Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2011-07-05
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2007. december 10.
A MISZ véleménye a feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépés érdekében a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület létrehozásáról a Kormány részére készülő ELŐTERJESZTÉS-ről
Részletek

2007. november 28.
A MISZ levele az oktatási és kulturális miniszterhez, a középiskolai kerettanterv módosításával kapcsolatban
Részletek

2007. október 17.
A MISZ, az MBSZ és az IVSZ közös véleménye a GOP 1.1.1.-ről
Részletek

2007. október 16.
A MAG Zrt. ügyvezetőjének levele a MISZ-nek a GOP innovácós pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2007. október 15.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség válasza az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai akcióterveivel kapcsolatban
Letöltés/megnyitás
(pdf, 494 KB)


2007. október 4.
Vélemény az egyes szabadalmi tárgyú nemzetközi szerződések kötelező hatályának elismerésére adandó felhatalmazásról, illetve e szerződések kihirdetéséről, valamint egyes iparjogvédelmi törvények módosításának előterjesztéséről
Részletek

2007. október 4.
A MISZ levele a MAG Zrt. ügyvezető igazgatójának a GOP innovációs pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2007. október 3.
A MISZ elnökségének állásfoglalása a Regionális Innovációs Ügynökségek 2008 c. pályázattal kapcsolatban
Részletek

2007. szeptember 24.
A MISZ elnökségének álláspontja az egyes adótörvények módosításáról szóló PM előterjesztésről
Részletek

2007. szeptember 24.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló munkaanyagról
Részletek

2007. szeptember 7.
A MISZ Agrár Innovációs Tagozat véleménye az FVM hatáskörébe tartozó rendeletekről, jogiratokról
Részletek

2007. augusztus 29.
Vélemény a Kutatási és Technológia Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
Részletek

2007. augusztus 29.
Vélemény az Európai Technológiai Intézet (ETI) tevékenységébe való magyar bekapcsolódás koncepciójáról, megvalósítási lehetőségeiről és feladatairól szóló Kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. augusztus 24.
A MISZ levele az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgatójának az ITDH 2008. évi Üzleti Tervével kapcsolatosan
Részletek

2007. július 17.
Vélemény a magyar védelmi és biztonsági ipar versenyképességi stratégia tervezetről
Részletek

2007. június 25.
A MISZ levele a GKM kabinetfonökének a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány alapító Okiratának módosításával kapcsolatosan
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a modern üzleti környezet erősítése AKCIÓTERVRŐL
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a 2. prioritás akcióterv "A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése" részről
Részletek

2007. június 22.
Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) K+F és innováció a versenyképességért prioritási tengely AKCIÓTERVRŐL
Részletek

2007. június 18.
Vélemény „A K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása (ÖTLET 2007)” c. pályázatról
Részletek

2007. június
Budavári László, regionális igazgató: Vélemény a Nyugat-dunántúli Régió Operatív Programjának Akciótervéről
Részletek

2007. június
Dr. Siposs István, regionális igazgató: Javaslat az Észak-Magyarországi Régió Akciótervéhez
Részletek

2007. május 30.
Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól
Részletek

2007. május 28.
Vélemény a nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáról
Részletek

2007. május 25.
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos MISZ-vélemény, a GKM részére.
Részletek

2007. május 25.
Vélemény az Államreform Bizottság által megküldött "Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010)" c. anyagokról
Részletek

2007. május 21.
Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akciótervről
Részletek

2007. május 7.
Vélemény az Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010) című anyagról
Részletek

2007. április 20.
Vélemény a GOP 4. Prioritás Akciótervéről
Részletek

2007. március 21.
Vélemény a "Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiája" c. előterjesztésről (2007. február)
Részletek

2007. március 18.
Közlemény Magyarország középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégiájáról
Részletek

2007. március 14.
A MISZ véleménye a Kormány részére készített GKM / OKM Beszámolót illetően a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2005. évi tevékenységéről, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználásáról
Részletek

2007. február 28.
A MISZ véleménye az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. február 6.
A MISZ véleménye a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTIP) stratégiájának tervezetéről
Részletek

2007. február 5.
A MISZ véleménye az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztésről
Részletek

2007. január 31.
A MISZ véleménye az egyeztetésre bocsátott GOP Akciótervekről
Részletek

2007. január 18.
A MISZ VT válasza a GKM szakállamtitkárának a KKV-k fejlesztésének koncepciójával kapcsolatosan
Részletek

2007. január 16.
A GKM észrevételei a MISZ KKV fejlesztési koncepcióval kapcsolatosan kialakított véleményéhez
Részletek

A GKM észrevételei a MISZ KKV fejlesztési koncepcióval kapcsolatosan kialakított véleményéhez

A Magyar Innovációs Szövetség közzétette véleményét „A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciójáról. Köszönöm, hogy a kis és középvállalkozások fejlesztésére vonatkozó koncepcióról kialakították álláspontjukat, és ezzel hozzájárultak a fontos kérdésekről folytatott vitához.

