Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2017-08-27
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2005. december 5.
Vélemény "A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló kormányrendelet" 3., átdolgozott koncepciójáról
Részletek

2005. november 23.
Az MKIK-MISZ közös állásfoglalása a Kutatás és Technológiai Innovációs Alapról
Részletek

2005. november 21.
Javaslat "A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló kormányrendelet koncepciója" c. munkaanyagról
Részletek

2005. október 24.
Sajtóközlemény a 2006. évi költségvetési tervvel kapcsolatban
Részletek

2005. október 24.
Vélemény a Lisszaboni Stratégia Nemzeti Akcióprogramról
Részletek

2005. október 6.
Vélemény a 2005. október 4-én postázott és módosított törvénytervezetről
Részletek

2005. szeptember 27.
Vélemény egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő módosításáról szóló törvény tervezetéről
Részletek

2005. szeptember 20.
Vélemény "A szociális párbeszédről szóló törvény koncepciójá"-ról
Részletek

2005. szeptember 19.
Vélemény "a megbízás alapján folytatott érdekérvényesítésről" szóló törvénytervezet 2005. augusztus 29-i normaszöveg tervezetéről
Részletek

2005. szeptember 8.
Vélemény "A versenyképességi pólusok kialakításának elokészítéséről" c. kormányelőterjesztésről
Részletek

2005. július 18.
Állásfoglalás a 2004. évi K+F adatokról
Részletek

2005. július 13.
Állásfoglalás az "Ipari Park" cím elnyeréséről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működtetéséről, a Kormány részére készült előterjesztésről
Részletek

2005. június 24.
Állásfoglalás az 1998. évi kockázati tőke törvény módosításáról
Részletek

2005. június 15.
Vélemény az OÉT Munkajogi Bizottsága számára előterjesztett "a megbízás alapján folytatott érdekérvényesítésről" szóló törvénytervezetről
Részletek

2005. június 13.
Intézkedési javaslatok a MEH részére GVOP-pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2005. június 3.
Javaslatok az IHM számára az innovációk hazai terjedésének gyorsítására
Részletek

2005. május 23.
Vélemény "A kutatóhelyeken foglalkoztatottaknak a vállalkozásoknál, valamint a vállalkozások alkalmazottainak a költségvetési kutatóhelyeken végzett kutatási tevékenységét ösztönző támogatási rendszer kialakításához" c. előterjesztésről
Részletek

2005. április 18.
Konkrét észrevételek a GVOP-pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2005. február 28.
Állásfoglalás a hazai innováció helyzetéről
Részletek

Kutatás-fejlesztés...

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról megalkotott 2003. évi XC. törvény deklarált célja az volt, hogy kiszámítható és biztos forrást jelentsen a magyar gazdaság technológiai innovációjának ösztönzésére. Az Alap bevételi forrásait egyrészt a vállalkozói szféra által fizetett innovációs járulék, másrészt a központi költségvetés biztosítja.

Az Alap forrásainak biztonságos tervezhetősége érdekében a törvény előírja, hogy az éves költségvetési hozzájárulás nem lehet kevesebb, mint a járulék megfizetésére kötelezetteknek a tárgyévet két évvel megelőző évre elszámolt befizetéseinek összege. Ezt a kötelezettséget először a 2006. évi költségvetési törvényben kell érvényesíteni.

A vállalkozó szféra eredetileg nem támogatta a törvényjavaslatot (ezt az MKIK határozottan meg is fogalmazta), végül annak tudatában törődött bele terheinek újólagos növelésébe, hogy garanciális szabály biztosítja: a költségvetési támogatás nem lehet kevesebb, mint a vállalkozók befizetései. A jogszabály arról is rendelkezik, hogy az Alap pénzeszközeit a gazdasági társaságok által közvetve vagy közvetlenül megvalósított kutatási és technológiai innovációs tevékenységekre kell fordítani.

A 2004. évi tényadatok kedvezőtlen tendenciákat jeleznek:

2002. évet követően folyamatosan csökken a hazai K+F ráfordítás;

az Innovációs Alapból nyújtott támogatások, mintegy kétharmada a költségvetési intézmények burkolt finanszírozását jelentette,

a regionális innováció fejlesztési-célú forrásainak aránya 2004-ben és 2005-ben alatta maradt a törvényben előírt 25 százalékos mértéknek;

az Innovációs Alap felhasználására vonatkozó döntésekben a reálszféra nem kap súlyának, szerepének megfelelő részvételi lehetőséget.

A gazdaság szereplői kifogásolják, hogy a kormány korábbi kötelezettségvállalásától elállt, és a - Parlamenthez benyújtott - 2006. évi költségvetési törvényjavaslatban az. ún. garanciális szabály hatályon kívül helyezését kezdeményezte.

Igazolódni látszik az a korábbi félelem, hogy a kötelezettségvállaláskor a jogszabály alkotói nem mérték fel reálisan a költségvetés tényleges tehervállaló képességét, vagy a kormányzati kötelezettség-vállalás szándéka volt hamis, és pusztán a vállalkozói ellenállás "kezelését" szolgálta. E törvényhozói hozzáállás komoly aggályokat támaszt a következő öt évre előterjesztett adócsökkentési tervek hitelességét illetően is.

Az MKIK, a Magyar Innovációs Szövetség és egy sor további munkaadói szervezet a tervezet megismerése után azonnal jelezte egyet nem értését, és a leghatározottabban annak visszavonását kérte a törvényalkotóktól.

Az MKIK és a Magyar Innovációs Szövetség csak olyan javaslatot támogat, amelyben a költségvetés maradéktalanul eleget tesz az Innovációs Alap létrehozásakor, törvényben vállalt 2006 évi kötelezettségének .

Ezzel egyidejűleg kezdeményezi:

ha a költségvetés 2006-ban nem képes (vagy nem kívánja) teljesíteni befizetési kötelezettségét, a befizetendő innovációs járulék mértéke maradjon a 2005-ös szinten;

törvényben írják elő, hogy a döntéshozó testületekben, a döntéshozatali eljárásban országos és helyi szinte egyaránt a reálszféra képviselőinek kell többségben lenniük;

az Innovációs Alapról szóló törvény módosításával garantálják, hogy az Alap éves kifizetéseinek háromnegyedét közvetlenül a gazdasági társaságok K+F, illetve innovációs tevékenységére fordítsák

a pályázati rendszer elviselhetetlen bürokratikus rendszerét - a pályázatok, az elbírálások, az elszámolások és az egyre nagyobb költséget emésztő ellenőrzés terén - jelentős mértékben egyszerűsítsék.

Budapest, 2005. november 23.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar Innovációs Szövetség
Készítette: VISUALIA