már a folyó programok, illetve újabb ötletek hozzárendelésének a TTI stratégia egyes prioritásaihoz, mint a TTI stratégiából levezetett, annak megvalósítását garantáló tervnek. Bizonyára ez az oka annak, hogy az intézkedési terv nem egyenszilárd, és az is sejthető az anyagból, hogy a mostani elaprózottság változatlanul fennmarad.

Nem derül ki a tervből, hogy a már létező, nevesített programok milyen összeggel és hatékonysággal támogatták eddig a stratégiai célkitűzéseket, és így megválaszolatlanul marad az a kérdés, hogy valóban ezek a leghatékonyabb formái-e a támogatásoknak.

Az Intézkedési terv áttekinthetőségét mindenképpen segítené, ha a rubrikák számát jelentősen csökkentenék. Például, az akadémiai reform témája 7 különálló – időnként egymástól eléggé távol elhelyezkedő – rubrikában szerepel, holott ezek összefüggő intézkedések, melyeket szétdarabolni értelmetlen. Az akadémiai törvény módosítása (IV.8) nélkül a többi intézkedés nem megvalósítható, viszont remélhetőleg a törvény módosítását megelőzi a felvetett kérdések ésszerű feldolgozása.

Az Intézkedési terv szerint az NKTH-nál sok pályázat van folyamatban, csak éppen friss pénz nincs a rendszerben. A hazai pályázatokra utalunk, amelyek alapvető jelentőségűek az innovációs folyamatban, viszont a 2007. évi pályázati kiírásokról nincs hír, az pedig, hogy az év során kifizetések is történnének igen valószínűtlen.
Ha a kutatóhelyeken jelentős redukciót kell végrehajtani, nehézségekbe fog ütközni a nők tudományban betöltött szerepének erősítésétől kezdve, az alapkutatás humán erőforrásainak fejlesztéséig, egy sor tetszetős intézkedési célkitűzés.

Sajnos – egyetlen pont kivételével – nincs megjelölve a szükséges vagy a tervezett forrás nagysága vagy nagyságrendje, mely egyáltalán nem támasztja alá a középtávú célok elérésének reményét.

RÉSZLETES ÉSZREVÉTELEK

I. A tudományos kutatás eredményei befogadásának és hasznosításának kultúrája.
A TTI I.1 szerint:
„Segítjük a bizalmon, a kölcsönös előnyökre építő együttműködéseken, valamint a korrekt üzleti kapcsolatokon alapuló vállalkozói kultúra fejlődését”.
Az Intézkedési terv I.1 szerint „ A technológiai innovációt és kutatás-fejlesztés társadalmi elismertségének …támogatása”.
Ezen célkitűzések üres szavak mindaddig, amíg a törvény be nem tartásával éppen a kormányzat bizonytalanítja el a külföldi befektetőket a magyarországi gazdasági tevékenység folytatásától, nevezetesen az Innovációs Alap 2007. évi zárolásával és a 2006-os jogos pályázati teljesítések/ kifizetések indokolatlan visszatartásával.

Óvnánk attól, hogy az I.6-ban megfogalmazottakat a „ megvalósult” jelzővel lezárjuk. („Az innováció terjedésének, társadalmi megítélésének javítása…”.) Az intézkedés céljait kérjük kiegészíteni a NOVATech.Com Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versennyel.

I. 8-nál található az egyetlen összeg: „MEH stratégiai kutatások.” Erre a célra 180 M Ft van allokálva 2007-ben. Ha meggondoljuk, hogy a TTI stratégia hosszan sorolja a közcélú, államilag finanszírozandó kutatási feladatokat a környezetvédelemtől a szociológiai kutatásokig, az árvízvédelemtől a nyugdíjrendszer modellezéséig, a közlekedés-szervezéstől a honvédelmen keresztül az e-közigazgatásig: a 180 M Ft nem tűnik soknak.

Javasoljuk továbbá, az I. 10 mintájára, a „Magyar Műszaki Értelmiség Napja” rendezvény-sorozatot új pontként beiktatni.

Összességében tekintve, a felsorolt 16 intézkedés messze nem a leghatékonyabb és legátfogóbb lehetséges és szükséges cselekvéseket sorolja fel a tudományos kutatás eredményei befogadásának és hasznosításának kultúrája erősítésére.

II.Minőség-, teljesítmény- és hasznosítás-vezérelt, hatékony nemzeti innovációs rendszer. (5.old)

II.1. Nem igaz az az állítás, hogy OTKA „Működik, folyamatos”, 2007-ben nem került sor még kifizetésre, nem működik. Nagyságrendje az elmúlt évek során elinflálódott.