Fontosnak tartom, hogy a kormányzati politikák egyes területeit összefüggéseiben értékeljük, azonban nem szerencsés egy jól meghatározható tárgyú szakpolitikán számon kérni a máshova tartozó kérdések megoldását. A kis- és középvállalkozások fejlesztésére vonatkozó előterjesztésünk alapvető célja a vállalkozásfejlesztési eszközökre vonatkozó stratégia kialakítása, így nem részletezheti az adó- és járulékrendszerre, és általában az üzleti környezetre vonatkozó változásokat, vagy a K+F általános elveit.

Néhány olyan kérdés, amelynek fontosságával egyetértek, de amelyekre a válaszokat nem a KKV-fejlesztés eszközeire vonatkozó elképzelések között kell keresni:

A Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégiája, amely a magyar gazdaság és társadalom egészére fogalmazza meg a követendő K+F politikát hamarosan elkészül.

Az adminisztratív terhek mérséklésének szükségességével egyetértek, a kérdés azonban nem a fejlesztési politikák körébe tartozik. Az üzleti környezet fejlesztésére külön programunk van „Üzletre hangolva” címmel. Szívesen vettem volna konkrét javaslataikat a program projektgyűjtő szakaszában.

Az adóterhelés hosszú és rövidtávú alakulásával kapcsolatos kormányzati szándék a Konvergencia Program tárgya, előterjesztésünk utal az ezzel való összefüggésekre is.

Hiányolják a stratégiában az annak megalapozásához szükséges hatáselemzéseket. Bizonyára egyetértünk abban, hogy egy stratégiai dokumentum nem tartalmazhat nagy terjedelmű elemzéseket. A dokumentum több ponton hivatkozik megalapozó tanulmányokra, elemzésekre, amelyek munkánk fontos eszközei voltak. Szíves segítünk kollégáiknak a konkrét referenciák megadásával.

A függelék 8.2.2. pontjában a dokumentum bemutatja az uniós állami támogatások alakulását és a Bizottság állami támogatási politikájának korszerűsítésre vonatkozó elképzeléseket, amely célkitűzésekkel alapvetően egyetértve, és ezeknek megfelelően alakítjuk a hazai fejlesztési eszközöket is. A hazai támogatási politika általában is a horizontális támogatások felé mozdul el (koncepciónk is ezt alapozza meg). Ennek megfelelően a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban jelentős forrásokat különítettünk el az innováció és kutatás-fejlesztés támogatására, ahogy ez az előterjesztés 19. oldalán, a szerkezeti változásokat bemutató forrástáblában meg is jelenik. A kutatás-fejlesztés a legnagyobb aránnyal, 29%-kal részesedik a kis- és középvállalkozások számára is rendelkezésre álló felhasználni tervezett forrásokból.

Megemlítem, hogy időközben elkészült a bizottsági adatgyűjtés eredményeit tartalmazó összefoglaló (Scoreboard), amely a legfrissebb, 2005. évi adatokat is tartalmazza. Az összefoglaló a KKV-k támogatására vonatkozóan az EU-átlagot illetően 2%-os csökkenést mutat, azaz 10 %, míg hazánkban ez továbbra is 4 %. A K+F-re vonatkozóan változatlanul 12% az EU-25-ös átlag, a hazai érték 3%-kal emelkedett, 2 %-ról 5%-ra. A koncepciónkban leírt fejlesztéspolitikai reform éppen abba az irányba fog hatni, hogy a Bizottság által javasolt tendenciák Magyarországon is tovább erősödjenek.

Finanszírozási területen fejlesztési politikánk egyik fő célja a hazai bankképes vállalkozások jelenleg alacsony arányának növelése, a finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés javítása a mikro-, kis- és középvállalkozások minél szélesebb rétege számára. A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáféréséről, a piaci elégtelenségekről a koncepció mellett külön dokumentum készül, ez az un. gap analysis, amelyet az EIF-fel közösen dolgozunk ki, és amelynek legfontosabb megállapításait összegzi előterjesztésünk.

