Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2017-08-27
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2005. december 5.
Vélemény "A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló kormányrendelet" 3., átdolgozott koncepciójáról
Részletek

2005. november 23.
Az MKIK-MISZ közös állásfoglalása a Kutatás és Technológiai Innovációs Alapról
Részletek

2005. november 21.
Javaslat "A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló kormányrendelet koncepciója" c. munkaanyagról
Részletek

2005. október 24.
Sajtóközlemény a 2006. évi költségvetési tervvel kapcsolatban
Részletek

2005. október 24.
Vélemény a Lisszaboni Stratégia Nemzeti Akcióprogramról
Részletek

2005. október 6.
Vélemény a 2005. október 4-én postázott és módosított törvénytervezetről
Részletek

2005. szeptember 27.
Vélemény egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő módosításáról szóló törvény tervezetéről
Részletek

2005. szeptember 20.
Vélemény "A szociális párbeszédről szóló törvény koncepciójá"-ról
Részletek

2005. szeptember 19.
Vélemény "a megbízás alapján folytatott érdekérvényesítésről" szóló törvénytervezet 2005. augusztus 29-i normaszöveg tervezetéről
Részletek

2005. szeptember 8.
Vélemény "A versenyképességi pólusok kialakításának elokészítéséről" c. kormányelőterjesztésről
Részletek

2005. július 18.
Állásfoglalás a 2004. évi K+F adatokról
Részletek

2005. július 13.
Állásfoglalás az "Ipari Park" cím elnyeréséről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működtetéséről, a Kormány részére készült előterjesztésről
Részletek

2005. június 24.
Állásfoglalás az 1998. évi kockázati tőke törvény módosításáról
Részletek

2005. június 15.
Vélemény az OÉT Munkajogi Bizottsága számára előterjesztett "a megbízás alapján folytatott érdekérvényesítésről" szóló törvénytervezetről
Részletek

2005. június 13.
Intézkedési javaslatok a MEH részére GVOP-pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2005. június 3.
Javaslatok az IHM számára az innovációk hazai terjedésének gyorsítására
Részletek

2005. május 23.
Vélemény "A kutatóhelyeken foglalkoztatottaknak a vállalkozásoknál, valamint a vállalkozások alkalmazottainak a költségvetési kutatóhelyeken végzett kutatási tevékenységét ösztönző támogatási rendszer kialakításához" c. előterjesztésről
Részletek

2005. április 18.
Konkrét észrevételek a GVOP-pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2005. február 28.
Állásfoglalás a hazai innováció helyzetéről
Részletek

A Magyar Innovációs Szövetség véleménye a Lisszaboni Stratégia Nemzeti Akcióprogramról

A Magyar Innovációs Szövetség Vezető Testülete a 2005. szeptemberében kelt Lisszaboni Stratégia Nemzeti Akcióprogrammal kapcsolatban az alábbi véleményt alakította ki.

I. Általános megjegyzések

Hiányoljuk a magyar sajátosságok erőteljesebb megjelenítését azokban a kérdésekben, ahol a hazai fejlődés már eddig is az akcióprogram célkitűzéseinek megvalósulása irányába hatott.

Példa erre a hazai ipari park hálózat fejlődése, amely az elmúlt néhány esztendőben több mint 120 ezer munkahelyet teremtett, mintegy 2500 vállalkozásnak ad telephelyet - multinacionális cégektől uniós középvállalatokon át a hazai kis- és középvállalkozásig -, és emellett az ipari parkok kistérségük, régióik élő innovációs pólusaiként működnek

Érthetetlen, hogy ha a következő programozási periódus a 2007-2013-as időszakot öleli fel, akkor a lisszaboni stratégia tervezése miért áll meg 2010-nél. A dokumentum mellékletében felállított intézkedések mindegyikének tervezett határideje 2008 -cal befejeződik. Arra nézve nem látunk semmilyen koncepciót, hogy mi fog történni utána, illetve, hogy a 2013-ig futó Strukturális Alapok hogyan lesznek bekapcsolva akár a finanszírozásba, akár a megvalósításba.