II.4, „A hazai alapkutatásokat támogató programok összehangolása érdekében az OTKA és az NKTH hosszú távú együttműködés keretében, közös stratégiai célok mentén és közös források biztosításával tervezi támogatni a gazdaságban hasznosuló, innovációt megalapozó alapkutatásokat.”
Ennek az intézkedésnek csak és kizárólag akkor van értelme, ha ez 5-7 évre garantált pénzügyi forrásháttérrel rendelkezik. Alapkutatást értelmetlen, és nem lehet, évente budgetelni.

II.10. „…a póluscentrumokban új kutatóintézmények, közöttük a világ élvonalába tartozó kutatóegyetemek kiépítése.”
Ez meglehetősen ambiciózus cél egy 2010-ig terjedő intézkedési tervben, különösen, hogy a finanszírozás csak 2009. I. félévtől indulna.

II.20. (az első!) „ Hazai kutatóhelyek nemzetközi tudományos adatbázisokhoz történő hozzáférésének támogatása.” – „2008-tól a finanszírozást meg kell oldani”.
Ez kulcskérdés!

II.19. (a második!) „Világos munkamegosztás és kompetenciák létrehozása az innovációt szolgáló, illetve a nem közvetlenül üzleti célból folytatott tudományos kutatások kormányzati koordinációjában, így biztosítva a két terület összhangját, valamint az MTA megfelelő súlyú részvételét.” – „pénzügyi forrás nem szükséges”.
Kompetenciák létrehozása pénzügyi forrás nélkül NEM lehetséges.

Javasoljuk II. 21.-nek a következőt:
A húzóágazatok eredményes működése tovagyűrűző hatásának fokozása
Cél: Támogatni kell a húzóágazatokban a nagyvállalatok, akadémiai intézetek, egyetemek és innovatív KKV-k közötti K+F együttműködések kialakítását

Összességében a II.-ben felsorolt 23 intézkedés messze nem a leghatékonyabb és legátfogóbb lehetséges és szükséges cselekvéseket sorolja fel a Minőség-, teljesítmény- és hasznosítás-vezérelt, hatékony nemzeti innovációs rendszer erősítésére.

III. Megbecsült, a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek megfelelő kreatív, innovatív munkaerő. (12.old)

III.1, A természettudományos és műszaki képzés erősítése nagyon fontos intézkedés. Az intézkedés célja: „A természet-tudományos és műszaki oktatás fejlesztése a közoktatásban, a képzés arányának és létszámának növelése a szakképzésben és a felsőoktatásban.
(a következő mondat a célnál szerepel, de ez inkább az ok:) A magyar innovációs rendszer egyik fő gyengesége az innovatív vállalati szféra által igényelt műszaki és természettudományos fiatal diplomások csekély száma (a korosztály létszámára vetítve az EU-25 átlag 39 %-a).” Határidő 2007-től folyamatos, Felelős: OKM.
Ez az intézkedés sokkal fontosabb annál, mintsem hogy „pénzügyi forrás nem szükséges” megjegyzéssel átadjuk a hosszútávon intézendők örökké elintézetlen halmazába.

III.2. „A III.1. intézkedéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (pl. laboratórium, műszer, oktatóterem), elsősorban a pólus-programok keretében.”
Már kiderült, hogy a program nem biztosít elegendő forrást korszerű infrastruktúra szükséges mértékű kiépítéséhez, pl. optikai hálózat a pólusok központjai és a programokban résztvevő kutatóhelyek, egyetemek között.

III.5.
A cél javasoljuk kiegészíteni a következővel:
A doktori iskolák és az innovatív vállalkozások/vállalatok közötti együttműködés támogatása.

III.9. Életen át tartó tanulás.
Nincs meg a távoktatás, távmunka feltételrendszere.

III.10. Szakképzés korszerűsítése
Erre a TAMOP nem elégséges forrás.

III.11. A felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatának erősítése.
Ez az itt leírtak alapján megfoghatatlan, nem fog eredményt hozni.

III.12. Kutatóhelyek közötti, valamint kutatóhelyek és vállalkozások közötti mobilitás segítése.
Túl általános, nem hoz eredményt.

III.14.
A cél javasoljuk kiegészíteni a következővel:
A kutatási teljesítmény mellett az innovációs teljesítményt is – megfelelő súllyal – értékelni kell.

III.16. Fiatal kutatók hazatérésének ösztönzése, hazai kutatási feltételeik biztosítása
Ezt jobban segítené a törvények betartása a kormányzat oldaláról, kiszámítható gazdaság, stabilitás a kutatási feltételrendszer tekintetében.
A cél javasoljuk kiegészíteni a következővel: Segíteni kell azoknak a fiatal kutatóknak a hazatelepülését is, akik magyarországi tevékenységüket innovatív vállalkozásoknál/vállalatoknál kívánják folytatni.

III.19. Ha egy 2007-2010 közötti időszakra vonatkozó Intézkedési terv a közpénzekből finanszírozott pályázatok nyilvántartásának, követésének (monitoring), ellenőrzésének és értékelésének egységes elvekre építését csak az időszak utolsó évére tervezi, akkor ez az egész terv/stratégia végrehajthatóságát megkérdőjelezi.