A KKV-k jövőképének megvalósulását szolgálja a koncepció határozati javaslata, amely a Kormány általi elfogadása esetén előírja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása érdekében a 2007-2013-as időszakban a kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó eszközök kialakítása és megvalósítása, az alkalmazandó támogatási formák, pénzügyi eszközök meghatározása a koncepció alapján történjen. Egy elhatározás megvalósításának soha nincs száz százalékos garanciája, és ezt nincs is értelme számon kérni egy stratégiai dokumentumtól. Az elvek, szándékok összefoglalása csak az első, bár nagyon fontos lépés.

A vállalkozói infrastruktúra fejlesztésében alapvetően nem mennyiségi, hanem minőségi szempontok érvényesítését tartom fontosnak. Vállalkozói infrastruktúra alatt nem csak a kommunikációs infrastruktúrát, hanem elsősorban az inkubátorházakat, ipari parkokat értjük. A hazai szélessávú internet hozzáférését lehetővé tevő infrastruktúrát, annak szélesebb körben történő elérését a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében kívánjuk elősegíteni.

Észrevételeik között javasolják a kormányzati intézkedések kis- és középvállalkozások helyzetében, teljesítményében bekövetkező változásának megvizsgálását. Egyetértek azzal, hogy a makrogazdaság változásait nyomon kell követni, ezért a kis- és középvállalkozói szektor teljesítményének alakulását folyamatosan elemezzük.

Levelükben félrevezetőnek tartják, hogy a koncepció az információs technológia használatának méréséhez a számítógép használatot, illetve az internet hozzáférést elemzi, és javasolják a szimmetrikus és nagysebességű adatátvitelre alkalmas szélessávú internet hozzáférés vizsgálatát. Véleményem szerint, amíg a kis- és középvállalkozók jelentős része nem rendelkezik számítógéppel, addig érdemes a számítógép használatot is mérni. Egyetértek, hogy emellett a szélessávú internet hozzáférés mérésére is szükség van.

Észrevételeik között megjegyzik, hogy a kis- és középvállalkozások alacsony jövedelemtermelő képességének orvoslására nem találnak akciótervet a stratégiában. A kkv-fejlesztési politika különböző elemei, beleértve a stratégiában meghatározott pénzügyi eszközöket, éppen a kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének növekedését célozzák. Az intézkedések részleteinek kifejtése nem egy stratégiai dokumentum feladata. Ugyanakkor azt is meg szeretném említeni, hogy bármilyen jó stratégiát is dolgozunk ki, nem tehetünk felelőtlen ígéretet arra, hogy a fejlett országokkal szembeni lemaradás nagyon rövid idő alatt megszűnik.

Véleményükben a kis- és középvállalkozások hitelfinanszírozását sajátos kényszerpályának tartják, amelynek oka a vállalkozások általános alultőkésítettsége. Véleményem szerint ez szakmai félreértés. A hitel- és a tőkefinanszírozás a fejlett piacgazdaságokban egymás kiegészítői. A nemzetközi tapasztalatok szerint a kis- és középvállalkozások hitelfinanszírozás útján két nagyságrenddel több forráshoz jutnak, mint a tőkefinanszírozás révén.

Az innovációs lánc elemeinek finanszírozására Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1. prioritása tartalmazza, amelynek intézkedései a vállalati kutatási projektek eredményeit segítenek konkrét termékké vagy szolgáltatássá fejleszteni, és ezek piacra juttatni, továbbá a K+F és az innováció intézményi, infrastrukturális és humánerőforrás feltételeinek fejlesztésével segítik a vállalkozásokat. Fontos azonban látni azt is, hogy az innovációs folyamat finanszírozásában a közpénzek nem lehetnek kizárólagosak, sőt hatékony felhasználásuk egyik feltétele, hogy hozzájáruljanak a magánforrások mobilizálásához.

Végük szeretném biztosítani a Magyar Innovációs Szövetséget arról, hogy a kormány versenyképességet javító, a fejlesztéspolitika egy-egy területére vonatkozó elképzeléseit társadalmi és szakmai vitákban kívánjuk megmérettetni, és ezek alapján véglegesíteni őket. Ezt a szándékunkat legjobban szakmailag megalapozott, hozzáértő és felelős vélemények alapján tudjuk megvalósítani.

Egyed Géza
gazdaságfejlesztési szakállamtitkár
GKM
Készítette: VISUALIA