Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2022-12-13
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2005. december 5.
Vélemény "A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló kormányrendelet" 3., átdolgozott koncepciójáról
Részletek

2005. november 23.
Az MKIK-MISZ közös állásfoglalása a Kutatás és Technológiai Innovációs Alapról
Részletek

2005. november 21.
Javaslat "A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló kormányrendelet koncepciója" c. munkaanyagról
Részletek

2005. október 24.
Sajtóközlemény a 2006. évi költségvetési tervvel kapcsolatban
Részletek

2005. október 24.
Vélemény a Lisszaboni Stratégia Nemzeti Akcióprogramról
Részletek

2005. október 6.
Vélemény a 2005. október 4-én postázott és módosított törvénytervezetről
Részletek

2005. szeptember 27.
Vélemény egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő módosításáról szóló törvény tervezetéről
Részletek

2005. szeptember 20.
Vélemény "A szociális párbeszédről szóló törvény koncepciójá"-ról
Részletek

2005. szeptember 19.
Vélemény "a megbízás alapján folytatott érdekérvényesítésről" szóló törvénytervezet 2005. augusztus 29-i normaszöveg tervezetéről
Részletek

2005. szeptember 8.
Vélemény "A versenyképességi pólusok kialakításának elokészítéséről" c. kormányelőterjesztésről
Részletek

2005. július 18.
Állásfoglalás a 2004. évi K+F adatokról
Részletek

2005. július 13.
Állásfoglalás az "Ipari Park" cím elnyeréséről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működtetéséről, a Kormány részére készült előterjesztésről
Részletek

2005. június 24.
Állásfoglalás az 1998. évi kockázati tőke törvény módosításáról
Részletek

2005. június 15.
Vélemény az OÉT Munkajogi Bizottsága számára előterjesztett "a megbízás alapján folytatott érdekérvényesítésről" szóló törvénytervezetről
Részletek

2005. június 13.
Intézkedési javaslatok a MEH részére GVOP-pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2005. június 3.
Javaslatok az IHM számára az innovációk hazai terjedésének gyorsítására
Részletek

2005. május 23.
Vélemény "A kutatóhelyeken foglalkoztatottaknak a vállalkozásoknál, valamint a vállalkozások alkalmazottainak a költségvetési kutatóhelyeken végzett kutatási tevékenységét ösztönző támogatási rendszer kialakításához" c. előterjesztésről
Részletek

2005. április 18.
Konkrét észrevételek a GVOP-pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2005. február 28.
Állásfoglalás a hazai innováció helyzetéről
Részletek

A Magyar Innovációs Szövetség véleménye, ill. javaslata "A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló kormányrendelet" 3., átdolgozott koncepciójáról

1. A vezetői összefoglaló 2-4 pontjába be kellene kerülnie még két dolognak:

a). A kormányrendeletben rögzített egységes eljárásrenden túlmenően az Irányító Hatóságok és a Közvetítő Szervezetek további formai vagy adatszolgáltatási kötelezettséget nem írhatnak elő.
b). A kormányrendelet egységesen szabályozza a pénzügyi elszámolás, bizonylat megőrzés formai és tartalmi követelményeit, összhangban a számviteli törvény előírásaival. Azoknál a költségnemeknél, amelyek nagyszámú egyedi költségtípust tartalmaznak (pl. a személyi költség vagy a rezsiköltség) a rendelet lehetővé teszi a járulékos költségek főkönyvi könyvelésen alapuló átalány-elszámolását. Ugyancsak legalább +15 % mértékben lehessen költségeket átcsoportosítani költségnemek és részfeladatok között.

2. A vezetői összefoglalóba be kell kerülnie annak, hogy adott határidőig lehetővé kell tenni a pályázatok, a szerződéskötés, a beszámolás elektronikus, papírmentes kezelését. Ennek előírását és szabályozását a rendelet ugyancsak tartalmazza.

3. "Az állami költségvetés a kutatás-fejlesztés és technológiai innováció támogatása keretében biztosítja a költségvetési gazdálkodási rendszerben működő kutatóhelyek alapellátását." (4. fejezet 1. pont). c. résszel kapcsolatban tárgyszerűbb és helyesebb lenne azt írni, hogy meg fogják határozni, hogy egyáltalán mit értünk alapellátás alatt, és azt a költségvetés biztosítani fogja.

4. A 7. fejezet 5. pontjával különösen egyetértünk, de hozzá kellene tenni, hogy a pályázati előlegeknek is ugyanilyen besorolásba kell esniük.

5. Nagyon logikusnak tartjuk, hogy lehessen változás a célokban, a konzorcium összetételében.

6. Valamelyik részbe be kell illeszteni, hogy a kis összegű támogatásokra (néhány százezer Ft, mint mecenatúra, kiállítások támogatása stb.) egyszerűsített eljárást kell előírni.

7. Attól tartunk, noha kívánatos lenne, hogy nem tud hatályba lépni a kormányrendelet 2006. március 1-re. Ugyanis:
törölni kell sok dolgot a 217/1998 Kormányrendeletből és 14/2004 együttes miniszteri rendeletből, meg kell szabadulni számtalan bürokratikus követelménytől (bankgarancia, biztosítékok, felesleges nyilatkozatok stb.);
végig kell gondolni és meg kell szövegezni egy sor eljárást, meg kell szerkeszteni alkalmas szerződésmintát, űrlapokat és hasonlókat;
szabályozni kell az elektronikus pályáztatást.

Budapest, 2005. december 5.
Készítette: VISUALIA