II. Speciális észrevételek

A részletesebb beavatkozási területek és intézkedések a NAP mellékletében találhatók találhatóak meg. Az Akcióprogramban azonban semmiféle utalás sincsen a mellékletekre, illetve nem derül ki a dokumentumból, hogy az Akcióprogram mellékletét képező intézkedések listája, hogyan kapcsolódik a dokumentumban megállapított tényekhez. (Gondolunk (gondolunk itt arra, hogy az akcióprogram a mellékletben leírja, pl. a K+F eredmények hasznosulását, az erre vonatkozó intézkedéseket, de dokumentumban nincs hivatkozás , pl. ennél a pontnál a mellékletre. )
A melléklet és maga az anyag struktúrája nem azonos, ettől átláthatatlan.

Az akcióprogram legértékesebb része a melléklete, ahol az egyes beavatkozások, intézkedések tételesen fel vannak sorolva. Sajnos az azonban nem derül ki sem mellékletből, sem magából az akcióprogramból, hogy a mellékletben felsoroltak miért így lettek priorizálva. Az anyag egy másik nagy hiányossága, hogy bizonyos helyeken ok van, más esetekben okozat, de ebből a szempontból sem konzekvens a dokumentum.

Hiányérzetet kelt, hogy számunkra nem derül ki világosan, hogy 2010-re mi fog teljesülni az eredetileg kitűzött lisszaboni célokból. Az ütemezés nem konzekvens, sok helyen hiányos. Nincsenek meghatározva sok esetben az intézkedés kezdetének időpontja, illetve nem derül ki pontosan, hogy a "folyamatos" mit jelent

A szükséges költségvetési forrás megnevezése szinte mindenhol hiányzik. A források feltüntetésének hiánya számunkra azt jelzi, hogy jelen pillanatban a Magyar Kormánynak nincs elképzelése arról, hogy az Akcióprogramban felsorolt intézkedéséket, hogyan, miből fogja finanszírozni, és ezáltal azt sem látjuk biztosítottnak, hogy a kitűzött Lisszaboni célokat tudja-e majd Magyarország teljesíteni.

III. Részletes észrevételek

1. A makrogazdasági részben vitathatónak tartjuk, hogy az 5. irányelvet a dokumentum a rugalmasabban működő áru- és munkaerőpiacban határozza meg. Felfogásunk szerint tartalmában más a Tanács azon elhatározása, hogy cél a makrogazdasági stabilitás és a munkerőpolitika közötti nagyobb koherencia erősítése.

2. A makrogazdasági részben mulasztásként érzékeljük, hogy a 6. irányelv teljesen kimaradt a munkaanyagból.

3. A dinamikusan és jól működő valutaunióhoz történő hazai hozzájárulás ügyében a hallgatásnál többet remélünk a kormányzattól .

4. Az anyag a mikrogazdasági fejezetben részletesen kitér a K+F eredmények hasznosulására a gazdaságban. A mellékletből azonban hiányoznak az eszközök, valamint az elvárt eredményekkel kapcsolatban sem kapunk világos képet. Nincs világos képünk a K+F-re vonatkozó stratégiáról és sajnos az OFK sem tér ki a részletekre.

5. "A kutatás-fejlesztésre fordítható állami források mellett az üzleti források megtöbbszöröződnek és koncentrálódnak. A magvető- és kockázati tőke-alapok elterjedése." ilyen és ehhez hasonló kijelentéseket olvashatunk az OFK -ban is és a NAP-ban is, azonban a konkrétumokat nem látjuk. Nincs világos képünk arról, hogy az oly sokat emlegetett állami induló vagy magvető tőke alap létrehozása mikorra várható és , hogy milyen partnereket kívánnak ebbe belevonni.