Összességében a III.-ben felsorolt 21 intézkedés messze nem teljes körű, nem a leghatékonyabb és legszükségesebb cselekvéseket sorolja fel a megbecsült, a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek megfelelő kreatív, innovatív munkaerő kialakítására.

IV. A tudás létrehozását és hasznosítását ösztönző gazdasági és jogi környezet. (16.old)

A IV. fejezetben levő feladatok egyszerűnek tűnnek: tulajdonképpen néhány soros, féloldalas jogszabály-módosítá­sok. A tapasztalat azonban ezt a vélekedést nem igazolja.
Például, a IV.5. „A K+F pályázatok egyszerűbb, a terület sajátosságait figyelembe vevő szabályo­zása” azt mondja: … „Ennek érdekében az NKTH és a KPI már 2005-ben megkezdte egy új kormányrendelet tervezetének kidolgozását.”
Ez igaz, ahogyan az is, hogy ma valószínűleg még ott sem tartunk, ahol 2005-ben; de előbbre bizonyosan nem. Az eddigiek alapján nehezen elképzelhető, hogy ebből 2007. II. félévében értelmes jogszabály legyen.

IV.2. „a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: innovációs törvény) módosítása”,
valamint a IV.5. „egyszerűbb kezelést biztosító jogi környezet kialakítása a cél a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap, valamint a K+F célú költségvetési előirányzatok esetében”,
valamint a IV.12 innovációs szolgáltatást nyújtó szervezetek minősítési rendszerének kidolgozása
felelősei / szakértői közé javasoljuk a Magyar Innovációs Szövetséget bevenni.

V. A globális piacon versenyképes hazai vállalkozások, termékek és szolgáltatások. (21.old)

V.4. „Technológiai inkubátorházak létrehozásának, továbbfejlesztésének támogatása, …az adott technológia műveléséhez szükséges különleges technológiai infrastruktúrát kínáló fejlesztések”, Véleményünk szerint a GOP 1.2.1. messze nem rendelkezik ehhez elégséges forrásokkal, ill. a tervezett igénybevételi szabályok nem adnak lehetőséget a korszerű infrastruktúra, pl. FTTD (optika az íróasztalig) kiépítésére.

Továbbá felhívjuk a figyelmet több, inkább alaki, formai hibára, úgymint:
- bizonyos stratégiai programok intézkedései csak egy évig tartanak. Miért?
- az 1.9 és az 1.15 között nincs érdemi különbség,
-az anyagban szerepelnek olyan tervpontok, amelyekhez forrás nem került még megadásra (pl. I.17, II.18),
- több II. 18, II.19 és II. 20 pont is van!
-értelmetlen mondat szerepel a II.6.-ban: „Ezt ki kell terjeszteni a 6. KP-ban nyertes KKV-kra kiterjeszteni”
- kérjük, hogy az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny új nevét – Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny – használják a tervben.

Összességében az Intézkedések nem igazolják vissza a TTI-ben megfogalmazott alábbi célok elérésének lehetőségét:
Magyarország összesített innovációs mutatója (SII) 2013-ra érje el az EU átlagát. Ennek érdekében – a vállalati K+F ráfordítások növelésén túl – főleg a fiatal műszaki és természettudományos szakemberek számarányán, a vállalati szféra iparjogvédelmi aktivitásán és a tőkepiaci működés feltételein kell javítanunk. Az utóbbi célokhoz tartozó cél-indikátorok (EU Innovation Scoreboard mutatók; szögletes zárójelben azok EU jelölése):
1. Műszaki és természettudományos szakemberek aránya a 20-29 éves korcsoportban
[1.1]:
2005: 5,1%. Cél: 2010-re 5,5%, 2013-ra 6,0%.
(a 2013-as cél kb. a 2005-ös EU átlag fele)
2. Vállalati K+F ráfordítás a GDP arányában [2.2]:
2005: 0,37%9. Cél: 2010-re 0,63%, 2013-ra 0,90%
(a 2013-as cél a 2005-ös EU átlag háromnegyede).
3. A piacon új termékek aránya a forgalomból [4.3]:
2005: 4,2%. Cél: 2010-re 5%, 2013-ra 6,0%.
(nem teljes körű adatok miatt nincs EU átlag)
4. EPO (European Patent Office) szabadalmak 1 millió főre [5.1]:
2005: 18,9. Cél: 2010-re 24, 2013-ra 28
(a 2013-as cél a 2005-ös EU átlag 20,5%-a).
5. Korai fázisú kockázati tőke a GDP százalékában [3.4]:
2005: 0,004. Cél: 2010-re 0,005, 2013-ra 0,006

Budapest, 2007. május 7.
Készítette: VISUALIA