Címlap Honlaptérkép Levélküldés Magyar English
Címlap
 
utolsó frissítés: 2017-08-27
Untitled Document Szövetség állásfoglalásai:

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

2005. december 5.
Vélemény "A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló kormányrendelet" 3., átdolgozott koncepciójáról
Részletek

2005. november 23.
Az MKIK-MISZ közös állásfoglalása a Kutatás és Technológiai Innovációs Alapról
Részletek

2005. november 21.
Javaslat "A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló kormányrendelet koncepciója" c. munkaanyagról
Részletek

2005. október 24.
Sajtóközlemény a 2006. évi költségvetési tervvel kapcsolatban
Részletek

2005. október 24.
Vélemény a Lisszaboni Stratégia Nemzeti Akcióprogramról
Részletek

2005. október 6.
Vélemény a 2005. október 4-én postázott és módosított törvénytervezetről
Részletek

2005. szeptember 27.
Vélemény egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő módosításáról szóló törvény tervezetéről
Részletek

2005. szeptember 20.
Vélemény "A szociális párbeszédről szóló törvény koncepciójá"-ról
Részletek

2005. szeptember 19.
Vélemény "a megbízás alapján folytatott érdekérvényesítésről" szóló törvénytervezet 2005. augusztus 29-i normaszöveg tervezetéről
Részletek

2005. szeptember 8.
Vélemény "A versenyképességi pólusok kialakításának elokészítéséről" c. kormányelőterjesztésről
Részletek

2005. július 18.
Állásfoglalás a 2004. évi K+F adatokról
Részletek

2005. július 13.
Állásfoglalás az "Ipari Park" cím elnyeréséről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működtetéséről, a Kormány részére készült előterjesztésről
Részletek

2005. június 24.
Állásfoglalás az 1998. évi kockázati tőke törvény módosításáról
Részletek

2005. június 15.
Vélemény az OÉT Munkajogi Bizottsága számára előterjesztett "a megbízás alapján folytatott érdekérvényesítésről" szóló törvénytervezetről
Részletek

2005. június 13.
Intézkedési javaslatok a MEH részére GVOP-pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2005. június 3.
Javaslatok az IHM számára az innovációk hazai terjedésének gyorsítására
Részletek

2005. május 23.
Vélemény "A kutatóhelyeken foglalkoztatottaknak a vállalkozásoknál, valamint a vállalkozások alkalmazottainak a költségvetési kutatóhelyeken végzett kutatási tevékenységét ösztönző támogatási rendszer kialakításához" c. előterjesztésről
Részletek

2005. április 18.
Konkrét észrevételek a GVOP-pályázatokkal kapcsolatban
Részletek

2005. február 28.
Állásfoglalás a hazai innováció helyzetéről
Részletek

A Magyar Innovációs Szövetség állásfoglalása a 2004. évi K+F adatokról

Az elmúlt napokban az írott és elektronikus médiában többen is véleményt nyilvánítottak a KSH által készített előzetes, 2004. évi K+F statisztikai adatokról. Ezzel kapcsolatban a Magyar Innovációs Szövetség az alábbiakat kívánja kifejteni.

A KSH előzetes adatai természetesen még módosulhatnak, az azonban aligha vitatható, hogy a 2004. évi K+F - a jelentés szerint GDP arányosan 0,88 %-os, pontosítás esetén esetleg 0,92-93 %-ra módosuló - ráfordításai, szemben az ambiciózus célkitűzésekkel, nem érték el a 2002-es, nemzetközi összehasonlításban nem túl magas 1,01 %-os értéket. (A helyzetet tovább rontja, hogy 2003-ban a K+F a 25%-os áfa körbe került, így a statisztika olyan forrásokat is tartalmaz, amelyek valójában nem a kutatás-fejlesztés területén realizálódtak.) Tény továbbá az is, hogy a 2004-ben kiírt kutatás-fejlesztési (GVOP, NKFP stb.) pályázatok jó részében a döntés az utolsó negyedévben született meg, aminek következtében a szerződéskötések értelemszerűen 2005-re húzódtak át.

A hazai K+F ráfordítás csökkenő tendenciáján túlmenően az adatsorokból sajnos további negatív tendenciák is kiolvashatók. Csak a legfontosabbakat említve:
Az EU átlagához képest egyébként is alacsony K+F létszám 2003-ban megindult csökkenése tovább folytatódik. (Különösen aggasztó, hogy a csökkenés a vállalati szektorban a legmagasabb.)
A technológia transzfer szempontjából kulcsfontosságú alkalmazott kutatások aránya csökkent.
Az ország elavult műszerparkja miatt a jövőre nézve komoly aggodalomra adhat okot az is, hogy a költségvetési kutatóhelyeken a K+F beruházások volumene 2003-hoz képest radikálisan csökkent.

A hazai K+F ráfordítások csökkenése azért veszélyes, mert az egyéb negatív tendenciák mellett, a ráfordításokkal többek között szoros korrelációban van a találmányi bejelentések száma, valamint a GDP-növekedés is. Amint az a hivatalos adatokból ki is derül, a hazai bejelentésű találmányok száma 2004-ben tovább csökkent.

Szövetségünk álláspontja, hogy a K+F tevékenység tágabb időhorizontja miatt a támogatások csak akkor hasznosulhatnak megfelelően, ha az ország kormányzati ciklusokon átívelő, teljes politikai konszenzuson alapuló K+F és innovációs stratégiát követ. Különösen vonatkozik ez a források elosztására, a pályázati támogatásokra, mert az a rendszer, amelyik nem stabil és nem kiszámítható, az nem lehet hatékony.

A kiszámítható, stabilis rendszer, valamint a vállalkozások gazdasági környezetének a biztonsága a feltétele annak, hogy a vállalkozások K+F, ill. innovációs tevékenysége az eddigieket jelentősen meghaladó mértékben növekedjen.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a K+F ráfordítások csökkenő trendjének megfordítása mellett, ugyanolyan fontos, hogy a ráfordításokat hatékonyan használják fel.

a Magyar Innovációs Szövetség Vezető Testülete nevében:
dr. Pakucs János elnök
Készítette: VISUALIA