6. Hogyan, milyen forrásból támogatja a kormány az Európai Kutatási Térséghez való csatlakozást. Az európai kutatói hálózatokhoz való csatlakozást fontosnak tartjuk mi is és a kormány is, azonban nem derül ki számunkra, hogy az egyéni akciókon túl, hogyan ösztönzi a kormány a kutatóhálózatokhoz való csatlakozást (az már egy másik kérdés, hogy egy nemzetközi kutató hálózatnak hogyan fogja megérni csatlakozni egy magyarhoz, amikor még azt sem lehet világosan látni, hogy az így keletkezett tudás és termék a gazdaság mely részén lesz majd hasznosítható)

7. Az anyagban nem kap megfelelő hangsúlyt a kis- és középvállalkozások bevonása az innovációs folyamatokba. Nem látjuk az erre vonatkozó intézkedéséket, forrását és ütemezését.

8. Hiányoljuk az anyagból az arra ara való törekvést, hogy a kiemelt kutatóhelyek és a velük együttműködő vállalkozások egymást erősítő fejlődése a köz- és magánszféra emberi és anyagi erőforrásainak földrajzi koncentrálásra révén, hogyan fog megvalósulni.

9. Az akcióprogramban nincsenek azonosítva azok a stakeholderek, azok az érdekeltek, akik egy bizonyos iránymutatásnál, egy bizonyos kérdéskörnél felmerülnek. Tehát nincs az meghatározva, hogy ki a célcsoportja például a foglalkoztatás - teremtésnek. Megjelennek, persze mindazok a hátrányos helyzetűek, akik ebből a szempontból valamilyen segítségre szorulnak, de nincs kimondva semmilyen prioritás, tehát mindezek egyfajta elméleti síkon mozognak.

10. A nemzeti akcióprogramban is alulhatározottnak találjuk azokat az eredményeket, amiket el szeretnénk érni. Sokkal inkább csak a mérőszámokra való hatást látjuk.

11. Az üzleti szolgáltatás nyújtása a kis- és középvállalkozásoknak című intézkedés esetében az merült fel bennünk, hogy a stratégia készítői a 2005-ös GVOP- pályázatok semmiféle előzetes elemzését nem végezték el . a 2005-ös GVOP pályázatoknak. A stratégiában megfogalmazásra került intézkedés épít a GVOPs pályázatra, holott arról nincs információ, hogy az említett GVOP -s kiírás mennyire volt sikeres , és esetleg hol vannak azok a pontok, ahol a jövőben változtatni érdemes.

12. A mikrogazdasági részben igen részletesnek tartjuk a 16. iránymutatás kapcsán írtakat. Lényegi hiányosságnak tekintjük mindazonáltal, hogy a Tanács által ebben a körben hangsúlyozott cross-border projektek ügyére nincs utalás.

13. A foglalkoztatási részből hiányzik a 17. irányelv, amely a teljes foglalkoztatást, a munkaminőség javítását javítást és termelékenység növelését, növelést valamint a szociális és területi kohézió előmozdítását célzó politikák alkalmazását szorgalmazza.

14. Egyik nagy hiányossága az anyagnak, hogy az Európai Technológiai Intézet még említés szintjén sem szerepel, pedig Magyarország aspirál arra, hogy ennek központja legyen.

A véleményünk természetesen nem terjed ki részletesen minden olyan pontra, megjegyzésre, intézkedésre, mely az Akcióprogramban megfogalmazásra került.

A Magyar Innovációs Szövetség véleményét azzal a reménnyel készítette el, hogy a továbbiakban is kapunk folyamatos tájékoztatást a Kormány részéről a Nemzeti Akcióprogrammal kapcsolatban.

Ezúttal szeretnénk felajánljuk az együttműködésünket a Kormánynak a Lisszaboni célok minél hatékonyabb eléréséhez. Az a tudás, amit a kutatóintézetek, hídképző intézmények, felsőoktatási kutatóhelyek, az innovatív kkv-k az elmúlt évek során felhalmoztak, reményeink szerint javára válik a Kormánynak és egyben az országnak is és együtt, közös erővel egy versenyképes Magyarországot lehet felépíteni.

2005. október 24.

A Magyar Innovációs Szövetség Vezető Testülete nevében:
dr. Pakucs János
elnök
Készítette: VISUALIA